Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir?

Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir?

Ev sahibi ile kiracı arasında sorun yaşanmaması temenni edilmekle birlikte zaman zaman önemli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda da ev sahibi kiracıya ihtarname çekmek zorunda kalmaktadır. Peki, kiracıya ihtarname nasıl çekilir?

Ev sahibi ile kiracı arasında sorun yaşanmaması temenni edilmekle birlikte zaman zaman önemli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda da ev sahibi kiracıya ihtarname çekmek zorunda kalmaktadır. Peki, kiracıya ihtarname nasıl çekilir? Kiracıya ihtarname çekilmesi, genel noter aracılığı ile olmaktadır. Kiraya veren, kendisi ya da vekil olarak atadığı kişi, noter aracılığıyla kiracıya ihtarname çekebilmektedir. İhtarnamede ödeme gününün 30 günden az belirlenmemiş olması gereklidir.

Kira sözleşmesinin süresinin bitmesi nedeniyle gönderilen ihtarnamelerin kira süresinin bitiminden en az 30 gün önce çekilmesi gereklidir. Noter sadece talepleri yerine getirmektedir. Bu nedenle çekilecek ihtarnamede süre şartlarına uyulup uyulmadığını kontrol etmemektedir.

İhtarname çeken kişinin yaptığı en büyük usul hatası, kira bedelini daha önce tahsil etmek istemeleri nedeniyle kiracıya 30 günden az süre vermeleridir. Bu durum avukata başvurmayan kiracılar için bir baskı oluştursa da, kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davaları açıldığında ihtarname geçerli olmamaktadır.

Kira bedeli ödenmediği için kiracıya ihtarname çekilmesi, kira bedelinin tahsil edilmesinin tek yolu değildir. Kiraya veren kişi, icra müdürlüklerine başvurabilmekte, biriken kira bedellerinin 30 gün içinde ödenmesini isteyebilmekte, aksi takdirde icra yoluyla tahsil edileceğini ve tahliyesini talep edileceğini belirten bir ödeme emri de gönderebilmektedir. İhtarnamenin hukuki sonuç doğurabilmesi için yasalara uyumlu olması gereklidir. Kira sözleşmesinde birden fazla kiralayanın olması durumunda noterden birlikte ihtarname gönderip yine birlikte dava açılmalıdır.

Davadaki eksiklik sonradan giderilse bile ihtarnamedeki eksikliğin telafisi yoktur. Yasaya belirtilen şartlara uymayan ihtarnameler hukuki sonuç doğurmamaktadır ve bu ihtarnameye göre dava açıldığında tahliye isteği reddedilmektedir. Bu nedenle kiracıya ihtarname nasıl çekilir sorusunun cevabı öğrenilmelidir.

Ödeme zamanının belirtilmediği sözleşmede ödeme zamanı gelmeden ihtarname çekmek hukuki sonuç doğurmamaktadır. İhtarname çekildiğinde kiracı temerrüde düşürülmektedir. İhtarname ile kiracı borcunu ödemediğinde asıl borcuna ek olarak mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri ve faiz gibi ekstra maliyetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle ihtarname çekildiğinde en uygun yöntem, kira borcunun ödenmesidir. İhtarnamenin çekilmesi, kiraya verenin hakkını istediğini, alacağında ciddi ve ısrarlı olduğunu göstermektedir.

İhtarnamenin dava dosyalarında önemli bir delil olduğu bilinmelidir. Bu kadar önemli bir ayrıntı olması, kiracıya ihtarname nasıl çekilir diye detaylı araştırma yapılmasına neden olmaktadır. İhtarnamenin yasalara uygun olarak hazırlanması için bir avukat tarafından yazılması tavsiye edilmektedir.

İhtarnamenin çok dikkatli bir şekilde yazılması gereklidir. Çünkü bir sonraki aşama dava aşamasıdır ve davanın omurgası, ihtarname ile kurulmaktadır. İhtarname gönderilirken yapılacak bir hata, davanın bedelinin çok ağır olmasına neden olabilmektedir. Ayrıca dava süreci ile ihtarnameyi çeken avukatın aynı kişi olmasına da özen gösterilmelidir. İhtarnamedeki ifadeler, kiraya veren için davada bağlayıcıdır. Dikkatli yazılan bir ihtarnamenin davanın kazanılmasını sağlayabileceği gibi özensiz yazılanlar da davanın kaybedilmesine neden olabilmektedir. 

Etiketler : Emlak Rehberi   kiracıya ihtarname nasıl çekilir   ihtarname nasıl çekilir