Apartman Yönetiminde Kimler Bulunur?

truck

Ülkemizde yer alan büyük apartmanlar ve büyük siteler için apartman yönetim kurulunun oluşturulması zorunlu bir durumdur. Apartman yönetimi, sekiz ya da sekizden daha çok katlı binalar için kurulması zorunlu olan bir kuruldur. Söz konusu olan apartman yönetim kuruluna kat maliklerinden ya da dışardan bir yönetici seçilebilir. Söz konusu yöneticinin denetimi için bir de yönetici denetçisi seçilmektedir. Ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

Pek çoğumuzun bildiği gibi ülkemizde büyük apartmanlarda ve sitelerde bir apartman yönetim kurulu bulunmaktadır. Apartmana dair ihtiyaçların karşılanması, önemli kararlar ve bir takım kuralların denetlendiği bir kurul olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu apartman yöneticiliğine bir kişi atanmakta ve bir de denetçi bulunmaktadır. Apartman yönetim kurulu, yılda bir seferden az olmamak kaydı ile yönetim planı üzerinde belirlenmiş olan zamanlar içerisinde, eğer bu şekilde bir zaman belirtilmemiş ise her takvim yılının ilk ayı içerisinde toplanmak zorundadır.

Ülkemizde uygulanmakta olan kat mülkiyeti kanunu kapsamında yer alan bir takım hususlar gereğince, bir apartman içerisinde sekiz ya da sekizden fazla bağımsız bölümün yani dairenin bulunması halinde bir yönetimin kurulması zorunlu kılınmıştır. Ana mülkiyet, apartman yönetim kurulu tarafından yönetilir ve yönetim şekli, kanunların kapsamında yer alan hükümler kapsamında saklı olması kaydı ile söz konusu kurul tarafından kararlaştırılabilir. Söz konusu olan apartman yönetim kurulunda yönetici pozisyonlarında kimler bulunur?

Apartman Yöneticisi

Apartman içerisinde yer alan kat malikleri, ana mülkiyetin yönetimini kendi aralarından ya da dışarıdan birini seçmek sureti ile bir kişiye ya da üç kişilik bir kurula yetki verebilir. Söz konusu kişiye yönetici, birden fazla yani üç kişinin seçilmesi durumuna da yönetim kurulu adı verilmektedir.

Yönetici Denetçisi

Apartman yönetim kurulunun denetim görevini, kat malikleri kendi aralarından sayı ve arsa payı üzerinden çoğunluk sağlayan kişilerden seçecekleri bir denetçiye ya da üç kişilik bir denetim kuruluna görev verebilir. Bu durumun oluşması halinde söz konusu denetçi ya da denetim kurulu ilgili yönetim planında belirtilen zamanlarda, eğer bir zaman belirtilmemiş ise her takvim yılının ilk ayı içerisinde apartman yönetim kuruluna verecekleri bir rapor ile gerçekleştirmiş oldukları denetimin sonucunu ve ana mülkiyetin yönetim şekli hakkında olan düşüncelerini bildirirler. Söz konusu olan rapor çoğaltılmak sureti ile birer nüshasını taahhütlü bir mektup ile kat maliklerine göndermeleri gerekir.

"Apartman Yönetiminde Kimler Bulunur?" Yorumlar

"Apartman Yönetiminde Kimler Bulunur?" Benzer Haberler


Apartman Yönetimi İçin Yapılması Gerekenler

Apartman Yönetimi İçin Yapılması Gerekenler

Bilindiği üzere ülkemizde yer alan çok katlı binalarda apartman yöneticisi bulunması zorunludur. Bina içerisinde sekiz ve sekizden fazla kat olması halinde apartman yönetim kurulunun bulunması kat mülkiyeti kanunu hükümleri gereğince zorunlu tutulmuştur. Söz konusu apartman yönetimi için yapılması gereken bir kısım hususlar vardır. Ayrıntılar haberimizde…. Apartman Yönetiminde Kimler Bulunur?

