Hisseli tapu sahibi olmak, gayrimenkulün birden fazla kişi tarafından paylaşılması anlamına gelir. Bu durum, genellikle aile üyeleri arasında miras yoluyla elde edilen mülklerde ya da ortak yatırım amacıyla gayrimenkul satın alan kişiler arasında görülür. Ancak, hisseli tapulu bir mülkün yönetimi ve üzerinde yapılacak işlemler, tam mülkiyete göre daha karmaşık olabilir. Bu yazıda, hisseli tapulu bir mülkün haciz yoluyla satışının ne anlama geldiğini ve bu sürecin tapu sahiplerini nasıl etkileyebileceğini ele alacağız.

Haciz Nedir ve Neden Yapılır?

Haciz, bir borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda, alacaklının mahkeme kararı ile borçlunun mal varlıklarına el koyması işlemidir. Bu işlem, alacaklının alacağını temin etmek amacıyla yapılır. Gayrimenkul üzerindeki haciz, ilgili taşınmazın satışı yoluyla borcun tahsil edilmesi anlamına gelir.

Hisseli Tapulu Gayrimenkulde Haciz

Hisseli tapulu bir gayrimenkulün hacizle satışı, mülkün tüm hissedarlarını etkileyebilir. Eğer mülkün bir hissesi üzerinde haciz işlemi başlatılırsa, bu durum genellikle tüm mülkün satışını gündeme getirir. Çünkü, gayrimenkulün bölünemez bir bütün olarak kabul edilmesi ve her bir hissenin ayrı ayrı satılmasının pratik olmaması nedeniyle, genellikle mülk tamamen satılır.

Haciz Süreci ve Hissedarların Hakları

Haciz süreci başladığında, mülk üzerindeki tüm hissedarlar ilgili haciz işleminden haberdar edilir. Hissedarlar, haciz işlemine itiraz etme veya borcu ödeyerek haczi durdurma hakkına sahiptir. Ancak, haciz işlemine itiraz edilse bile, mahkeme haciz işlemini haklı bulursa, mülk açık artırma yoluyla satışa çıkarılabilir.

Haciz sonucu mülkün satışı gerçekleşirse, elde edilen gelir borcun ödenmesi için kullanılır. Borç, satıştan elde edilen tutarla tamamen kapatılamıyorsa, borçlu kalan miktar için hala sorumlu olur. Eğer satıştan borcu aşan bir gelir elde edilirse, fazla kalan miktar, hissedarlar arasında paylarına göre dağıtılır.

Hissedarların Korunması

Hisseli tapulu gayrimenkullerin hacizle satışı durumunda hissedarların korunması için bazı yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Hissedarlar, mülkün satış fiyatının piyasa değerinden düşük olmaması için değerleme raporu talep edebilirler. Ayrıca, satış işlemi sırasında, tüm hissedarların menfaatlerinin korunmasına yönelik adımlar atılmalıdır.

Hisseli tapulu bir gayrimenkulün haciz yoluyla satılması karmaşık bir süreçtir ve tüm hissedarları etkiler. Hissedarlar, haciz sürecinde haklarını korumak ve mülkün adil bir şekilde satışını sağlamak için yasal yollara başvurabilirler. Bu süreçte, bir avukattan yasal danışmanlık almak, hissedarların haklarını en iyi şekilde koruyabilmeleri için önemlidir. Hacizle satış, son çare olarak görülmeli ve mümkünse borcun ödenmesi veya yapılandırılması yoluyla çözüme ulaşılmalıdır.