Tapu Satışı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

truck

Ülkemizde gayrimenkul satış işlemlerinin temelini tapu devir işlemi oluşturmaktadır. Bu tapu satış işlemi için bazı gerekli prosedürler vardır. Tapu satışı için gerekli olan evrakların eksiksiz olarak temin edilmesi tapu satışının kısa sürede sorunsuz bir şekilde tamamlanması için önem arz etmektedir.

Tapu satış işlemi satış işlemine konu olan gayrimenkulün bağlı olduğu ilin tapu müdürlükleri tarafından gerçekleştirilirken tapu satışı için talep edilen evrakların alıcı ve satıcı için farklı olduğu bilinmeli ve bunun yanı sıra gerçek ve tüzel kişiler için talep edilen evraklarda da değişkenlik olduğu bilinmelidir.

Tapu Satışı İçin Satıcıdan İstenen Evraklar

Tapu satış işleminde alıcıdan ve satıcıdan farklı evraklar istendiği için ilk olarak satıcı için talep edilen evraklara değineceğiz. İlk olarak satışa konu olan gayrimenkulün tapusunun aslını ve fotokopisini bulundurmanız gerekmektedir. T.C. Kimlik Numaralı Kimlik, 1 adet vesikalık fotoğraf, Belediyeden temin edeceğiniz borcu yoktur yazısı, tapu satış işlemi eğer emlakçı tarafından yürütülecek ise emlakçı adına çıkarılmış bir vekâletname satıcı tarafı için talep edilen evraklardır.

Tapu Satışı İçin Alıcıdan İstenen Evraklar

Tapu satış işleminde alıcı tarafı için talep edilen belgeler ise şu şekildedir. İki tane vesikalık fotoğraf, T.C. Kimlik Numaralı Kimliğin aslı ve bir adet fotokopisi ve alım satım işleminde emlakçı bulunacak ise emlakçının adına çıkarılmış bir vekâletnamenin bulunması gerekmektedir.

Türk Vatandaşlığından Çıkmış Kişilerden İstenen Evraklar

Türk vatandaşlığından çıkmış olan kişiler için tapu satışında istenen evraklar biraz daha farklı olmaktadır. İlk olarak Türk Vatandaşlığından çıkma belgesi, hangi ülkenin vatandaşı ise resmi kimlik belgesi talep edilen belgelerdir.

Gerçek Kişilerden İstenen Evraklar

Tapu satış işleminde gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralarının kesinlikle bildirilmesi gerekişken Tüzel kişilerde ise Vergi Numarasının tam olarak ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Bu hususların yerine getirilmemesi halinde tapu satış işlemi geçerliliğini yitirmektedir.

Yasal Temsilciden İstenen Evraklar

Tapu satış işlemini gerçekleştirecek kişi eğer satıcının vekili konumunda ise satıcının ya da alıcının vekili için vekâletnamesi, eğer vasisi konumunda ise vasi kararı talep edilmektedir.

Tüzel Kişilerden İstenen Evraklar

Tapu satış işlemine taraf olan kişi eğer bir tüzel kişi ise bu tüzel kişiliğin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olması halinde Ticaret Sicil Memurluğu tarafınca düzenlenen, ilgili mülkiyete dair satış işlemlerinden yetkilinin ya da yetkililerin kimlik bilgilerinin açık bir şekilde belirtildiği bir yetki belgesi bağlı oldukları Sanayi ve Ticaret Odası tarafınca onaylı olarak temin edilmesi ve tapu satış işlemleri esnasında beyan edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca söz etmiş olduğumuz yetki belgesinin tapu satış işleminin gerçekleştiği yıl ile aynı yıl içerisinde çıkarılmış olması gerekmektedir. Bu hususların yanı sıra ilgili firmanın vergi levhasının aslı ve fotokopisi, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu Ticari Sicil Gazetesinin bir nüshası, firmanın yetkili mercisinin imza sirküleri, firma adına satış yapan kişi eğer vekil ise bir vekaletname ve mülkiyetin bağlı olduğu belediyeden temin edilecek borcu yoktur yazısının olması gerekmektedir. Borcu yoktur yazısının yanı sıra yine belediyeden ilgili mülkiyete dair rayiç bedelin de talebi söz konusudur.

Rayiç Bedel Nasıl Alınır?