Apartman Yönetimi Nasıl Feshedilir?

Apartman Yönetimi Nasıl Feshedilir?

Ülkemizin her yerinde çok katlı olan binalarda yönetici bulunması zorunludur. Yani sekiz ve sekizden fazla kat bulunan binalarda apartman yönetici bulunması kat mülkiyeti kanununun hükümleri gereğince zorunlu tutulmuştur. Söz konusu apartman yöneticisi kat malikler tarafından seçilemez ise bölgedeki sulh mahkemeleri apartman yöneticisi tayin edebilirler. Peki, apartman yöneticiliği feshedilebilir mi? Ayrıntılar haberimizde…

Apartman Yönetiminde Kimler Bulunur?

Apartman Yönetiminde Kimler Bulunur?

Apartman Yönetiminde Kimler Bulunur?. Ülkemizde yer alan büyük apartmanlar ve büyük siteler için apartman yönetim kurulunun oluşturulması zorunlu bir durumdur. Apartman yönetimi, sekiz ya da sekizden daha çok katlı binalar için kurulması zorunlu olan bir kuruldur. Söz konusu olan apartman yönetim kuruluna kat maliklerinden ya da dışardan bir yönetici seçilebilir. Söz konusu yöneticinin denetimi için bir de yönetici denetçisi seçilmektedir. Ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

Apartman Yönetimi Ceza Verebilir mi?

Apartman Yönetimi Ceza Verebilir mi?

Ülkemizde uygulanmakta olan kat mülkiyeti kanunu kapsamında sekiz katlı ya da sekiz kattan daha çok olan binalar için apartman yöneticisi veya apartman yönetim kurulunun bulunması zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda apartman yönetiminin altığı kararlara ve uygulamada olan kanunun hükümlerine ters bir davranış içerisinde olan herhangi bir kat maliki hakkında bölgede bağlı olunan sulh mahkemesine dava açılabilir. Ayrıntılar haberimizde…. Apartman Yönetiminde Kimler Bulunur?

Apartman Yönetmeliği 2018

Apartman Yönetmeliği 2018

Pek çok kiracının ve ev sahibinin bilgisinin olmaması ve yeni yıl ile değişiklilerin olup olmadığı konusunun merak edilmesin üzerine, 2017 yılı içerisinde geçerli olacak olan Apartman Yönetmeliği hakkındaki bütün bilgileri ayrıntıları ile haberimizde topladık. Apartman Yönetmeliğinin tamamına haberimizin altındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz…

Müstakil ev mi apartman dairesi mi?

Müstakil ev mi apartman dairesi mi?

Müstakil ev mi? Yoksa apartman dairesi mi? bu konuda tereddütte düşmüş olabilirsiniz. En uygun koşullar ve yerler nelerdir?. Apartman Yönetiminde Kimler Bulunur?

Apartman Dairesi mi Müstakil Ev mi

Apartman Dairesi mi Müstakil Ev mi

Oturduğunuz ev çok fazla sorun çıkarmasın, güvenlikli olsun, ısınma problemi yaşamayım, çocuklar için park alanı olsun gibi birçok detayı site içerisinde yer alan bir dairede bulmanız mümkün olacaktır. Ancak doğayla iç içe olmayı, bağ bahçe işleriyle uğraşmayı seven biriyseniz müstakil ev sizin için uygun olabilir.

Apartman Aidatı Nasıl Belirleniyor?

Apartman Aidatı Nasıl Belirleniyor?

Kent yaşamında müstakil bir hayat sürmek iyice zorlaştı. Sitelerin, apartmanların, toplu konutların sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Birlikte yaşamak zor olsa da bina sakinleri daha güvenli ve huzurlu bir hayat sürmektedir. Ancak apartman yaşamının da bir bedeli vardır. Bu bedel de aidatlardır. Peki, apartman aidatı nasıl belirlenmektedir?