Kiracı Evden Çıkmıyor Ne Yapayım?

Kiracı Evden Çıkmıyor Ne Yapayım?

Bazı durumlarda kiracının evden çıkarılması büyük bir sorun haline gelebilmektedir. Bu durumda kiracı evden çıkmıyor ne yapayım sorusu sorulmaktadır. Kiracının evden çıkması durumunda uygulanmazsı gereken yasa maddeleri bulunmaktadır.

Bazı durumlarda kiracının evden çıkarılması büyük bir sorun haline gelebilmektedir. Bu durumda kiracı evden çıkmıyor ne yapayım sorusu sorulmaktadır. Kiracının evden çıkması durumunda uygulanmazsı gereken yasa maddeleri bulunmaktadır.

Kiracı evden çıkmıyor ne yapayım denildiğinde öncelikli olan, kiracının evden kendi arzusu ile, çıkarlarına ve gayrimenkule zarar gelmeden çıkarılması esastır. Özellikle kira bedelini sürekli olarak aksatan, binaya zarar verecek hareketlerde bulunan, diğer bina sakinlerini rahatsız edecek hayat tarzına sahip olan ya da kişilerin huzurunu bozacak davranışlar içinde olan kiracıların ev sahipleri için büyük sorun oluşturduğu da bilinmektedir.

Gerekçe ne olursa olsun kiracıyı evden tahliye etmek ya da bir başka eve yönlendirmek içn sözleşmede bulunan maddelerin dışına çıkmadan kiracıyı tahliye ya da yönlendirme işleminden haberdar etmek gereklidir. Bunu yaparken de yasa dışı uygulamalar yapılmamalıdır. Kiracı evden çıkmıyor ne yapayım denildiğinde ortaya çok fazla seçenek çıkmaktadır ancak kiracı evden çıkarılırken tüm ihtimaller düşünülmeli, kiracının mağdur olması önlenmelidir.

“Kiracı evden çıkmıyor ne yapayım” derken öncelikle kiracı uyarılmalı ve 15 gün içinde mülkü boşaltması gerektiği söylenmelidir. Belirtilen süre bitiminde kiracı evden çıkmamakta ısrar ediyorsa yasal yollara başvurulmalıdır. Davanın açılabilmesi için kira sözleşmesinin bitmiş, üzerinden de bir aylık bir zaman geçmiş olması şarttır. Mahkemenin somut deliller olmadan işlem gerçekleştirmeyeceği ve davanın askıya alınacağı bilinmelidir.

Kiracı evden çıkmıyor ne yapayım diyerek mahkeme yolu gösterildiğinde, mahkeme ev sahibi ile kiracı arasında ortak bir yol bularak iki taraf için de kararı açıklamaktadır. Verilen mahkeme kararına iki tarafın da uyması zorunludur. Davanın sonuçlanmasının ardından durumda bir değişiklik yoksa yeniden dava açılması söz konusu olabilmektedir.

Tahliye kararını dava sonucunda hakim vermektedir. Bu kararın verilmesinin ardından kiracının icra yolu ile tahliye edilmesi yoluna gidilmektedir. Kiracının haklı bir gerekçesinin olmaması durumunda kararın kesinleşme süresi bir haftadır. Bu süre sonunda da kiracı evden çıkmıyor ne yapayım sorusu gündeme gelebilmektedir. Kiracının daireyi tahliye etmemesi durumunda icra yolu ile ev boşaltılmaktadır. Evin kapalı olması durumunda çilingir aracılığı ile kapı açılabilmekte, eşyaların tamamı yeddiemine bırakılabilmekte ve böylece evin tahliyesi sağlanabilmektedir.

Bazı durumlarda kiralama sırasında kiracı, gayrimenkulü belli bir tarihte boşaltacağına dair bir taahhütname imzalayabilmektedir. Ancak bölme bir belge olması durumumda bile kiracının evi tahliye etmemesi gibi bir durumla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu durumda kiracı evden çıkmıyor ne yapayım sorusu sorulduğunda, ilk yapılması gerekenin dava açmak olduğu belirtilmektedir. Ancak davanın açılabilmesi ya da icra takibinin yapılabilmesi için, taahhüt tarihinin bitiminden otuz gün öncesinde kiracıya resmi yolla ihtar çekilmesi gereklidir. İhtarın yollanmasına karşın kiracı evi tahliye etmiyorsa, dava yoluna gidilmektedir. Mahkeme hakimi, haklı nedenler yoksa kiracının tahliye edilmesine karar vermektedir. 

Etiketler : Emlak Rehberi   kiracım evden çıkmıyor ne yapmalıyım