Yeni Kentsel Dönüşüm Yasası Ne Zaman Çıkacak?

Yeni Kentsel Dönüşüm Yasası Ne Zaman Çıkacak?

Ülkemizde geride bıraktığımız yıllar içerisinde meydana gelen Van / Erciş depremi ile birlikte afet riski taşıyan yapıların yenilenmesine yönelik olarak Kentsel Dönüşüm Uygulaması başlatıldı. Uzun zamandır devam eden kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında kentsel dönüşüm yasasında değişikliğe gidiliyor. İşte detaylar…

Uzun süredir uygulanmakta olan afet riski taşıyan yapıların dönüştürülmesine yönelik kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürürlükte olan kentsel dönüşüm yasasında değişikliğe gidiyor. Kısa süredir gündemdeki yerini koruyan yeni kentsel dönüşüm yasası ile ilgili değişikliklerin en temel gayesi kentsel dönüşüm uygulamasının ifa edilme aşamasının hız kazanmasıdır.

Ülke genelinde her noktada geçerli olan kentsel dönüşüm uygulamasının hukuki yönü olan kentsel dönüşüm yasası yürütülen uygulama çalışmalarının yasal dayanağı olmaktadır. Yeni uygulamaya girecek yasa ile sistem üzerinde köklü değişiklikler meydana gelecektir. Kentsel dönüşüm uygulamasından yararlanmayı bekleyen kişiler ise yeni kentsel dönüşüm yasasının ne zaman yürürlüğe gireceğini beklemektedir.

Yeni Kentsel Dönüşüm Yasası Ne Zaman Çıkacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca yeni düzenleme getirilecek olan yeni kentsel dönüşüm yasa tasarısı kapsamındaki çalışmaların son aşamasında olunduğu yönünde bilgiler geliyor. Yeni gelen yasa tasarısının ilerleyen aylar içerisinde TBMM oylamasına sunulması beklenmektedir.

Yeni kentsel dönüşüm yasasının uygulamaya girmesi için öncelikle düzenlenen yeni yasa tasarısının TBMM bünyesinde kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve son olarak ta Resmi Gazete’de yayınlanması gerekmektedir.

Yeni Kentsel Dönüşüm Yasasında Neler Değişti?

Tüm ülkenin merak etmekte olduğu konu ise yeni kentsel dönüşüm yasası ile hayatımıza girecek yeni değişikliklerin ne olduğudur. Sizlere ilk olarak söyleyebileceğimiz en köklü değişiklik kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında yer alan onay oranının yüzde 65’ten yüzde 51 seviyesine indirilecek olmasıdır.

Hâlihazırda uygulamada olan kentsel dönüşüm yasası kapsamında kat maliki çoğunluk onayının yüzde65 olması gerekmektedir. Yeni gelen kentsel dönüşüm yasası ile bina içerisindeki kat maliklerinin yüzde 65’lik çoğunluk onayı seviyesinin yüzde 51 oranına indirilmesi ile kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında sürecin işleyişine hız verilmek istenmektedir.

Yürürlüğe girecek olan yeni kentsel dönüşüm yasası ile birlikte yüzde 51’lik oy çoğunluğunun haricinde kalan kat maliklerine ait arsa payları, yeni gelen tasarı ile değişiklik meydana gelmemesi halinde bakanlık eli ile rayiç bedeli saptanmak sureti ile taban değer olarak rayiç bedel temel alınarak oy çoğunluğu sağlayan diğer kat maliklerine açık arttırma usulü ile satış işlemi gerçekleştirilecektir.

Yürürlüğe girmesi planlanan yeni kentsel dönüşüm yasası ile birlikte hayatımıza girecek olan bir diğer yenilik ise özel izin alınması sureti ile daha çok kat eklenerek yeni bina inşa edilmesinin önüne bir engel teşkil edecektir. Yeni kentsel dönüşüm yasası ile birlikte kat izinleri de belediyelerin imar müdürlüklerinin vereceği izin doğrultusunda olmayacaktır. Diğer yandan ise yeni kentsel dönüşüm yasası ile parsel temelli yoğunluk artışının meydana gelmesinin de önüne bir engel gelecektir.

Etiketler : Emlak Rehberi