Rant Vergisi Nedir?

truck

Rant vergisi, gayrimenkul değer artışından alınan vergi türüdür. Değer artışı, devletin yaptığı yatırımlar nedeniyle de olmaktadır ve bu vergi, Orta Vadeli Program ile resmiyet kazanmıştır.

Devlet tarafından yapılan yatırımlar nedeniyle gayrimenkulü değerlenen kişiler, rant vergisi ödemekle mükelleftir. Bu, gayrimenkullerin artan payından devlete pay vermek anlamına gelmektedir.

Kentin gelişimine katkı sağlayacak bir proje yakınında bir arazisi ya da binası olan bir kişi, gayrimenkulünün değerinin artması nedeniyle bunun payını ödemekte mükellef olmaktadır.

Orta Vadeli Program'da yer alan rant vergisi, İmar Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle yürürlüğe girecek.

“Değer artış payı olarak” nitelendirilen rant vergisi ile gayrimenkulün değeri arttığında, artışa konu olan değerin yüzde 45’i devlete ödenmesi planlanıyor. Kentlerde yapılan imar değişiklikleri sonucunda gayrimenkulün değeri artmaktadır. Buna da “rant” adı verilmektedir.

Boş bir arsada imar değişikliğinin olması durumunda değeri artmaktadır. Bu da gayrimenkulün satış fiyatının artmasına neden olmaktadır. Ayrıca imar değişikliği ile yüksek katlı binalara da izin çıkabilmektedir. Bu durumda meydana gelen rantın da mülk sahibine kalmaktadır. Devlet, rant vergisi çıkararak bu değer artışından pay almak istemektedir.

Oluşan rant mülkün sahibinde kalmaktadır ve devlet, şimdi ranttan kamu payını almayı planlamaktadır.

Mevcut olan konutlarda herhangi bir imar değişikliği olmadığında rant vergisi kapsamına girmemektedir. Ancak mevcut konutun yanına devlet tarafından değerini artıracak bir proje hayata geçirildiğinde, dairenin değeri artmaktadır. Maliye Bakanlığı da bunu değer artış kazancı olarak vergiye tabi tutmaya çalışmaktadır.

Değer artışı ile ilgili plan değişikliğini vatandaş talebi ile olacağı gibi genel olarak yapılabileceği de belirtilmektedir. Değişikliğin öncesinde ve sonrasındaki taşınmazın arsa değerinin belirlemesine yönelik olarak yapılan çalışma ile tüm parsellerin değerinin bütün olarak artırılması söz konusu olmaktadır. Değer artış değişikliği, belediye tarafından vatandaş talebinin olup olmadığına bakılmaksızın ya imar planının tamamında, ya planın bir kısmında, ya da mahalle, cadde ya da sokakta yapılması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Belediye tarafından yapılan çalışmalarda sahanın 50 bin metrekareden büyük olması gereklidir. Vatandaş başvurusunda ise 50 bin metrekarenin altında olması gereklidir.

Rant vergisi, ilgili belediyenin meclis komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyonun belediyeden 15, emlak ve ticaret odalarından 10’ar kişi olmak üzere toplam 25 kişilik heyetten oluşacağı bildirilmektedir. İmar değişikliğinin duyuruları ise belediyenin web sayfasında ilan edilmektedir. Ayrıca muhtarlıklarda da duyuru yolu ile vatandaş bilgilendirilmektedir.

Rant vergisi ödemesi, yapı ruhsatı alınırken ya da ilk satış sırasında gerçekleştirilmektedir. Ödemeler nakit olarak yapılabildiği gibi kat karşılığı ile de yapılabilmektedir. Taksit avantajından yararlanılması durumunda bir yıl içinde eşit taksitle ödenebilmektedir.

Rant vergisi, vatandaştan alınıp belediyelerin haricinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, valiliğe ve belediyenin kentsel dönüşüm hesabına yatırılmaktadır. Değer artış değişikliğinin parselasyon planı da etap şeklinde yapılmakta, ancak imar planı alanı bir bütün olarak ele alınmaktadır.

"Rant Vergisi Nedir?" Yorumlar

"Rant Vergisi Nedir?" Benzer Haberler


Kentsel Dönüşümde Rant Algısı Tamamen Sona Erecek!

Kentsel Dönüşümde Rant Algısı Tamamen Sona Erecek!

Gayrimenkul sektörünün en ünlü markalarından birisi olan Rich World Gayrimenkul A.Ş., kentsel dönüşüm kapsamında ülke genelinde ilk gerçekleştirme yolunda ilerliyor. Rich World Gayrimenkul A.Ş. müteahhitler ve vatandaşları aynı alan üzerinde buluşturacak.. Rant Vergisi Nedir?

Rant Vergisi Nedir?

Rant Vergisi Nedir?

Rant vergisi, gayrimenkul değer artışından alınan vergi türüdür. Değer artışı, devletin yaptığı yatırımlar nedeniyle de olmaktadır ve bu vergi, Orta Vadeli Program ile resmiyet kazanmıştır.

Rant Vergisinde Değer Tespiti Nasıl Yapılır?

Rant Vergisinde Değer Tespiti Nasıl Yapılır?

Rant Vergisi Nedir?. Kentsel dönüşümün en önemli hususlarından biri de değer tespitidir. Değer artışının doğru olarak hesaplanmaması durumunda vergi tutarının tespitinde sorunlar yaşanabilmektedir. Peki, rant vergisinde değer tespiti nasıl yapılır?