Tarım Arazileriyle İlgili Yeni Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlandı!

truck

Tarım arazilerinin kullanılması ve değerlendirilmesiyle ilgili çeşitli kısıtlamalar getiren yeni yönetmelik yayınlandı. Buna göre tarım arazileri hangi amaçla kullanılmak isteniyorsa, öncelikle noter onayıyla ilgili kurumlara başvurulması ve gerekli izinlerin alınması gerekecek. Kamu yararına kullanılacak alanlarla ilgili de bakanlık izni gerekiyor. İşte gelişmelerin detayları...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasıyla ilgili düzenlediği yönetmelik, Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanım talepleri veya tarımsal bütünlüğü bozacak şekilde hazırlanan etüt raporları valilik tarafından reddedilebilecek. 

Tarımsal amaçlı yapılara ilişkin arazi kullanım talepleriyle ilgili amaç dışında kullanılmaması için noter onaylı taahhütname alınması gerekirken, arazi kullanım başvuruları ise il müdürlüklerine iletiliyor olacak. Arazi kullanımıyla ilgili süreçler bu kadarla da bitmiyor. İl müdürlüğüne intikal eden taleplerin ardından eğer valilikten izin verilirse arazi kullanılabilecek. Öte yandan arazi kullanımı izinlerinin alınmasının ardından arazinin 2 yıl içinde tarım dışı amaçlı kullanımı varsa veya tarımsal amaçlı yapının ruhsatı alınmamışsa geçersiz sayılarak izinlerin amacı dışında kullanılması engellenmiş olacak.

Arazilerin amacı dışında kullanılmaması için bir diğer kısıtlamada Jeotermal enerji kaynaklı arama faaliyetleri için geliyor. Buna göre toprak koruma kurulunun uygun görmesi durumunda bu şekildeki arazi kullanımlarına projeye uyulması kaydıyla valilik tarafından 1 yıla kadar izin verilebilecek. Deprem, sel gibi doğal afetler sonrası ortaya çıkacak geçici yerleşim yeri ihtiyaçları ile petrol ya da madencilik faaliyetleriyle ilgili kamu yararına kullanılacak arazilerle ilgili amaç dışı kullanımlarının önlenmesi içinde bakanlıktan çıkacak izne göre işlem yapılabilecek. Yeni yönetmelikle tarım dışı alanlar ile marjinal tarım arazilerinin sahipleri tarafından iyileştirilmesi, muhafaza ve geri kazanımlarına yönelik projeler ise toprak koruma projesi olarak değil ıslah amaçlı hazırlanan projeler olarak değerlendirmeye tabi olacak.

"Tarım Arazileriyle İlgili Yeni Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlandı!" Yorumlar

"Tarım Arazileriyle İlgili Yeni Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlandı!" Benzer Haberler


Tarım Destek Ödemeleri

Tarım Destek Ödemeleri

Devlet sahip olduğu tarlasını herhangi bir kimseye kiralama yapmadan, ekip biçen çiftçiye destek ödemesi vermektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılan başvuruların sonucuna göre hak kazanılan ödemelerin yapılabilmesi için çiftçinin ayrıca çiftçi kayıt sistemine de kayıtlı olması gerekiyor. 2016 yılı için ödenmesi planlanan destek ödemelerinin detayları.... Tarım Arazileriyle İlgili Yeni Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlandı!

Tarım Arazileri Hızla Küçülmekte!

Tarım Arazileri Hızla Küçülmekte!

Konya'da toplam olarak 2.247.000 hektar tarım alanı bulunmaktadır. Kuru tarım yapılan bölüm ise 1.870.000 hektar, resmi olarak sulamaya açılan alan ise 377.000 hektardır. Tarım alanlarının toplamına oranla %85 kuru, %15 sulu tarım işlemi yapılmaktadır.

Tarım Arazilerinin İmara Açılmasına İzin Verilmeyecek!

Tarım Arazilerinin İmara Açılmasına İzin Verilmeyecek!

Tarım Arazileriyle İlgili Yeni Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlandı!. Antalya Tarım Konseyi toplantısı yapıldı. Toplantı kapsamında konuşma gerçekleştiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Tarım arazilerinin imara açılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Tarım Arazileriyle İlgili Yeni Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlandı!

Tarım Arazileriyle İlgili Yeni Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlandı!

Tarım arazilerinin kullanılması ve değerlendirilmesiyle ilgili çeşitli kısıtlamalar getiren yeni yönetmelik yayınlandı. Buna göre tarım arazileri hangi amaçla kullanılmak isteniyorsa, öncelikle noter onayıyla ilgili kurumlara başvurulması ve gerekli izinlerin alınması gerekecek. Kamu yararına kullanılacak alanlarla ilgili de bakanlık izni gerekiyor. İşte gelişmelerin detayları.... Tarım Arazileriyle İlgili Yeni Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlandı!