Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan depremlerin ardından, afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla hükümet tarafından TOKİ aracılığıyla deprem konutları inşa edilmesi planlanmıştır. Adıyaman, bu projelerin önemli bir parçası olarak dikkat çekmektedir. İl genelinde toplamda 25,882 deprem konutunun yapılacağı belirtilmiştir. Bu konutlar, Adıyaman ve çevresindeki afetzedeler için yeni bir başlangıç ve umut kaynağı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Adıyaman'ın yanı sıra, projenin kapsamına alınan diğer iller arasında Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ, Adana, Şanlıurfa ve Kilis bulunmaktadır. Her bir il için ayrılan konut sayısı ve projenin özellikleri, bölgenin ihtiyaçlarına ve zemin etüt çalışmalarının sonuçlarına göre belirlenmiştir. Örneğin, Kahramanmaraş için 45,067, Malatya için 44,770 ve Hatay için 40,426 konut yapılacağı planlanmıştır. Bu projeler, afet sonrası toplulukların daha güvenli ve dayanıklı yapılarla yeniden inşa edilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Konutların tasarım ve inşasında, bölgenin jeolojik özellikleri, tarihî ve kültürel dokusu gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda, konutların zemin kalitesi, fay hatlarına olan mesafesi gibi kriterlere göre planlandığı ve hiçbirinin zemin artı üç veya dört kattan yüksek olmayacağı belirtilmiştir. Bu, deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde, olası afetlerin etkilerini minimize etmek için önemli bir adımdır.

Adıyaman ve diğer illerde yapılacak deprem konutları, afetzedelerin güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir adımı temsil etmektedir. Bu projelerin, afet sonrası toplulukların ihtiyaçlarını karşılamada ve daha dirençli yapılar inşa etmede önemli bir rol oynaması beklenmektedir​​​​.