14 Soruda İmar Barışı

truck

Son dönem içerisinde gündemi oldukça meşgul eden ve pek çok kişi tarafından sıkı bir şekilde takip edilen İmar Barışı durumu ile ilgili gerekli düzenlemeler tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı. İşte İmar Barışı ile ilgili tüm detaylar…

Geride bıraktığımız günler içerisinde gündeme gelen İmar Barışı uygulaması milletin ve Meclisin gündemini oldukça meşgul ediyor. Her geçen gün yeni maddelerin eklendiği ve düzenlemelerin yapıldığı İmar Barışı uygulaması son halini alarak Resmi Gazetede yayınlanmak sureti ile uygulamaya alındı. Bir kanun tasarısı halinde gelen İmar Barışı uygulaması kapsamında bu uygulamadan 15 milyonu aşkın yapı faydalanacaktır.

İmar barışının neleri kapsadığı, imar barışı imar affı yerine mi geçiyor, imar barışından kimler yararlanacak gibi soruların cevabını alt kısımda maddeler halinde cevapladık.

1 - ) İmar Barışı Nedir?

Söz konusu olan imar barışı, iskan belgesi olmayan kaçak durumda olan yapıların belirli oranlarda harç ödemesi kaydı ile tapu kaydı alması sureti ile iskan belgesine sahip olması ve bu uygulama kapsamında elde edilecek olan harç gelirinin kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında finanse edilmesine yönelik hem kaçak yapı sahiplerinin işine yarayan hem de kentsel dönüşüm uygulamasına fon sağlayan bir uygulamadır.

2 - ) İmar Barışı mı İmar Affı mı?

Uygulamaya alınan imar barışı uygulaması kesinlikle bir imar affı değildir ve hükümleri imar affına göre daha farklıdır.

3 - ) İmar Barışı ile İmar Affı Arasındaki Fark?

İmar affı kapsamında, imar affından faydalanan yapılar hak sahipleri tarafınca istedikleri zaman yıkılarak yerine yeni bir yapılabilir ya da üzerine ek olarak bir kat çıkabilir ve sınırlarında değişiklikler yapılarak genişletilebilir şeklinde bir açıklamada bulunan Başbakan Binali Yıldırım, imar barışı konusunda bu hususların yer almadığını, tapu kaydı altına alınan yapıların sadece elektrik, su ve doğalgaz gibi abonelik kayıtlarının gerçekleştirilebileceğini fakat bu durumun haricinde ilgili yapının yıkılarak yeniden inşa edilmesi ya da ek olarak kat çıkılmasının ve sınırlarında değişiklik yapılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını beyan etti.

4 - ) İmar Barışının Faydaları Neler?

Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından uygulamaya giren İmar Barışı uygulaması kapsamında çürük sınıfta yer almayan yapılar, iskan belgesi olmayan yapılar tapu kaydına kavuşarak iskan belgesine sahip olacak.  Bu iskan belgesinin alınması ile birlikte elektrik su ve doğalgaz gibi hizmet abonelikleri gerçekleştirilebilecek ve bağlandılar yapılabilecektir. Yargı ve belediyeler üzerinde bulunan iş yükünün bir nebze de olsa azaltılması için yıkım kararı alınmış olan ilgili yapılara dair yıkım kararları ve tahsil edilmeyen para cezaları iptal edilecektir. Bu durumda da ilgili mülk sahipleri maddi yönden büyük bir kazanç sahibi olacaktır.

5 - ) İmar Barışından Hangi Yapılar Faydalanacak?

Mecliste gerçekleşen görüşmeler ve düzenlemelerin ardından yürürlüğe alınan İmar Barışı kapsamında 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine uygun olmayan bir şekilde inşa edilmiş olan yapılar imar barışı uygulamasından faydalanabilecek ve Yapı Kayıt Belgesi alabilecektir.

6 - ) İmar Barışı ile Kat Mülkiyeti Alınabilir mi?

İmar barışı uygulaması kapsamında yapı ruhsatı alınan ancak yapı kullanma izni belgesi temin etmemiş olan ya da yapı ruhsatına sahip olmayan yapılar, kat maliklerinin yarısından az olmamak kaydı ile bir araya gelerek muvafakat vermesi durumunda yapı kullanma izni belgesinin olup olmadığına bakılmaksızın cins değişikliği yoluna gidilerek kat mülkiyeti alınabilecektir.

7 - ) İmar Barışı Başvurusu Nereye Yapılır?

İmar barışı uygulaması kapsamında bulunduğunuz ilin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bakanlık tarafından yetki atanacak olan bazı kuruluşlara başvuruda bulunabilirsiniz.

8 - ) İmar Barışı Son Başvuru Tarihi?

Geçtiğimiz günler içerisinde uygulamaya giren İmar Barışı uygulaması için 31 Aralık 2018 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

9 - ) İmar Barışı İçin Ne Kadar Ödeme Yapılacak?

İmar barışı uygulaması dahilinde gerçekleştirilen tespit işlemin neticesinde ilgili yapının bulunduğu arsanın emlak değeri ile yapının inşa edilmesi noktasında yapılan masraflar göz önünde bulundurularak yapının yaklaşık değeri belirlenerek mesken tipi yapılar için bu bedeller üzerinden yüzde 3 oranında bir harç ödemesi bulunurken işyeri tipi mülkiyetler için yüzde 5 oranında bir harç ödemesi söz konusu olmaktadır. Diğer yandan ise cins değişikliği yolu ile kat mülkiyeti alınması durumlarında bu bedelin iki katı bir harç ödemesi çıkmaktadır.

