Vergi Dairesi Kaçta Kapanıyor?

Ülkemizde her vatandaştan bazı koşulların sağlanması halinde bir takım vergiler alınmaktadır. Bu vergilere dair işlemler ve diğer ilgili işlemleri gerçekleştirebilmek için vergi dairesine gitmeniz gerekmektedir. Ancak vergi dairesine gittiğinizde mesai saatlerinin dışında orada olmanız halinde beklemek zorunda kalabilirsiniz. Peki, vergi dairesi kaçta kapanıyor? Cevabı haberimizde…

OKU

Arsanın Ne Kadarına Bina Yapılır?

Ülkemizde yeni bir yapı inşa edileceği takdirde kesinlikle imar yönetmeliklerinde yer alan hususlar çerçevesinde inşaat çalışmaları yürütülmelidir. İmar mevzuatı kapsamında yer alan yapı inşaat alanı, ilgili bir yapının, arsanın üzerinde toplam olarak ne kadarlık bir alan kaplaması gerektiğine dair bilgi vermektedir. Peki, bir arsanın ne kadarına ev yapılır? Cevabı haberimizde…

OKU

Bayındırlık Nedir?

Geliştirip güzelleştirme, yaşam standartlarının daha iyi ve daha uygun bir noktaya taşınması üzerinde çalışma yürütülen bayındırlık işleriyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ilgilenmektedir. Bayındırlık nedir? detaylar haberimizde...

OKU

2017 Arsa Sınırı Nasıl Belirlenir?

Tapuda yazılan arazi ve gösterilmiş olan arazinin tutarlılığı, alım ve satım işlemleri neticesinde büyük sıkıntılar çıkartabiliyor. Çünkü satış işlemlerinde gösterilmekte olan araziyle, tapu üzerinde satışı yapılan arazi arasında farklılık bulunabiliyor.

OKU

Kat Mülkiyeti Kanunu 2017

Ülkemizde yeni inşa edilmekte olan taşınmaz türü mülkiyetleri yakından ilgilendiren bir durum olan kat mülkiyetine dair hükümlerin yer aldığı Kat Mülkiyeti Kanunu 2017 yılı içerisinde uygulanacak son hali ile haberimizin içerisinde yer almaktadır. Kat mülkiyeti kanunu içerisinde gerçekleştirilen değişiklikler sonrasındaki son halini haberimizin alt kısmından indirebilirsiniz.

OKU

Emlakçı Komisyonu Hesaplama

Ülkemizde ve hatta dünya genelinde emlak sektöründe önemli bir yere sahip olan emlakçılar ile birlikte çalışmanız halinde alım – satım ve kiralama gibi hizmetleri emlakçıdan alacağınızdan dolayı emlakçı komisyonu ödemek durumundasınız. Söz konusu olan emlakçı komisyonu alım – satım ve kiralama işlemlerinde farklı olarak işlemektedir.

OKU

Konut Kredisi Dosya Masrafı İadesi Dilekçe Örneği

Ülkemizde konut sahibi olabilmek için bankalar tarafından sağlanan konut kredisinden faydalanmanız halinde söz konusu bankalar kredi işlemleri esnasında tüketiciden dosya masrafı adı altında bir takım bedeller ödemenizi talep etmektedir. Yargıtay tarafından verilen bir karar sonucunda isterseniz bankalara ödemiş olduğunuz bu dosya masrafı adı altındaki bedeli iade ediyorlar. Söz konusu olan konut kredisi dosya masrafı iadesi dilekçe örneği haberimizin alt kısmında yer almaktadır.

OKU

İstimlak ile Kamulaştırma Arasındaki Fark

Ülkemizde uygulanmakta olan istimlak ve kamulaştırma uygulamaları özel kişilere ait olan taşınmaz mülkiyetlerin devlet ya da kamu tüzel kişiler tarafından kamu yararı için kanunlar kapsamında yer alan hükümler çerçevesinde alınması ve yıkılması durumu olarak tanımlanabilir. Söz konusu olan kamulaştırma ile istimlak uygulamaları arasında ne gibi bir fark olduğuna dair ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

OKU

Konut Kredisi Erken Ödeme İndirimi Ne Kadar

Ülkemizde yaşayan pek çok kişi ev sahibi olmak için büyük bir uğraş içerisindedir. Bunu iki farklı yolu vardır. Kendi birikimini yaparak ev satın alabilir ya da bankalar aracılığı ile konut kredisi çekebilirsiniz. Söz konusu konut kredisinin geri ödemeleri kapsamında ilgili borcun tamamını ya da bir taksitten az olmamak kaydı ile bir kısmını vade tarihinden önce kapatabilirsiniz. Bu durumda ne gibi hususlar geçerli olacaktır sorusunun cevabı haberimizde yer almaktadır.

