Tahliye Taahhütnamesi Geçerliliği ve Örneği

truck

Kiraya verme durumları genel itibari ile sorunsuz bir şekilde tamamlanırken aksi durumlarda söz konusu olabiliyor. Kiracı ile mülkiyet sahibi arasında doğabilecek anlaşmazlıklar ve kiracının bazı durumlardan dolayı çıkmak istemesi durumunda tahliye taahhütnamesi verilmesi gerekmektedir. Devamı haberimizde…

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Haberimizde konu olan tahliye taahhütnamesini tanımlayacak olursak, tahliye taahhütnamesi ilgili kiracının, mülkiyet sahibine kiralanan mülkiyeti belirlenen zaman içerisinde tahliye edeceğini belirten bir belgedir.

Kiracı tarafından verilen tahliye taahhütnamesi içerisinde belirtilen tarih içerisinde kiracının ilgili mülkiyeti tahliye etmezi zorunludur. Aksi halde yasal süreç devreye girebilir. Bir evin tahliyesinin en güvenilir ve kolay yolu mülk sahibi ile kiracı arasında düzenlenen tahliye taahhütnamesidir.

Tahliye Taahhütnamesi Hangi Koşullarda Geçerli Sayılır?

Mülkiyet sahibi ile kiralama işlemine taraf olan kiracı arasında düzenlenen tahliye taahhütnamesi, kiralama dönemi içerisinde yaşanabilme ihtimali olan bir takım sorunları ortadan kaldırmak adına taahhüt süresi gelene kadar muhafaza edilmesi gerekir. Bahsi geçen tahliye taahhütnamesini bazı mal sahibi ve kiracılar her ne kadar sözlü olarak verse de bu taahhüdün yasal olarak hiçbir bağlayıcılığı yoktur.

Tahliye taahhütnamesinin geçerliliğinin olması için en temel kural taahhütnamenin yazılı bir şekilde beyan edilmesi olacaktır. Sözü geçen tahliye taahhütnamesini aynı kira sözleşmesinde olduğu gibi kendi aranızda düzenleyebildiğiniz gibi noter eşliğinde de düzenleyebilirsiniz. Aslen kira sözleşmesinde olduğu gibi tahliye taahhütnamesinin de noter eşliğinde düzenlenmesi yasal yönden daha bağlayıcı olacaktır.

Noter eşliğinde düzenlenen tahliye taahhütnamesinin güvenilir bir yöntem olmasının sebebi ise sonrada taahhüt edilen tarih üzerinde değişiklik yapılamaması ve oluşabilecek sorunlar karşısında taahhütnamesinin inkâr edilmesinin önüne geçilmesi olacaktır. Bu yolla düzenlenen taahhütnamelerde itirazlar kabul edilmeyecek sadece İcra Tetkik Merci Hâkimliğine itiraz bildirimi yapılabilmektedir.

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İlk olarak tahliye taahhütnamesinin kabul görebilmesi için ilk kira yılının ardından düzenlenmiş olması gerekmektedir. İlk kira dönemi içerisinde düzenlenen tahliye taahhütnamelerinin herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Bir diğer önemli husus ise tahliye taahhütnamesinin özgür irade ile kararlaştırılmış bir tarihin tahliye taahhütnamesinde belirtilmiş olmasıdır. Son olarak ise ilk başta da söylediğimiz gibi tahliye taahhütnamesinin kesinlikle yazılı olması gerekmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracı Tahliyesi

Mal sahibinin talebi üzerine kira döneminin ortalarında ya da başında tahliye taahhütnamesi kiracı tarafından düzenlenerek verilebiliyor. Ancak bazı durumlarda tahliye taahhütnamesi verilmesine karşın tahliye taahhütnamesinde belirtilmiş olan tahliye tarihi gelmesine rağmen ilgili mülkiyeti boşaltmayan kiracılarla karşılaşabiliyoruz. Bu noktada mal sahiplerinin izleyeceği yol şu şekildedir.

