Kirasını Ödemeyen Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır? | Emlakta Haber

Kirasını Ödemeyen Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?

truck

Ülkemizde kirada oturan vatandaşların sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Bu kiracıların büyük çoğunluğu sorunsuz kişiler olsa da bazı kiracılar ev sahiplerine bazı noktalarda büyük sıkıntılar yaratmaktadır. Bu sorunların başında ise kira bedelinin ödenmemesi ve sürekli olarak geç ödenmesi gelmektedir.

Kiracı ile mal sahibi arasında meydana gelebilecek anlaşmazlıklar bulunmaktadır. Bu anlaşmazlıkların başında ise kiracının mal sahibine ödemek ile yükümlü olduğu aylık kira bedelinin ödenmemesi ya da sürekli olarak geç ödenmesi gelir. Bu durumda mal sahiplerinin yapabileceği bazı yasal yaptırımlar bulunmaktadır.

Bu gibi durumlar karşısında mülkiyet sahibi kiracının ikamet ettiği mülkiyetin kullanım hakkının feshedilmesi yani daha basit bir söylemle kiracının tahliye edilmesini talep edebilir. Ancak bu kiracının tahliye edilmesi durumu her sebepten dolayı mümkün olmamaktadır. Yürürlüğe giren yeni Borçlar Kanunu uyarınca düzenlenen kiracı ile ilgili düzenlemede sadece ev sahibinin hakları koruma altında değil kiracıların da bir takım hakları koruma altına alınmıştır.

Ev sahibinin kiracısını ilgili mülkiyetten tahliye edebilmesi için gerekli olan sebepler açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Bu durum da gösteriyor ki mülkiyet sahibi kiracının tahliye talebinde biraz sonra bahsedeceğimiz gerekçeleri sunar ve bu gerekçelerin doğruluğunu ispat edebilirse mahkeme heyeti kiracının tahliye talebini onaylar ancak bu sebeplerden herhangi biri gerekçe olarak gösterildiği halde bu durumu ispat edemez ise mahkeme düşecektir.

Kirasını Ödemeyen Kiracı Nasıl Evden Çıkarılır?

Bu sorunun iki cevabı bulunuyor. Yürürlükte olan Borçlar Kanunu içerisinde yer alan kiracı tahliye sebeplerinden ilki mülkiyet sahiplerinin en çok muzdarip olduğu durum olan kiracının aylık olarak ödemekle yükümlü olduğu kira bedelini ödememesi ya da sürekli olarak geç ödemesi şeklindedir.

Borçlar kanunu kapsamında bu durumun neticesi 3 ayrı durumda incelenmiştir. Aylık kira bedelini ödemeyen kiracının kira sözleşmesinin feshedilmesi ilk sonuçtur. Diğer bir netice ise kiracının mevcut kira borcunun ödemesi ve ilgili gayrimenkulden tahliye edilmesidir. Son olarak ise her ödeme yapılmayan kira borcu için ihtarname gönderilmesi koşulu ile kira dönemi sonunda ilgili kiracının iki haklı ihtar sebebi ele alınarak kiracının mülkiyeti tahliye etmesinin istenmesi şeklindedir.

Kirasını ödemeyen kiracıyı tahliye etmek isteyen mülkiyet sahipleri ilk olarak tahliye davası açmak yerine icra takibi başlatma yoluna giderek hem ödenmeyen kira bedellerini tahsil edebilir hem de kiracının ilgili mülkiyetten tahliye edilmesini sağlayabilir. Ancak şunu belirtmeliyiz ki icra takibi kapsamında sadece kira borcunu isterler ve bunu elde ederlerse ilerleyen dönemlerde çıkabilecek aynı sorun karşısında tahliye talep etme haklarını yitirirler. Bu yüzden icra takibini tahliye talebi ile başlatmalarında fayda vardır.

İcra yolu ile tahliye edilme yönteminde tahliye talebi bulunan bir durum sonucunda icra dairesi tarafından ilgili kiracıya örnek no 13 adı verilen ödeme emri gönderilmektedir. Ödeme emri eline geçen kiracının bu tebligata itiraz etme hakkı 7 gün ile sınırlıdır. Ödeme emrinin yerine getirilmesi ise 30 gün olarak belirlenirken 30 gün içerisinde ilgili kira borcunu ödemez ve herhangi bir itirazda bulunulmaz ise tahliye talebi kesinlik kazanır ve kiracı aleyhine haciz hakkı meydana gelir.

Kiracı tahliyesinin bir diğer yolu ise borçlar kanunu kapsamında madde 315 kapsamında açıklanmıştır. Bu seçenek biraz uzun süre isteyen bir seçenek olmaktadır. Bu seçeneğe göre kira bedelini ödemeyen kiracıya resmi noterler aracılığı ile ihtar gönderilir ve 30 gün içerisinde ilgili kira borcunun ödenmesi istenir. Verilen bu süre içerisinde kiracı ilgili kira borcunu ödemez ise mal sahibi tarafına kira sözleşmesini feshetme hakkı doğmaktadır.

Son bir seçenek ise kiracının ilgili kira bedelini yıl içerisinde birden fazla kez ödememesi halinde mal sahibinin ayrı ayrı aylar içerisinde 2 ya da daha fazla sayıda konu ile ilgili yazılı olarak ihtar çekmesi neticesinde kira döneminin bitmesine bir ay kala mahkemeye başvurarak bu ihtarnameleri ispatlamak kaydıyla ilgili kiracının mülkiyetten tahliye edilmesini talep edebilir.

Kirasını Ödemeyen Kiracının Tahliyesi Ne Kadar Sürer?

Aylık olarak ödemek ile yükümlü olduğu kira bedelini ödememesi neticesinde ilgili mülkiyetten tahliyesini icra yolu ile gerçekleştirilmesi halinde, yürürlük için gereklilikler noktasında herhangi bir sorun ya da eksiklik bulunmuyor ise ortalama 4 ay ile 5 aylık süreç içerisinde kiracının tahliyesi gerçekleşebilir.

Kirasını ödemeyen kiracının tahliye edilmesi için bu husus için alanında uzman bir avukat ile çalışır ise herhangi bir aksilik yaşanmadan en kısa sürede kiracının tahliye edilmesi gerçekleşecektir.

"Kirasını Ödemeyen Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?" Yorumlar

"Kirasını Ödemeyen Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?" Benzer Haberler