Kentsel Dönüşüm Bir İhtiyaçtır!

Kentsel Dönüşümün ne iyi ne de kötü olduğunu ve bu kapsamda bunun nasıl yönetildiğine bağlı olduğunu aktaran Prof. Dr. İsmail Coşkun, iyi yönetildiği takdirde herkesin yararına olacağı gibi, kötü yönetildiği takdirde de herkesin zararına olacağını belirtti.

Prof. Dr. İsmail Coşkun, Kentsel dönüşümün bizatihinin iyi olup olmayacağının belli olmadığını bu durumun ne kadar iyi yönetilirse o kadar iyi, ne kadar kötü yönetilirse o kadar kötü olacağını belirtti. 

Şehir ve toplumun asla birbirinden ayrılmayacağını ve diğerini tamamlayan iki parça halinde olduğunu ileten Coşkun, herhangi birinin varlığının diğerinden oluşmadığının altını çizdi. Bu söz konusu görüş pekçok kişi tarafından destek alıyor, söyleniyor ve kabul ediliyor. Fakat modern oma, kentleşme, kentle toplum ilişkilerine dayalı ayrıntılı bir götüş sunabilmek için yerel tarihi, toplumu ve kültürel alanı yakından tanımak gerekmektedir.

Bu konularla alakalı İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Coşkun ile modernlik, kent, kentlilik ve Kentsel dönüşüm üzerine konuşma gerçekleştirildi.

Modernlik kavramının 1500 ila 1800 lü yıllar içerisinde Batı Avrupa'dan ortaya çıkmış olduğunu, uygulamalar ve dönüşümün o zamanlardan beri var olduğunu aktaran Coşkun, Avrupa'nın güç ilişkilerinde egemen konuma ulaşmasına doğrudan bağlı olarak, modernliğin zaman içerisinde bütün dünyaya yaygınlık gösterdiği belirtiliyor. Bu tespitlerden hareketle Prof. Dr. İsmail Coşkun, bu söz konusu olan değişimlerin eski ve yeni çağın şehirlerini de etki altına aldığını belirtiyor.

Kentlerin modernlik konusunda girmiş olduğu ilişkide, toplumsal yapılar ve kültürellikler hem şahıslarını üretmeye devam ederken hem de modernleşme sürecinden geçiş sağlatıyor. Bu kapsamda, Batı dışı toplumsal açısından modernleşme deneyimleri, hem bir direnci hem de bir yenilenmeyi kapsamı dahiline alıyor. 

Değişim ve modernliğe doğru gidilen yol çok katmanlı olarak gerçekleşmekte. Bunların arasında teknoloji, ekonomi, pazar ilişkileri ve siyasi birlikteklik tarzında çeşitli seviyeler bulunmakta.

Batı dünyasında olan kentlerin dışında kalan şehirler, bu söz konusu alakalarla yüzleşmenin tüm sıkıntısını bünyesinde yaşamaktalar. 

Etiketler : Kentsel Dönüşüm