Konutlara KDV İndirimi Geldi!

Konutlara KDV İndirimi Geldi!

Son dönemler içerisinde gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluk konut üreticileri üzerinde bir tedirginliğe yol açarken bu durgunluk döneminin sona ermesine yönelik bir adım atılarak yeni kararlar uygulamaya girdi. Bu kapsamda konut alanında uygulanan KDV oranında indirim uygulandı. İşte detaylar…

Ülkemiz konut sektörü son dönemin en durgun günlerini yaşarken bu durgunluk hali konut üreticileri ve büyük firmalar üzerinde küçük çaplı bir tedirginlik meydana getirdi. Bu denli bir durgunluğun uzun vadede büyük zararlara yol açabileceği gerçeğini göz önünde bulundurarak bazı adımlar atıldı. Gayrimenkul sektörünün temsilcileri tarafından beklenen adım atılarak beklenen KDV indirimi uygulanmaya başlandı.

Yüksek metrekareli lüks sınıfta yer alan konutlar için uygulanmakta olan yüzde 18 oranındaki KDV oranında düzenleme yapılarak bu oran yüzde 8 sınırlarına indirildi. Sözü geçen KDV indirimi yine konut alanında geride bırakmış olduğumuz 2016 yılının Eylül ayı içerisinde uygulanmaya başlarken yine geride bıraktığımız 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar geçerliliğini korumuştur. Bu uygulama kapsamında konut alanında bir KDV indirimi uygulandı.

Bahsi geçmekte olan KDV indirimi uygulamasının yeniden uygulamaya alınması yönünde taleplerde bulunan konut sektörü temsilcilerinin beklediği haber gelerek bugün yayınlanan Resmi Gazete ile uygulama yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 24 / 12 / 2017 tarihli ve 2007 / 13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya alınan Mal ve Hizmetlere ilişkin Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın kapsamında yer alan geçici olan 2. Maddesinin ardından gelmesi kaydı ile yeni bir geçici madde eklenmiştir.

Bu görüşmeler kapsamında eklenmiş olan geçici madde ile yüksek metrekareli lüks konutların mevcut durumda uygulanan yüzde 18 oranındaki KDV oranında indirime gidilerek yeni KDV oranı yüzde 8 olarak belirlenmiştir. Bugün yayınlanan Resmi Gazete ile uygulanmaya başlayan KDV indirimi uygulaması yalnızca 31 Ekim 2018 tarihine kadar teslimi gerçekleştirilecek olan konutlar için geçerli olacaktır.

Konut KDV Oranları Nasıldı?

Söz konusu olan KDV uygulamasının diğer kısımlarına da değinmek gerekirse net oturma alanı olarak 150 metrekarelik sınırı aşmayan konutların teslim edilmesi ile birlikte belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların yüzde 51 ya da daha fazla hisse paylarına sahip olunan işletmeler tarafınca konut inşa edilmek üzere projelendirme aşaması tamamlanmış arsaların ortak kullanım alanları dahil olmamak üzere net alan bakımından 150 metrekarelik sınırın üzerine çıkmayan kısmı için, konut yapı kooperatiflerine karşı uygulanan inşaat taahhüt işlemleri için ve kanun kapsamında kurulmuş olan sosyal güvenlik kuruluşları ile belediyeler için inşa edilen yalnızca net oturum alanı 150 metrekarelik sınırları geçmeyen meskenler ile ilgili inşaat taahhüt işlemleri için yalnızca yüzde 1 oranında KDV alınmaktadır.

Bu durumun yanı sıra belirtmiş olduğumuz 150 metrekarelik net oturum alanı sınırının üzerinde yer alan meskenlerin teslim işlemlerinde ise yüzde 18 oranında KDV uygulaması bulunmaktadır. Fakat Bakanlar Kurulu Kararı gereğince bu grup içerisinde yer alan meskenlerin 31 Ekim 2018 tarihine kadar olan süre içerisinde teslime dilmesi durumunda KDV indirimi kapsamında sadece yüzde 8 oranında KDV uygulanacaktır.

Etiketler : Güncel