Miras Kalan Ev İçin Vergi Ödenir mi?

Miras Kalan Ev İçin Vergi Ödenir mi?

Ülkemizde farklı alanlarda pek çok vergi ödemesi vatandaşların yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Bu vergi türlerinden bazıları ise beyana dayalı olan vergilerdir. Bu beyana dayalı vergiler arasında Veraset İntikali Vergisi adındaki vergi türü de yer almaktadır…

Bir hak sahibinin hayatını kaybetmesi neticesinde sahibi olduğu taşınmaz gayrimenkulün alt soyuna devredilmesi durumuna miras adı verilmektedir. Söz konusu olan miras durumu yasal olarak tayin edilmiş olan alt soyundan olan mirasçılar alabilmektedir. Mirasçıların kendilerine kalan mirası adlarına geçirmeleri için bazı yasal işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bahsi geçmekte olan miras eğer bir taşınmaz mülkiyet ise ilgili mirasçı, ilk olarak veraset ve intikal beyannamesinde bulunmak sureti ile ilgili mülkiyetin tapu tescilini kendi adına yaptırması gerekmektedir. Veraset ve intikal beyannamesi, miras olarak kalan taşınmaz mülkiyetin bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafına başvurulmak sureti ile verilmektedir.

Beyannamesi Verilmezse Ceza Gelir mi?

Veraset intikali beyannamesi vermeyen kişilerin kendilerine kalan mülkiyetleri için bir vergi ceza uygulaması ve gecikme cezası uygulaması bulunmaktadır. İlgili mülkiyet sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından gelen 4 aylık süreç içerisinde ilgili mirasçıların veraset intikali beyannamesi vermesi zorunlu tutulmuştur. Beyanname için tanınan 4 aylık veraset intikali beyannamesi süresi içerisinde bu işlemin gerçekleştirilmemesi halinde cezai işlem uygulanmaktadır.

İlgili mülkiyet sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 5 yıl süre geçse bile ilgili mirasçılar veraset intikali beyannamesi verebiliyor. Ancak ilgili mal sahibinin hayatını kaybettiği tarihten itibaren 4 aylık süreç içerisinde veraset intikali beyannamesi verilmez ise vefat etme tarihi dikkate alınarak geçen süre zarfı uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.

Söz konusu olan miras malı, mülkiyet sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından veraset intikali beyannamesi verilmesinin ardından gerekli işlemlerin yürütülmesi ile birlikte mirasçının adına tescil edilmektedir.

Miras Kalan Ev İçin Vergi

Veraset intikali ya da ivazsız intikal yolu ile devir işlemi gerçekleşen bir mesken, yasal olarak tayin edilen mirasçı üzerine geçmektedir. Bu durum neticesinde ise mirasçılar, kendilerine miras kalan mesken için belirli oranlarda vergi ödemek ile yükümlü olur. Ödenecek bu vergiye ise Veraset İntikali Vergisi adı verilmektedir.

Veraset yolu ile intikal işlemi gerçekleştirilen mülkiyetler için uygulanan vergi oranları belirli oranlar esas alınarak hesaplanmaktadır. İlk olarak 210 bin TL üst sınıra sahip olan bir değerdeki mesken için yüzde1 oranında, ardından 500 bin TL üst sınır rayiç bedele sahip olan meskenler için yüzde 3 oranında, 1 milyon 100 bin TL rayiç bedele sahip olan meskenler için yüzde 5 oranında, sonrasında gelen 2 milyon TL rayiç bedele sahip olan meskenler için yüzde 7 oranında ve son olarak 3 milyon 800 bin TL üst sınıra sahip olan meskenler için rayiç bedel üzerinden yüzde 10 oranında veraset intikal vergisi uygulanmaktadır.

Veraset intikali Vergisi ilk üç yıl boyunca iki eşit taksit şeklinde Mayıs ve Kasım ayları içerisinde olmak üzere toplam olarak 6 taksit şeklinde ödenmektedir. Veraset intikali vergisi miras olarak kalan mülkiyetin bağlı olduğu vergi dairesine yapılmaktadır.

Etiketler : Emlak Rehberi   miras vergisi nedir   miras vergisi ne zaman ödenir