Müjde! Tapu Harcı İndirimi Geldi!

Müjde! Tapu Harcı İndirimi Geldi!

Ülkemizde gayrimenkul alım ve satım işlemlerinin yasal olarak gerçekleştirilme işlemi bağlı bulunulan Tapu Müdürlüklerinde gerçekleşmektedir. Tapu Müdürlüklerinde yapılan tapu devir işleminin gerçekleşmesi için alıcı ve satıcıdan istenen tapu harcı için indirim uygulaması geliyor. İşte detaylar…

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan alanlarda bulunan mesken ve türevi yapıların alım ve satım işlemleri ilgili yapının bağlı bulunduğu Tapu Dairesinde gerçekleştirilmektedir. Tapu Müdürlüklerinde gerçekleştirilen tapu devir işlemi için ilgili alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere belirli bir oranda tapu harcı ödenmesi talep edilmektedir. Geride bıraktığımız 2017 senesi içerisinde Mart ayında Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren tapu harcı indirim uygulaması 30 Eylül 2017 tarihine kadar devam etmişti.

2017 yılının Eylül ayı sonunda uygulamasına son verilen tapu harcı indirim uygulaması 2018 yılı için de geliyor. Konut ve işyeri alım ve satım işlemlerinde uygulanacak olan tapu harcı indirimine ilişkin uygulama bugün yayınlanan Resmi Gazete’de yerini aldı.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yer alan 23’üncü Maddenin ilk fırkası bünyesinde bulunan 16’ıncı bendi uyarınca İstisna Tutarının Hesaplaması uygulamasında gözetilecek olan oranın tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun geçici maddeleri arasında olan 30’uncu maddesi ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici maddeleri arasında yer alan 39’uncu maddesi dahilinde yer alan ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Müllefler tarafınca Münhasıran İmalat Sanayinde kullanılmak üzere İktisap Edilecek Makine ve Teçhizatın saptanması, Bir Takım Tapu İşlemleri için alınacak olan Harç Nispetinin Yeniden Saptanması ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi oranları ile Özel Tüketim Vergisi oranlarının baştan saptanması hakkında alınan karalar bugün uygulama kapsamına alındı.

Kısaca açıklamak gerekirse yürürlüğe giren kara neticesi ile bir takım tapu işlemleri için tahsil edilecek olan harç bedeli ve bazı malların katma değer vergisi oranları ile özel tüketim vergisi uygulaması değerleri yeniden belirlenmiştir.

Ancak bu günkü Resmi Gazete ile yayınlanan karar kapsamında uygulanacak olan Tapu Harcı indirim uygulaması kapsamı sınırlı tutularak kapsama sadece konut ve işyeri tipi meskenler dahil kılındı. Beklentilerin bir kısmı karşılanırken arsa ve arazi gibi taşınmaz mülkiyetlerin tapu işlemleri için herhangi bir indirim söz konusu değildir.

Tapu Harcı Binde 15 Oldu

Görüşmeler kapsamında uygulanmasına karar verilen uygulama kapsamında konut ve işyeri tipi meskenler için uygulanmakta olan binde 20 oranındaki tapu harcı yeni uygulama ile binde 15 oranına düştü. Diğer yandan ise uygulamaya başlanan tapu harcı indirimi kapsamına kat irtifakı olarak tesis edilmiş mülkiyetler de dahil oldu.

Son Gün 31 Ekim 2018

Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de yayınlanması ile birlikte uygulamaya giren Tapu Harcı İndirim Uygulaması, görüşmeler neticesinde alınan kararlar doğrultusunda sadece 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerliliğini koruyacaktır. 31 Ekim 2018 tarihi içerisinde gerçekleştirilen konut ya da işyeri tipi mesken alım satım işlemi için de son gün olmasına karşın tapu harcı uygulaması kapsamında binde 15 oranı uygulanacaktır. Ancak son günün ardından gelen 1 Kasım tarihine aksayan tapu devir işlemleri için tapu harcı indirim uygulaması hakkında herhangi bir uzatma kararı alınmaması halinde binde 15 oranındaki indirim uygulaması son bulduğu için yeniden normal oran yani binde 20 oranı uygulanacaktır.

Yeni Tapu Harcı Oranı Hesaplama

Şimdi gelin eski tapu harcı oranı ile yeni uygulamaya giren indirimli tapu harcı oranı ile bir evin tapu harç bedelini hesaplayalım. Satışa konu olan bir evin satış bedelinin 250.000 TL olduğunu düşünelim. Normal tapu harcı uygulaması oranı yani binde 20 oranı üzerinden bir hesaplama yapacak olursak 250.000 TL için alıcı ve satıcı için ayrı ayrı olmak üzere 5 bin TL gibi bir tapu harcı bedeli çıkıyor. Yani toplam olarak 10 bin TL tapu harcı ödemesi söz konusu oluyor.

Şimdi ise gelin 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olan indirimli tapu harcı oranı ile hesaplama yapalım. Aynı evin binde 15 oranında tapu harcı hesaplaması yaptığımız zaman ise alıcı ve satıcı için ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 750 TL tapu harcı tutarı çıkıyor. Yani toplam olarak 7 bin 500 TL tutarında bir tapu harcı hesabı elde etmiş oluyoruz. Yeni giren uygulama ile alıcı ve satıcılar bu alım satım işleminden 2 bin 500 TL kar etmiş oluyor.

Etiketler : Güncel