Miras Kalan Ev İçin Vergi Ödenir mi?

truck

Ülkemizde farklı alanlarda pek çok vergi ödemesi vatandaşların yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Bu vergi türlerinden bazıları ise beyana dayalı olan vergilerdir. Bu beyana dayalı vergiler arasında Veraset İntikali Vergisi adındaki vergi türü de yer almaktadır…

Bir hak sahibinin hayatını kaybetmesi neticesinde sahibi olduğu taşınmaz gayrimenkulün alt soyuna devredilmesi durumuna miras adı verilmektedir. Söz konusu olan miras durumu yasal olarak tayin edilmiş olan alt soyundan olan mirasçılar alabilmektedir. Mirasçıların kendilerine kalan mirası adlarına geçirmeleri için bazı yasal işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bahsi geçmekte olan miras eğer bir taşınmaz mülkiyet ise ilgili mirasçı, ilk olarak veraset ve intikal beyannamesinde bulunmak sureti ile ilgili mülkiyetin tapu tescilini kendi adına yaptırması gerekmektedir. Veraset ve intikal beyannamesi, miras olarak kalan taşınmaz mülkiyetin bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafına başvurulmak sureti ile verilmektedir.

Beyannamesi Verilmezse Ceza Gelir mi?

Veraset intikali beyannamesi vermeyen kişilerin kendilerine kalan mülkiyetleri için bir vergi ceza uygulaması ve gecikme cezası uygulaması bulunmaktadır. İlgili mülkiyet sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından gelen 4 aylık süreç içerisinde ilgili mirasçıların veraset intikali beyannamesi vermesi zorunlu tutulmuştur. Beyanname için tanınan 4 aylık veraset intikali beyannamesi süresi içerisinde bu işlemin gerçekleştirilmemesi halinde cezai işlem uygulanmaktadır.

İlgili mülkiyet sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 5 yıl süre geçse bile ilgili mirasçılar veraset intikali beyannamesi verebiliyor. Ancak ilgili mal sahibinin hayatını kaybettiği tarihten itibaren 4 aylık süreç içerisinde veraset intikali beyannamesi verilmez ise vefat etme tarihi dikkate alınarak geçen süre zarfı uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.

Söz konusu olan miras malı, mülkiyet sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından veraset intikali beyannamesi verilmesinin ardından gerekli işlemlerin yürütülmesi ile birlikte mirasçının adına tescil edilmektedir.

Miras Kalan Ev İçin Vergi

Veraset intikali ya da ivazsız intikal yolu ile devir işlemi gerçekleşen bir mesken, yasal olarak tayin edilen mirasçı üzerine geçmektedir. Bu durum neticesinde ise mirasçılar, kendilerine miras kalan mesken için belirli oranlarda vergi ödemek ile yükümlü olur. Ödenecek bu vergiye ise Veraset İntikali Vergisi adı verilmektedir.

Veraset yolu ile intikal işlemi gerçekleştirilen mülkiyetler için uygulanan vergi oranları belirli oranlar esas alınarak hesaplanmaktadır. İlk olarak 210 bin TL üst sınıra sahip olan bir değerdeki mesken için yüzde1 oranında, ardından 500 bin TL üst sınır rayiç bedele sahip olan meskenler için yüzde 3 oranında, 1 milyon 100 bin TL rayiç bedele sahip olan meskenler için yüzde 5 oranında, sonrasında gelen 2 milyon TL rayiç bedele sahip olan meskenler için yüzde 7 oranında ve son olarak 3 milyon 800 bin TL üst sınıra sahip olan meskenler için rayiç bedel üzerinden yüzde 10 oranında veraset intikal vergisi uygulanmaktadır.

Veraset intikali Vergisi ilk üç yıl boyunca iki eşit taksit şeklinde Mayıs ve Kasım ayları içerisinde olmak üzere toplam olarak 6 taksit şeklinde ödenmektedir. Veraset intikali vergisi miras olarak kalan mülkiyetin bağlı olduğu vergi dairesine yapılmaktadır.

