Kiracı Nasıl Evden Çıkarılır?

Kiracı Nasıl Evden Çıkarılır?
Editör: Ahmet Yaman Emlak Rehberi 13 Nisan 2018
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (İlk Oyu Sen Ver)
Loading...

Günümüzde kiracılar genelde sorunsuz bir şekilde kiralama süreçlerini doldursalar da bazen arada sorun yaşadığımız kiracılarımız olabiliyor. Ödemek ile mesul olduğu kira bedelini ödemeyen ve evden çıkma konusunda ayak sürüyen kiracıların evden tahliyesi oldukça can sıkıcı bir hal alabiliyor. Kiracı nasıl tahliye edilir sorusuna haberimizde cevap vermeye çalışıyoruz.

Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır?

Aslen bakıldığı zaman eski borçlar kanunu uyarınca evini kiraya veren kişinin sebepsiz yere kira sözleşmesini sonlandırması noktasında önleyici düzenlemeler vardı. Bu önleyici düzenlemeler sebebi ile kira sözleşmesi dolana kadar eğer kiracı mevcut sözleşmesi feshetmez ise kira sözleşmesinin dolması bekleniyordu.

Ancak yeni gelen borçlar kanunu kapsamında mülkiyet sahiplerini sevindiren bir takım düzenlemelerde bulunuldu. Bu düzenlemelere göre kira sözleşmesini 10 yıllık sürenin sonunda herhangi bir sebep gösterme gereği duymadan fesih yetkisi verildi.

Yeni Borçlar Kanunu uyarınca mülkiyet sahibi bazı özel durumlarda sebepsiz yere sözleşmeyi feshetme imkânına kavuştu. Bu özel durumlar şu şekildedir.

Kira sözleşmesinin kiralama sürecine taraf olan kişiler tarafından belirlenen süresinin dolmuş olması fesih sebebidir. Bir diğer durum ise kira sözleşmesi süresinin tamamlanmasından itibaren toplamda 10 yıllık kira sözleşmesini uzatma süresinin tamamlanmış olması fesih sebebi olabiliyor. Son olarak ise 10 yıllık kira sözleşmesi uzatma süresinin tamamlanmasının ardından gelen kira döneminin sona ermesinden en az 3 ay önce kiracıya tebligat gönderilmesi ile feshi hakkı doğabilir.

Mal Sahibinin İhtiyacı Sebebi ile Tahliye

Önceki borçlar kanunu uyarınca mal sahibinin ya da yeni malikin mülkiyete ihtiyacının olması sebebi ile tahliye hakkı yalnızca kendisi, eşi ve çocuklarını kapsamaktaydı. Yeni yürürlüğe giren borçlar kanunu uyarınca mal sahibinin ya da yeni malikin kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu ve çocukları ile bakmak ile sorumlu olduğu kişilerin ilgili mülkiyete ihtiyaç duyması sebebi ile kiracının tahliye edilmesinin önü açıldı.

Evde Esaslı Tadilat Sebebi ile Tahliye

Kiralama sürecine konu olan mülkiyetin yaşının ilerlemiş olması ya da bir doğal afet neticesinde hasar almış olmasından kaynaklanan esaslı bir onarım süreci, genişletme ve düzenleme için yürütülecek inşaat çalışmaları için ilgili mahalde ikametin ve barınmanın mümkün olmadığı durumlarda kira sözleşmesinin sonunda mal sahibi kiracıdan ilgili mülkiyeti tahliye etmesini isteme hakkına sahiptir.

Bu hakkın kullanılabilmesi için tadilat ya da inşaatın sürdüğü süreç içerisinde ilgili mahalde barınmanın mümkün olmadığının tespit edilmesi esas koşuldur.

Kirayı Ödememek

Mevcut kiracıyı evden tahliye etme sebeplerinden biri de kiracının ödemek ile yükümlü olduğu kira bedelini ödememesidir. Ancak bu durumunda bazı koşulları bulunmaktadır. Kira bedelinin ödenmemesi sebebi ile ilgili kira dönemi içerisinde kiracıya mal sahibi tarafından iki kez haklı olarak ihtarname göndermesi gerekmektedir. Bu koşulun yerine getirilmesinin ardından mal sahibi haklı olarak tahliye davası açabilmektedir.

Tahliye davası açılabilmesi için, kiracıya iki kez haklı ihtar gönderilmiş olması, gönderilen ihtarnamenin kira dönemi içerisinde farklı aylar içerisinde gönderilmiş olması, ihtarların ödenmesi gereken kira bedelini kapsaması ve son olarak tahliye davasının kira süresinin hitamını takip eden bir ay içerisinde açılmış olması en temel koşullardır.

Kira Sözleşmesine Aykırı Davranış

Kiralama olayına taraf olan kiracının imzalamış bulunduğu kira sözleşmesi içerisinde yer alan hususlara aykırı davranış sergilemedi durumunda mal sahibi kira sözleşmesi süresinin dolmasını beklemeden sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Ancak bu hakkın doğabilmesi için de mal sahibinin kiracıya sözleşmeye aykırı hareketlerini düzeltmesi yönünde ihtarname göndermesi gerekmektedir.

İhtarname gönderildikten sonra ilgili kiracı eğer hala sergilemiş olduğu davranışlarında düzelme yönünde bir eğilimde bulunmuyor ise bu durumun ardından mal sahibi fesih davası açabilme hakkına sahip olacaktır.

Bu durumun bir diğer yönü ise kiracının kiralanan mülkiyete kalıcı zarar veriyor olması ve değer düşüren uygulamalarda bulunuyor olması neticesinde herhangi bir ihtarname gönderme gereği duymadan mal sahibi kira sözleşmesini fesih etme hakkına sahip oluyor.Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Tema Tasarım | Osgaka.com