65 yaş üstü bireylerin ev satışı süreci, genel ev satış prosedürlerine benzer şekilde ilerlemekle birlikte, yaşa özel bazı hususların dikkate alınması gerekmektedir. Bu süreçte, satış işlemleri için gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve ilgili prosedürlere uygun hareket edilmesi büyük önem taşır. İşte 65 yaş üstü kişilerin ev satışında istenen belgeler ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler:

  1. Tapu Senedi: Ev satışının en temel belgesi, mülkiyetin kanıtı olan tapu senedidir. Satış işlemi için tapunun aslının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ibraz edilmesi gerekmektedir. Tapu senedi, mülkün kimin adına kayıtlı olduğunu ve herhangi bir ipotek veya haciz olup olmadığını gösterir.

  2. Kimlik Belgesi: Satış işlemi için hem satıcı hem de alıcı tarafından geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) gereklidir. 65 yaş üstü bireyler için kimlik belgesi, yaş ve kimlik doğrulaması açısından önemlidir.

  3. Enerji Kimlik Belgesi (EKB): 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, konut satışlarında Enerji Kimlik Belgesi'nin olması zorunlu hale gelmiştir. Bu belge, mülkün enerji tüketim sınıfını ve enerji verimliliğini gösterir. EKB, çevre ve şehircilik bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilmektedir.

  4. Belediye Borç Durum Belgesi: Satış işlemi öncesinde, mülkün bağlı olduğu belediyeden alınacak borç durum belgesi gerekebilir. Bu belge, mülkün herhangi bir belediye borcu olup olmadığını gösterir.

  5. İskan Belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi): Yeni yapılmış binalarda, binanın yasal olarak kullanım izninin alındığını gösteren iskan belgesi gereklidir. Eski binalar için bu belge zorunlu olmayabilir ancak alıcı tarafından talep edilebilir.

  6. Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Tapusu: Eğer satılan mülk bir apartman dairesiyse, kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusunun olması gerekmektedir. Bu belgeler, mülkün bağımsız bölüm olarak tanımlanmasını ve mülkiyetinin belirlenmesini sağlar.

  7. Vekaletname: Eğer satış işlemi, mülk sahibi adına bir başkası tarafından yapılacaksa, noter onaylı vekaletname gereklidir. Vekaletname, satış işlemlerini yapma yetkisini belirler.

65 yaş üstü bireylerin ev satışı sürecinde, belirtilen belgelerin yanı sıra, satış işlemlerini kolaylaştırmak ve hukuki güvence altına almak için bir emlak danışmanı veya avukatla çalışmak yararlı olabilir. Ayrıca, satış işlemi sırasında olası vergi muafiyetleri ve indirimler konusunda bilgi sahibi olmak, mali yükümlülüklerin doğru bir şekilde yönetilmesine yardımcı olacaktır. Bu süreçte, her adımın titizlikle planlanması ve yürütülmesi, hem satıcı hem de alıcı için olumlu bir deneyim sağlayacaktır.