Bu sorunun cevabı ise şu şekildedir. Rayiç bedeli alınacak gayrimenkulün tapu belgesinin fotokopisi ile gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye rayiç bedel talebi ile alıcının ya da satıcının başvurusu yeterli olmaktadır. Rayiç bedelin alınabilmesi için ilgili gayrimenkulün geçmiş döneme ait herhangi bir vergi borcunun olmaması şartı aranmaktadır.

"Tapu Satışı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?" Yorumlar

"Tapu Satışı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?" Benzer Haberler


Nurolpark 240 Ay Vade Kampanyasına Katıldı! Hemen Tapu, Hemen Teslim!

Nurolpark 240 Ay Vade Kampanyasına Katıldı! Hemen Tapu, Hemen Teslim!

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, konut sahibi olma arzusu içerisinde olan kişilere destek olabilmek adına %0 faizli kampanyaya start vermiş durumda. Nurol Park projesine özel olarak hazırlanmış kampanya kapsamında 60 ay vadeli satışlarda faiz oranı %0 olarak belirlenmiş durumda.. Tapu Satışı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

2018 - 2018 Tapu Harcı Masrafları Ne Kadar?

2018 - 2018 Tapu Harcı Masrafları Ne Kadar?

Konut alırken ve satarken bu işlemlerin sürecinde, satış değerinin kaç TL olarak açıklanması gerektiği, tapu harcına ve asıl matrahın belirlenmesi, hem de değer artış kazancının hesabında çok büyük önem teşkil etmektedir.

Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?

Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?

Tapu Satışı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?. Pek çok kişinin merak etmekte olduğu tapu harcı konusunda bilmediklerinize ışık tuttuk. Tapu işlemleri esnasında ne gibi tapu devir masrafları ödemek zorundasınız ve tapu işlemleri esnasında ne gibi hususlara dikkat etmelisiniz gibi sorunsallara cevap verdik. Tapu harcı ile alakalı bütün ayrıntılar haberimizde…

Tapu Kadastro Parsel Sorgulaması

Tapu Kadastro Parsel Sorgulaması

Tapu Kadastro'dan ada veya parsel sorgulama işlemi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü çerçevesinde hayata geçirilmiş olan bir sistem üstünden yapılmaktadır. Bu söz konusu sistem, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü kapsamındadır. Tapu Kadastro parsel sorgulama işleminin nasıl yapıldığı konusunda ilk bilmemiz gereken şey, bu bilgilerin bize Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından sağlanmış olmasıdır.. Tapu Satışı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tapu Değerini Düşük Gösterme Cezası 2018

Tapu Değerini Düşük Gösterme Cezası 2018

Konut alımı yaparken veya satım işlemlerini yaparken tapu değerlerini düşük gösterip, harçları daha az ödemekteler. Ama bu olay yasal olarak bir suç teşkil ediyor ve tapu değerini düşük göstermekte olanlar büyük cezalar alıyor.

Tapu Harcı Hesaplama

Tapu Harcı Hesaplama

Tapu harcı hesaplama işlemi, taşınmazların alım satımında ne kadar harç ödeneceğini ortaya koyması açısından önemlidir. Gayrimenkullerin devir işlemlerinin tamamı tapu dairelerinde yapılmaktadır ve devirler için de belli oranlarda harcın ödenmesi gereklidir. . Tapu Satışı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tapu Tescili İsteme Hakkı

Tapu Tescili İsteme Hakkı

Taşınmaz türü mülkiyetlerin sahipliğinin meydana gelmesi yani kazanılması, tescil işlemine bağlı olmaktadır. Tescil davaları, hazineye ve ilgili bir kamu tüzel kişiliğine ya da var ise malik olarak görünen kişinin yasal mirasçılarına karşı açılabilmektedir. Ancak söz konusu olan tapu tescil davaları hakkında net olarak bilgi sahibi olan kişi sayısı çok azdır. Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

Tapu İşlemleri Randevu Alma

Tapu İşlemleri Randevu Alma

Gayrimenkul alanında alım ve satım işleminin gerçekleşebilmesi için tapu müdürlüklerinden tapu devir işleminin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu tapu devir işlemi için tapu müdürlüklerinde saatlerce hatta günlerce sıra beklemek yerine internet aracılığı ile tapu müdürlüğünden randevu alabilirsiniz. Ayrıntılar haberimizde…