"Miras Kalan Ev İçin Vergi Ödenir mi?" Yorumlar

"Miras Kalan Ev İçin Vergi Ödenir mi?" Benzer Haberler


Reddi Miras Süresi

Reddi Miras Süresi

Hiç kimse ailesinden birinin vefat etmesinin ardından yaşadığı acı ve hüzün içerisinde o kişiden kendine kalan mirası reddetmek istemez. Ancak miras bırakılanlar arasında miras bırakan kişinin borçları da yer aldığı için bazı durumlarda bu hususla karşılaşılmaktadır. Bu durum hakkında bilmediğiniz bütün ayrıntılar haberimizde.. Miras Kalan Ev İçin Vergi Ödenir mi?

Miras Vergisi Nedir?

Miras Vergisi Nedir?

Ülkemizde uygulanmakta olan pek çok vergi çeşidi bulunmaktadır. Bu söz konusu vergilerden biri de miras vergisidir. Miras vergisi ölüm durumunun meydana geldiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde yasal mirasçılar tarafından beyan edilmelidir. Miras vergisi söz konusu beyannameye bağlı bir vergidir. Beyannamenin verilmemesi durumunda, söz konusu miras durumunun tespiti halinde cezai işleme tabii olabilmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

Miras Kalan Evin Satışında Gelir Vergisi Ödenir mi?

Miras Kalan Evin Satışında Gelir Vergisi Ödenir mi?

Miras Kalan Ev İçin Vergi Ödenir mi?. Ülkemizde uygulanmakta olan gelir vergisi kanununda yer alan hükümler gereğince, taşınmaz türü mülkiyetlerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde elden çıkarılması yani satışının gerçekleşmesi halinde değer artış kazancı olarak görülerek vergiye tabi olur. Ancak, miras yolu ile kişiye devrolan bir mülkiyetin satışının sonucunda söz konusu olan vergi mükellefi olma durumu söz konusu olmamaktadır. Ayrıntılar haberimizde…

Reddi Miras Hakkı Ne Zaman Düşer?

Reddi Miras Hakkı Ne Zaman Düşer?

Yasal olarak tayin edilmiş mirasçılar söz konusu mirası reddetme hakkına sahiplerdir. Söz konusu olan miras 3 ay içerisinde reddedilebilir. Bahsetmiş olduğumuz reddi miras süresi, miras bırakan kişinin ölümünün öğrenilmesinin hemen ardından başlamaktadır. Peki, reddi miras hakkı ne zaman düşer? Ayrıntılar haberimizde…. Miras Kalan Ev İçin Vergi Ödenir mi?

Ferdi Özbeğen'in miras bıraktığı ev satılıyor

Ferdi Özbeğen'in miras bıraktığı ev satılıyor

2013 yılında vefat eden müzisyen Ferdi Özbeğen’in manevi oğlu Hilmi Mutlu, sanatçıdan miras kalan Bodrum-Torba’daki evi satılığa çıkardı.

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Oranları

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Oranları

Miras hukuku, can sıkıcı konuların arasında gelmektedir ve hem can sıkıcı hem de karmaşık konuların arasındadır. Miras hukuku mal paylaşımı oranları da kafaları karıştıran bir durumdur ve bu oranların herkes tarafından bilinmesi de mümkün değildir.. Miras Kalan Ev İçin Vergi Ödenir mi?

Miras İntikali Nedir?

Miras İntikali Nedir?

Miras intikali, tapu sahibi malikin ölümünün ardından Medeni Kanun hükümlerine göre mirasçılara yapılan teslimidir. Mirasın intikal edilmesi için tüm mirasçıların başvuru yapmasına gerek yoktur.

Miras ve miras paylaşımı

Miras ve miras paylaşımı

Vefat edip miras bırakanın ardından mirasçılar arasında miras paylaşımı oldukça karışık bir süreç olmaktadır. İşte yasal mirasçılar ve merak edilenler..