10 Maddede Tapu İptali ve Tescil Davası

10 Maddede Tapu İptali ve Tescil Davası

Tapu; mal sahibinin gayrimenkul üzerindeki kullanma hakkını belirten ve bu maldan yararlanmasına imkan hakkı tanıyan, tam ayni haktır. Bir diğer değiş ile mülkiyet hakkının senedidir. Tapunun iptal edilmesi için açılan tescil ve iptal davaları sırasında; mülkün gerçek hak sahibine verilmesi gibi bir durum söz konusudur. Bu davalar sonucunda tapu gerçek kişinin olur.

Tapu; mal sahibinin gayrimenkul üzerindeki kullanma hakkını belirten ve bu maldan yararlanmasına imkan hakkı tanıyan, tam ayni haktır. Bir diğer değiş ile mülkiyet hakkının senedidir. Tapunun iptal edilmesi için açılan tescil ve iptal davaları sırasında; mülkün gerçek hak sahibine verilmesi gibi bir durum söz konusudur. Bu davalar sonucunda tapu gerçek kişinin olur.  

Tapu İptali ve Tescili Davası

Bir kişinin taşınmaz adı verilen malının; gayrimenkul, tarla gibi birçok şey olabilir, satılabilmesi yani bir başka kişinin hükmüne geçmesi için resmi bir şekilde satış sözleşmesi gerçekleşmesi şarttır. İşlem bu şekilde olmadı, dolandırıldınız ya da yanlış işlem yapıldı bu durumda iptal ve tescil davası açma yetkisine kavuşursunuz.

  • Tapu tescil davasını; yolsuzluk adına tescil işlemi yapan kişilere, ölen kişilere, ortaklardan mal üzerinde kötü niyet güden kişilere açılabilir.
  • Mutlaka taşınmazın bulunduğu şekilde dava açılması gereklidir.
  • Davaya Asliye Hukuk Mahkemeleri bakar.
  • Dava harcı taşınmazın değerine göre ödenir.
  • Avukat ataması barodan istenebilir.
  • Tanık giderleri, bilirkişi işlemleri ve tebligat gibi giderler mahkemeye ödenmelidir.
  • İrade fesadı gerekçesiyle dava açmak mümkündür.
  • 10 yıl üzerinde iptal davası açmayan kişiler mülk üzerinde artık hak talep edemezler.
  • Kişi korkutulduysa ve bu durumda susmak zorunda ya da benzeri durumlar yaşadıysa bu konuyu açığa çıkardığı tarihten itibaren 10 yıl geçmiş olsa dahi 1 yıl içerisinde dava açma hakkına sahiptir.
Etiketler : Emlak Rehberi