Muvafakatname Örneği

Muvafakatname Örneği
Editör: Ahmet Yaman Emlak Rehberi 8 Ekim 2016
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (İlk Oyu Sen Ver)
Loading...

Muvafakatname, halk arasında izin belgesi olarak nitelendirilmektedir. Muvafakatnamenin kusursuz bir şekilde hazırlanabilmesi için muvafakatname örneği incelenmelidir.

Tapu işlemlerinde muvafakatname imzalanabilmektedir. Farklı özelliklere sahip olan tapular için farklı muvafakatname hazırlanmalıdır. Hisseli tapular için muvafakatname örneği farklıdır. Muvafakatname, lüzum olduğu anda resmi kurumlar tarafından istenen bir izin belgesi olarak tanımlanmaktadır. Muvafakatnamenin tam tanımı, herhangi bir konuda izin alınması şart olan kişinin izin verdiğini gösterir bir yazılı belgedir. Bu belge, noterden alınmalıdır. Miras yoluyla intikal eden gayrimenkulün ya da bir taşıtın devir teslim işlemleri esnasında, mirasçının 18 yaş altında olması durumunda kamu kurum ve kuruluşları tarafından muvafakatname örneği istenmektedir. Muvafakatnameye ihtiyaç duyulan bir başka konu ise, boşanmanın ardından çocuklar için pasaport istendiği zamandır. Pasaport çıkarıldığında, çocuğun velayetinin kimde olduğuna bakılmaksızın muvafakatname istenmektedir.

Muvafakatname örneği hazırlanırken ilgili yasalar çerçevesinde olmalıdır. Aksi takdirde muvafakatnamenin kabul edilmemesi gibi bir durum söz konusu olmaktadır. Muvafakatname kişinin kendisi tarafından doldurulduğunda kabul görmemektedir. Muvafakatnamenin mutlaka noter tarafından onaylanması gereklidir. Aksi takdirde muvafakatname geçerli olmamaktadır. Noterin onaylanmasının ardından muvafakatname resmi bir belge haline gelmektedir.

Hisseli tapu alım satımında kurumlar muvafakatname örneği isteyebilmektedir. Hisseli tapularda taşınmazın ortağı alan kişilerin isimleri ve sayıları net bir şekilde belirtilmektedir. Bu durumda gayrimenkulün kaç sahibinin olduğu ortaya çıkmış olmaktadır. Hisseli tapuların sahiplerinin, hisselerini satması mümkündür. Hisse satışında devirin yapılacağı kişinin başka bir hissedar olması durumunda, diğer hisse sahiplerinin önalım hakkı bulunmamaktadır. Hisseli tapunun satılabilmesi için bazı belgeler gerekmektedir. Ayrıca tapu masraflarının da ödenmesi şarttır.

Hisseli tapular için muvafakatname örneği yine noterlerde bulunmaktadır ve muvafakatname noterde hazırlanmalıdır. Hisseli tapularda yapılacak işlemler için ilgili resmi kurumların bazen muvafakatname istediği bilinmektedir. Bu durumda notere başvurulmalıdır.

Apartmanda yapılması uygun olmayan ve olan işyerlerinin açılması, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Bazı işyerlerinin, binadaki kat maliklerinin tamamının muvafakatname vermesi sonucunda açılabilmektedir. Bunun için gerekli olan muvafakatname örneği de yine noterlerde hazır olarak bulunmaktadır.

Muvafakatname, bir husus hakkında izin verildiğine ilişkin üzerinde bilgi bulunan yazılı belge olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre apartman dairesinde bir işyeri açmak için kat maliklerinden izin alınması gerekiyor. Maliklerin tamamından muvafakatname alındıktan sonra tapuya başvurularak cins değişikliğinin yapılması ve bunun tapuda onaylattırılması gereklidir. Bu yapılmadığında verilen muvafakatnameler geçici olarak sayılmaktadır.

Muvafakatname örneği arasında aile konutu eş muvafakatnamesi de vardır. Eş muvafakatnamesinin anlamı, eşin rızasının olduğudur. Eş muvafakatnamesi olduğunda işlerden biri, diğerinin rızası olmadan aile konutu üzerinde herhangi bir işlem yapamamaktadır. Aile ey konutu muvafakatnamesi, resmi birliktelikle aynı evde yaşayan eşlerin, birbirlerinden rıza almadan alım-satım yapılmasını, konut üzerinden borçlanılmasını önlemektedir. Bir de eş muvafakatnamesi izni vardır. Bu muvafakatnamede eşlerden birinin, diğer eşin rızası olmadığında kira sözleşmesini feshedememekte, aile konutunu devredememektedir. Böyle bir durumda rızası alınmayan eş dava açabilmektedir.Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

İlginizi çekebilir

Aidat Neye Göre Hesaplanır?

Aidat Neye Göre Hesaplanır?

Tema Tasarım | Osgaka.com