Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden Satılık Arsa

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden Satılık Arsa
Editör: Zeynep Kaya Gündem 22 Eylül 2016
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (İlk Oyu Sen Ver)
Loading...

Samsun Büyükşehir Belediyesi İlkadım Kıran mahallesinde yer alan 4 in 739 metrekarelik “Akaryakıt ve LPG istasyon” kullanımında bulunan arsasını satışa çıkarıyor.6457 ada 5 parselde yer alan arsa için 4 milyon 740 bin TL isteniyor. Arsanın ihalesi 6 Ekim 2016 günü saat 15:30’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı salonunda yapılacak.İhaleye dair şartnameyi 500 TL karşılığında Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilebiliyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler

A. Nüfus cüzdanı Fotokopisi, (Gerçek kişiler için)

B. Kanuni ikametgâh belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

C. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

D. Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belge,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kaydı olduğuna dair belge,

b) Tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E. İmza Sirkülerinin verilmesi,a) Gerçek kişi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,b) Tüzel kişiliğin olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;F. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,G. Geçici teminatın verilmesi, (2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)H. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,İ. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,J. Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belge,K. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Tema Tasarım | Osgaka.com