Tahliye taahhütnamesi bulunan ve taahhüt etmiş olduğu tarih içerisinde ilgili mülkiyeti boşaltmayan kiracı için tahliye davası açılabilmesi için ya da icra takibi işleminin başlatılabilmesi için öncelikle tahliye taahhütnamesinde belirtilmiş olan tahliye tarihinden en az 30 gün önce ilgili kiracıya konu ile alakalı ihtarname gönderilmiş olması gerekiyor.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerliliği ve Örneği

Tahliye Taahhütnamesi Örneği İçin Tıklayın

"Tahliye Taahhütnamesi Geçerliliği ve Örneği" Yorumlar

"Tahliye Taahhütnamesi Geçerliliği ve Örneği" Benzer Haberler


Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracının taliye edilmesinde bazı kriterler vardır. Peki, kiracı nasıl tahliye edilir? Kiracı, mesken ve işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye edilebilmektedir.. Tahliye Taahhütnamesi Geçerliliği ve Örneği

Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Gerekçeleri

Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Gerekçeleri

Pek çok kişinin bir şekilde haberdar olduğu kira sözleşmesinin genel kuralları arasında kiracının ne gibi koşulların meydana gelmesi halinde tahliye edileceği de açık bir şekilde belirtilmelidir. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı tahliye durumuna dair bütün ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

Dünyaca Ünlü Eğlence Mekanı Halikarnas'a Tahliye Kararı!

Dünyaca Ünlü Eğlence Mekanı Halikarnas'a Tahliye Kararı!

Tahliye Taahhütnamesi Geçerliliği ve Örneği. Dünyaca ünlü eğlence mekanlarından biri olan Bodrum Halikarnas'a mahkeme tahliye kararı verdi. 1979 tarihinden beri Bodrum'da boy gösteren Halikarnas için konut sahipleri ve işletmeci arasında 17 senedir hukuki bir mücadele yanşıyordu. Mekanın şuanda 29-30.000.000 Dolara satılması bekleniyor.

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracı ile kiralayan mülk sahibi arasında imzalanan kira sözleşmesinin içinde yer alan maddeler ve bu hususa ilişkin kanun dayanaklarından dolayı mülk sahibi kiracıyı yasal bir gerekçe göstermeden mülkten tahliye edemez. Bu söz konusu yasal gerekçelerin ne olduğu hakkındaki detaylı bilgi haberimizde…. Tahliye Taahhütnamesi Geçerliliği ve Örneği

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Bir mülkiyetin kiralanma aşamasına dair iki tür sözleşme imzalanmaktadır. Bunlardan biri kira sözleşmesidir, diğeri ise tahliye taahhütnamesidir. Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin imzalandığı dönemden sonra imzalanmalıdır. 2017 Tahliye taahhütnamesi örneğini haberimizin altındaki ekten edinebilirsiniz.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerliliği

Tahliye Taahhütnamesi Geçerliliği

Günümüzde kiracıların sıkça duyduğu tahliye taahhütnamesi hakkında yanlış biline ve bilinmeyen bir kısım noktalara değineceğiz. Tahliye taahhütnamesi nasıl doldurulur? Tahliye taahhütnamesinde dikkat edilmesi gerekenler? Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları? gibi pek çok sorunuza dair ayrıntılı bilgi haberimizde…. Tahliye Taahhütnamesi Geçerliliği ve Örneği

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracının tahliye olması ve bu tahliyeleri kurallara uygun bir şekilde resmi yoldan yapmak için gerekli olan bilgilerin hepsini burada açıklıyoruz.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Ev sahibi ve kiracının anlaşamayarak kira sözleşmesinin feshedilmesi neticesinde, kiracının tahliye taahhütnamesi vermesi gerekmektedir. Tahliye tahhütnamesi evin ne zaman boşaltılacağını beyan eden resmi bir belgedir. Tahliye taahhütnamesi yazılı olmalıdır.