Apartman Yönetiminde Kimler Bulunur?

Ülkemizde yer alan büyük apartmanlar ve büyük siteler için apartman yönetim kurulunun oluşturulması zorunlu bir durumdur. Apartman yönetimi, sekiz ya da sekizden daha çok katlı binalar için kurulması zorunlu olan bir kuruldur. Söz konusu olan apartman yönetim kuruluna kat maliklerinden ya da dışardan bir yönetici seçilebilir. Söz konusu yöneticinin denetimi için bir de yönetici denetçisi seçilmektedir. Ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

OKU

Kiracı Hangi Vergileri Öder?

Ülkemizde konutlar için bir takım vergiler alınmaktadır. Bu vergilerin bir kısmını konut sahibi ödemek zorundadır. Ancak söz konusu konut içerisinde ikamet eden kişi kiracı ise, söz konusu kiracının da ödemek zorunda olduğu bir vergi vardır. Çevre temizlik vergisini evde ikamet eden kişi öder, yani evde ikamet eden kişi kiracı ise bu vergiyi ödemek kiracının görevidir. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

İnşaat Ruhsatının Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

Bir arsanın üzerinde bir yapının inşaat çalışmalarının başlatılabilmesi için ilk önce bağlı bulunulan belediyenin ilgili birimlerinden inşaat ruhsatının alınması gerekmektedir. Söz konusu olan inşaat ruhsatının sorunsuz bir şekilde alınabilmesi için bir takım evrakların eksiksiz bir şekilde temin edilmesi ve başvuru esnasında ilgili birime teslim edilmesi gerekir. İnşaat ruhsatının belli bir geçerlilik süresi vardır. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Miras Kalan Evin Satışında Gelir Vergisi Ödenir mi?

Ülkemizde uygulanmakta olan gelir vergisi kanununda yer alan hükümler gereğince, taşınmaz türü mülkiyetlerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde elden çıkarılması yani satışının gerçekleşmesi halinde değer artış kazancı olarak görülerek vergiye tabi olur. Ancak, miras yolu ile kişiye devrolan bir mülkiyetin satışının sonucunda söz konusu olan vergi mükellefi olma durumu söz konusu olmamaktadır. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Tapu Tescili İsteme Hakkı

Taşınmaz türü mülkiyetlerin sahipliğinin meydana gelmesi yani kazanılması, tescil işlemine bağlı olmaktadır. Tescil davaları, hazineye ve ilgili bir kamu tüzel kişiliğine ya da var ise malik olarak görünen kişinin yasal mirasçılarına karşı açılabilmektedir. Ancak söz konusu olan tapu tescil davaları hakkında net olarak bilgi sahibi olan kişi sayısı çok azdır. Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

OKU

Kira Zammı Neye Göre Yapılır?

Taşınmaz mülkiyetlerde yani konutların kiralama sürecinin başlangıcında imzalanan kira sözleşmesi belirli süreli ya da belirsiz süreli yani süresiz olarak imzalanmaktadır. Bir yılı aşkın kiralama dönemleri için kira dönemlerinin dönüm aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ÜFE oranlarına göre kira zamları hesaplanır ve kiracıya tebliğ edilir. Bu yöntemin dışında herhangi bir kira zammı söz konusu olamaz. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Kiracı Hakları Nelerdir?

Kiralama sürecinin başlangıcında kiracı ile mülk sahibi arasında kira sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu kira sözleşmesi kapsamında her iki tarafında bir takım hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra hakları borçlar kanunu kapsamında koruma altına alınır. Bu kapsamda kiracıların hak ve yükümlülüklerinin ne olduğunu merak ediyorsanız ayrıntıları haberimizde yer almaktadır.

OKU

2018’de Aplikasyon Harcı Ne Kadar?

Henüz 2017 yılının ilk ayında iken yeni yıl ile birlikte değişen harçlar açıklandı. Bu kapsamda emlak sektöründe konu olan aplikasyon işlemleri için bireylerden tahsil edilmekte olan aplikasyon harçlarının hangi büyüklüğe ne kadar oranda tahsil edileceği konusu netlik kazandı. Aplikasyon harcının 2017’de ne kadar olduğuna dair ayrıntılı bilgi haberimizde yer almaktadır.

OKU

Ev Sahibinin Hakları Nelerdir

Kiralama sürecinin başlangıcında mülk sahibi ile kiralayan kişi arasında imzalanan kira sözleşmesi gereğince bir takım hak ve sorumlulukların yükümlülüğü altına girer ve hakları kira sözleşmesi tarafından korunur. Kira süresi boyunca kiracının ev sahibine bir takım hak ve sorumlulukları vardır. Aynı zamanda ev sahiplerinin de kiracılarına karşı bir takım hak ve özgürlükleri bulunmaktadır ev sahiplerinin hakları nedir diye soracak olursanız ayrıntıları haberimizde yer almaktadır.

