İnşaat Ana Sözleşme Örneği

truck

İnşaat sözleşmeleri, karşılıklı muhatap olan iki tarafın hukuki sonuç elde etmek iradelerini birbirlerine uygun şekilde açıklamak için düzenlenmektedir. Yapılan sözleşme borç ilişkisinin taraflara yüklediği sorumlulukları içermektedir. İnşaat ana sözleşmesinin içerikleri ve dikkat edilmesi gerekenler...

İnşaat sözleşmeleri, karşılıklı muhatap olan iki tarafın hukuki sonuç elde etmek iradelerini birbirlerine uygun şekilde açıklamak için düzenlenmektedir. Yapılan sözleşme borç ilişkisinin taraflara yüklediği sorumlulukları içermektedir. Bu sebeple sorumlulukların sözleşme içerisinde tek tek açıklanması gerekir. Sözleşme yapılmadaki bir diğer önemli hususta sorumluluklar başta olmak üzere, haklar, görevler ve zorunlulukların neler olduğunun doğru şekilde paylaşımının yapılmasıdır.

Sözleşme hazırlanırken anlatımın açık ve net olması gerekirken, belirsizlik içeren ibareler olmamalıdır. Aynı konular sık sık tekrar edilmemeli ve eksik kalan bir konu varsa atıfta bulanarak açıklanmalı. Hukuki hakların sınırını çizebilmek amacıyla hazırlandığı için hukuk terimlerine de yer verilmeli. Tarafların sözleşmede yer alan bir belirsizlikten dolayı uyuşmazlığa düşmemeleri için biraz öncede belirttiğimiz gibi açıklık ve netlik ilkesine daha sadık kalınmalı. Sözleşmede anlaşılmayan hususlar hazırlayan tarafın aleyhine olacak şekilde yorumlanır. Bu sebeple sözleşme yapılırken tereddüt ya da şüphe durumları varsa, sözleşmeyi yapan tarafın ne derece iyi niyetli olduğu sorgulanmalı. Örnek olarak paylaştığımız, ilk maddelerinin birkaçını içeren sözleşme örneğine göz atabilirsiniz.

İnşaat Ana Sözleşme Örneği

İnşaat Ana Sözleşme Örneği

İş sahibinin ödemek üzere borçlandığı bir bedel karşılığında taşınmaz bir yapıyı meydana getirip, bunu teslim etmek amacıyla borçlandığı gösteren sözleşme türü inşaat sözleşmesi olarak tanımlanır. Çeşitli şekillerde gerçekleştirilen inşaat sözleşmelerinin tipleri ise şöyle;

  • Yap işlet devret tipi sözleşme
  • Ücret usulü ihalelerde yapılan sözleşme
  • Anahtar teslim usulü sözleşme
  • İnşaat yönetimi tipi sözleşme
  • Rekabete dayalı sözleşme 

Türkiye’de uygulanan sözleşme tipleri ise;

  • Sabit Fiyat Sözleşmeleri
  • Birim Fiyat Sözleşmeleri
  • Götürü Bedelli Sözleşmeler
  • Maliyet Karşılayıcı Sözleşmeler olarak bu şekilde uygulamada yer almaktadır.

Ülkemizde uygulanan sözleşmelerin sorumlulukları nelerdir inceleyelim. Sabit fiyat sözleşmelerinde yükleniciye her koşulda işi tamamlama zorunluluğu yüklenir. İnşa işi esnasında herhangi bir değişiklik olması durumunda çalışmayı üstlenen ek bir ücret talep edemez. Birim maliyet sözleşmelerinde malzeme, işçilik masrafları ve işi üstlenenin kârıda en başından belirlenir. Götürü bedelli olarak imzalanan sözleşmelerde üstlenilen projeyle ilgili tek bir fiyat sunulur. Genellikle kamu ihalelerinde tercih edilmektedir. Maliyet karşılayıcı olarak yapılan sözleşmede, işin başından bir fiyat belirlenmez. Yapı inşa edilmeye devam ettiği sürece çıkan maliyetler ayrı ayrı belirtilir.

"İnşaat Ana Sözleşme Örneği" Yorumlar

"İnşaat Ana Sözleşme Örneği" Benzer Haberler