10 - ) Yapı Hazine Arazisi Üzerindeyse Ne Yapılacak?

Hazine arazisi sıfatına sahip bir arazi üzerinde yapı inşa edilmiş olması durumunda, ilgili yapılar Bakanlık bünyesine tesis edilecektir. Yapı Kayıt Belgesi almış olan kişiler ise bunların kanuni ya da akdi haleflerinin talep etmeleri halinde ilgili yapılar Bakanlık tarafınca rayiç bedel esas alınarak doğrudan satışı gerçekleşecektir. Bu durum neticesinde elde edilmiş olan gelirler ilgili maddenin ikinci fırkası gereğince genel bütçe üzerine gelir olarak kayıt edilecektir.

11 - ) Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yapı Yeniden İnşa Edilirse Ne Olur?

İmar barışı uygulaması bünyesinden Yapı Kayıt Belgesi temin edilmiş olan yapıların yıkılması sureti ile yeniden inşa edilmesi halinde mevcut durumda yürürlükte olan imar kanunu uyarınca gerekli hükümler geçerli olacaktır.

12 - ) Yapı Kayıt Belgesi Geçerlilik Süresi?

İmar Barışı uygulaması neticesinde başvurunuz sonucu almış olduğunu Yapı Kayıt Belgesi ilgili yapının yeniden inşa edilmesine ya da kentsel dönüşüm uygulamasının yapıyı kapsamı altına alacağı süreye kadar geçerli olacaktır.

13 - ) Yapı Kayıt Belgesi Riskli Binaya Alınır mı?

Yapı Kayıt Belgesi alınmak istenen yapının deprem risk durumu neticesinde bulunan risk faktörü ve sonuçları ilgili malikin sorumluluğuna bırakılmıştır.

14 - ) İmar Barışı Ne Zaman Uygulamaya Girecek?

Geride bıraktığımız günler içerisinde duyurulan İmar Barışı uygulaması meclis bünyesinde gerçekleşen görüşmeler ve düzenlemeler neticesinde onaylandı ve Resmi Gazete üzerinde yayınlandı.

"14 Soruda İmar Barışı" Yorumlar

"14 Soruda İmar Barışı" Benzer Haberler


4 Soruda Kira Gelir Beyannamesi

4 Soruda Kira Gelir Beyannamesi

Sahibi olduğu konutu ya da iş yerini kiraya veren mülk sahibi, kiraya verme durumundan dolayı elde edilen kira geliri için bir takım istisna durumlarının haricinde kira gelir beyannamesi vermeniz gerekmektedir. Kira gelir beyannamesi ile alakalı en temel 4 sorunuzun cevabını sizler için haberimizde cevaplandırdık.. 14 Soruda İmar Barışı

10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Ülkemizde Van / Erciş Depreminden sonra gündeme gelen kentsel dönüşüm uygulaması uzun yıllardır uygulanırken bu kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında pek çok husus ve dikkat edilmesi gereken nokta bulunmaktadır.

10 Soruda Kira Gelir Vergisi

10 Soruda Kira Gelir Vergisi

14 Soruda İmar Barışı. Ülkemizde bazı durumlarda vatandaşlar belirli oranlarda vergi ödemek ile mükellef olmaktadır. Bu ödenecek vergilerden biri de kira gelir vergisi olarak adlandırılır. Kira gelir vergisi nedir? Kira gelir vergisi beyannamesi nedir? Kira gelir vergisi muafiyeti nedir? Tüm bu sorularınız ve daha fazlası haberimizde yer almaktadır…

17 Soruda Kentsel Dönüşüm Nedir?

17 Soruda Kentsel Dönüşüm Nedir?

Ülkemizde geçtiğimiz yıllar içerisinde meydana gelen Van / Erciş Deprem Afeti neticesinde depreme karşı dayanıksız olan binalar gündeme getirildi. Bu durum karşısında kentsel dönüşüm adını taşıyan yeni bir uygulama devreye girerek depreme karşı dayanıksız riskli yapı raporu alınan binaların yenilenmeye başlandı.. 14 Soruda İmar Barışı

14 Soruda İmar Barışı

14 Soruda İmar Barışı

Son dönem içerisinde gündemi oldukça meşgul eden ve pek çok kişi tarafından sıkı bir şekilde takip edilen İmar Barışı durumu ile ilgili gerekli düzenlemeler tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı. İşte İmar Barışı ile ilgili tüm detaylar…

12 Soruda Hazır Beyan Sistemi ile Kira Gelir Beyannamesi

12 Soruda Hazır Beyan Sistemi ile Kira Gelir Beyannamesi

Türkiye genelinde vatandaşlardan farklı alanlardan farklı oranlarda vergiler alınmaktadır. Bu vergilerden biri de kira gelir vergisidir. Bu vergi beyana dayalı bir vergi olduğu için kişilerin kira beyannamesi vermesi gerekmektedir. İşte bu haberimizde kira beyannamesi ile ilgili merak edilen noktalara değineceğiz…. 14 Soruda İmar Barışı