OKU

2018 Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Ne Kadar

Bir süredir yürürlükte olan kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında riskli olarak tespit edilerek yıkım ve yeniden inşa sürecine giren binalardaki hak sahipleri bu süre zarfından talep etmeleri halinde kentsel dönüşüm kira yardımı alabiliyorlar. Söz konusu olan kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli olan evraklar ve bir adet talep dilekçesi ile kentsel dönüşüm müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. Söz konusu kentsel kira yardımı her yıl yeniden belirlenmektedir. 2017 kira yardımının ne kadar olduğu haberimizde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

OKU

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Bir süredir ülke genelinde uygulanmakta olan kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında riskli olarak belirlenen ve kentsel dönüşüm sürecine başlanan binalardaki kiracılar ve hak sahiplerinin mağdur olmamaları için kentsel dönüşüm kira yardımı ve kentsel dönüşüm kredisi olanakları hak sahiplerine sunulmuştur. Bu kapsamda kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır sorusunun detayları haberimizde yer almaktadır.

OKU

Emlak ve Çöp Vergisi Ne Kadar?

Emlak ve çöp vergisi, aynı dönemler içerisinde mülkiyetler için ödenmekte olan bir vergi türü olarak tanımlanabilirken söz konusu vergi ödemeleri yıl içerisinde iki eşit taksit olarak ödenmektedir. 2017 yılı içerisinde emlak ve çöp vergisi ne kadar sorusunun cevabı haberimizde yer almaktadır.

OKU

Tapu Harcı Gecikme Faizi Nedir

Mülkiyet devir ve iktisap işlemlerinde tapu harcı, alınan emlak vergisi değerinden az olmaması sureti ile beyanda bulunulan devir ve iktisap bedeli üzerinden hesap edilmektedir. Ancak bazı durumlarda gecikmeler yaşanabiliyor ve tapu harcı gecikme faizi uygulanabiliyor. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Emlak Vergisinden Kimler Muaf

Emlak vergisi hakkında gerçekleştirilen bir takım düzenlemeler sonucunda belirli bir kısım şartları sağlayan kişiler emlak vergisinden muaf tutulacaklardır. Bu şartların sağlanması halinde geçmişe yönelik emlak vergisi ödemelerinizin 5 yıllık kısmını geri alabilirsiniz. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Reddi Miras Hakkı Ne Zaman Düşer?

Yasal olarak tayin edilmiş mirasçılar söz konusu mirası reddetme hakkına sahiplerdir. Söz konusu olan miras 3 ay içerisinde reddedilebilir. Bahsetmiş olduğumuz reddi miras süresi, miras bırakan kişinin ölümünün öğrenilmesinin hemen ardından başlamaktadır. Peki, reddi miras hakkı ne zaman düşer? Ayrıntılar haberimizde…

OKU

İnşaatlar Hangi Hallerde Durdurulur?

Herhangi bir arsa üzerinde inşaat çalışması gerçekleştirilmesi için bağlı bulunulan belediyenin ilgili biriminden ruhsat izni alınması gerekmektedir. Ruhsat izni alındıktan sonra başlanan inşaatlar hangi durumlarda durdurulur diye merak ediyorsanız ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

OKU

Tapuda Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Söz konusu olan cins değişikliği işlemi kısaca bir taşınmaz mülkiyetin cinsinin yapısız iken yapılı ya da yapılı iken yapısız bir hale dönüştürülmesidir şeklinde açıklayabiliriz. Söz konusu işlemlere kısaca, tapu kütüğüne kayıtlı olan herhangi bir taşınmazın cinsinin mevcut kayıtlar üzerinde değiştirilmesi olarak ta tanımlanabilir. Tapuda cins değişikliği nasıl yapılır diye soracak olursanız ne gibi işlemlerin gerçekleştiğini haberimizde açıkladık.

OKU

Parsellerde Yapılaşma Nasıl Olur?

Bir parselin yer aldığı imar adasına ait parselasyon planı yapılıp belediye encümenine kabul ettirilip tapu müdürlüğüne tescil edilmeden söz konusu adada yer alan herhangi bir parsel için yapı ruhsatı verilmemektedir. Parseller üzerinde yapılaşma nasıl olur sorusunun cevabı haberimizde yer almaktadır.

OKU

İnşaat Bittikten Sonra Ne Yapılır?

Kendi evinizi istekleriniz doğrultusunda inşa etmek istemeniz halinde inşaat ruhsatını alıp evinizi inşa edebilirsiniz. Ancak evin inşası imar planına ve inşaatın projesine uygun bir şekilde gerçekleşmelidir. İnşa aşaması tamamlandıktan sonra sıra yasal bir şekilde oturum sağlanması için iskân belgesi almaya geliyor. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Vergi Borcu Yapılandırma 2. Taksit ödemelerinde Son Gün 31 Ocak

Uzunca bir süreden beri milyonlarca vatandaşın beklediği vergi borcu yapılandırmasının 2. Taksit ödemeleri henüz devam etmektedir. Vergi borcu yapılandırmasını nasıl yapabileceğiniz, ne gibi hususlara dikkat etmeniz gerektiği, yapılandırmanın ardından nasıl ödeme yapacağınız gibi önemli bilgiler haberimizde yer almaktadır.

OKU

İmar Planı Değişirse Ruhsat Yenilemek Gerekir mi?

Adınıza olan bir arsanın üzerinde yapı inşasını gerçekleştirebilmek için bağlı bulunulan belediyeden inşaat ruhsatının alınması gerekmektedir. Söz konusu ruhsat yapının mimari projesinin oraya dair imar planlarına uygun olması halinde verilmektedir. Ancak imar planı değişirse ruhsata ne olur? Ayrıntıları haberimizde…

OKU

Emlak Beyanı Vermeme Cezası

Pek çok vatandaşın haberdar olmadığı ama aslında önem arz eden bir konu olan emlak beyannamesi konusunu sizler için araştırdık. Emlak beyanı vermemenin cezası hakkında ve bu cezai işleme maruz kalmamak için nasıl beyannamede bulunacağınıza değindik. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Gerekçeleri

Pek çok kişinin bir şekilde haberdar olduğu kira sözleşmesinin genel kuralları arasında kiracının ne gibi koşulların meydana gelmesi halinde tahliye edileceği de açık bir şekilde belirtilmelidir. Kiracıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı tahliye durumuna dair bütün ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

OKU

Yabancı Uyruklu Kişiler Nasıl Konut Alabilir

Yurt dışından ülkemize gelerek oturum izni alan yabancı uyruklu vatandaşların ülkemizden bir ev satın almak istemeleri halinde bir kısım işlemleri yerine getirmeleri gerekmektedir. tapu müdürlüklerinde gerçekleşen tapu devir işlemi normalden biraz daha farklı olarak yürümektedir. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Krediyle Alınan Evin Tapu Masrafları

Ev almak için pek çok vatandaş bankaların sunmuş olduğu konut kredisi imkanından faydalanmaktadırlar. Bankaların sunmuş olduğu uzun vadeli ve düşük faizli konut kredileri aracılığı ile alınan konutlar ve normal yollar ile satın alınan konutlar için tapu dairesinde devir işlemleri esnasında tapu masrafı ödemeniz gerekir. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Alacağınız Evin Gerçek Değerini Bulma Yöntemleri

Ev satın almak isteyen ve satın almak istediği evi bulan kişilerin aklında bulunan sorulardan en başlıca olanı evin gerçek değeri nasıl anlaşılır sorusudur. Bu sorunun cevabını sizin için ayrıntılı bir şekilde araştırıp en doğru şekilde yorumladık. Konunun ayrıntıları haberimizde…

OKU

Tapu Eksik Beyan Cezası

Pek çok kişinin bildiği gibi tapu müdürlükleri aracılığı ile mülkiyetlerin tapu devir işlemleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu tapu devir işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilmesi için mülkiyetin satış bedeli üzerinden belirli oranda tapu harcı tahsil edilmektedir. Söz konusu tapu harcını az ödemek için satış bedelinin düşük gösterilmesi halinde cezai işlem uygulanabilir. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Emlak Aracılık Sözleşmesi Örneği

Gayrimenkul alım, satım ya da kiralama işlemlerini emlakçı aracılığıyla gerçekleştiriyorsanız belirli prosedürlere de uygun hareket etmeniz gereklidir. Emlakçılar, kendilerini garantiye almak adına yaptıkları aracılık hizmetinin yasal çerçeveler içerisinde yürütülmesi için sözleşme yaparlar. Peki aracılık sözleşmeleri hangi durumlar için gereklidir işte yanıtı!

OKU

Emlak Vergisi Ödeme Zamanı

Emlak vergisi ödemesi gayrimenkulün sahibi tarafından ve her gayrimenkul için ayrı ayrı olmak koşuluyla tahsil edilir. Eğer sahip olunan taşınmaz başkası tarafından kullanılıyorsa ya da kiraya verilmiş ise yine emlak vergisi mükellefi gayrimenkulün yasal sahibidir. Peki mükellefler hangi tarihleri unutmamalı?

OKU

İnşaat Ana Sözleşme Örneği

İnşaat sözleşmeleri, karşılıklı muhatap olan iki tarafın hukuki sonuç elde etmek iradelerini birbirlerine uygun şekilde açıklamak için düzenlenmektedir. Yapılan sözleşme borç ilişkisinin taraflara yüklediği sorumlulukları içermektedir. İnşaat ana sözleşmesinin içerikleri ve dikkat edilmesi gerekenler...

OKU