OKU

Apartman Yönetimi İçin Yapılması Gerekenler

Bilindiği üzere ülkemizde yer alan çok katlı binalarda apartman yöneticisi bulunması zorunludur. Bina içerisinde sekiz ve sekizden fazla kat olması halinde apartman yönetim kurulunun bulunması kat mülkiyeti kanunu hükümleri gereğince zorunlu tutulmuştur. Söz konusu apartman yönetimi için yapılması gereken bir kısım hususlar vardır. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Apartman Yönetimi Nasıl Feshedilir?

Ülkemizin her yerinde çok katlı olan binalarda yönetici bulunması zorunludur. Yani sekiz ve sekizden fazla kat bulunan binalarda apartman yönetici bulunması kat mülkiyeti kanununun hükümleri gereğince zorunlu tutulmuştur. Söz konusu apartman yöneticisi kat malikler tarafından seçilemez ise bölgedeki sulh mahkemeleri apartman yöneticisi tayin edebilirler. Peki, apartman yöneticiliği feshedilebilir mi? Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Apartman Yönetimi Ceza Verebilir mi?

Ülkemizde uygulanmakta olan kat mülkiyeti kanunu kapsamında sekiz katlı ya da sekiz kattan daha çok olan binalar için apartman yöneticisi veya apartman yönetim kurulunun bulunması zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda apartman yönetiminin altığı kararlara ve uygulamada olan kanunun hükümlerine ters bir davranış içerisinde olan herhangi bir kat maliki hakkında bölgede bağlı olunan sulh mahkemesine dava açılabilir. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Arazi Sınırları Nasıl Belirlenir?

Ülkemizde bulunan arazilerin sınırlarının geçen zaman içerisinde çevresel faktörlerden dolayı kaybolmasından ötürü hak ihlallerine mahal vermemek için arazinin sınırlarının yeniden belirlenmesi talep edilebilir. Taşınmaz sınırları nasıl belirlenir? Söz konusu olan arazi sınırlarının nasıl tekrar belirleneceğine dair ayrıntılı bilgiler haberimizde yer almaktadır.

OKU

Dükkân Kiracısı Vergi Öder mi?

Ülkemizde taşınmaz cinsi mülkiyetlerden birden fazla vergi alınmaktadır. Bu kapsamda dükkânlar yani işyerleri de söz konusu olan taşınmaz mülkiyetler sınıfında yer almaktadır. Bahsi geçmekte olan dükkânlarda dâhil olmak üzere ödenmesi gereken vergilerin mükellefi mülk sahibi olarak kabul ediliyor. Dükkân kiracısı vergi öder mi? Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Miras Vergisi Nedir?

Ülkemizde uygulanmakta olan pek çok vergi çeşidi bulunmaktadır. Bu söz konusu vergilerden biri de miras vergisidir. Miras vergisi ölüm durumunun meydana geldiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde yasal mirasçılar tarafından beyan edilmelidir. Miras vergisi söz konusu beyannameye bağlı bir vergidir. Beyannamenin verilmemesi durumunda, söz konusu miras durumunun tespiti halinde cezai işleme tabii olabilmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

OKU

Apartman Yönetiminde Kimler Bulunur?

Ülkemizde yer alan büyük apartmanlar ve büyük siteler için apartman yönetim kurulunun oluşturulması zorunlu bir durumdur. Apartman yönetimi, sekiz ya da sekizden daha çok katlı binalar için kurulması zorunlu olan bir kuruldur. Söz konusu olan apartman yönetim kuruluna kat maliklerinden ya da dışardan bir yönetici seçilebilir. Söz konusu yöneticinin denetimi için bir de yönetici denetçisi seçilmektedir. Ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

OKU

Kiracı Hangi Vergileri Öder?

Ülkemizde konutlar için bir takım vergiler alınmaktadır. Bu vergilerin bir kısmını konut sahibi ödemek zorundadır. Ancak söz konusu konut içerisinde ikamet eden kişi kiracı ise, söz konusu kiracının da ödemek zorunda olduğu bir vergi vardır. Çevre temizlik vergisini evde ikamet eden kişi öder, yani evde ikamet eden kişi kiracı ise bu vergiyi ödemek kiracının görevidir. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

İnşaat Ruhsatının Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

Bir arsanın üzerinde bir yapının inşaat çalışmalarının başlatılabilmesi için ilk önce bağlı bulunulan belediyenin ilgili birimlerinden inşaat ruhsatının alınması gerekmektedir. Söz konusu olan inşaat ruhsatının sorunsuz bir şekilde alınabilmesi için bir takım evrakların eksiksiz bir şekilde temin edilmesi ve başvuru esnasında ilgili birime teslim edilmesi gerekir. İnşaat ruhsatının belli bir geçerlilik süresi vardır. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Miras Kalan Evin Satışında Gelir Vergisi Ödenir mi?

Ülkemizde uygulanmakta olan gelir vergisi kanununda yer alan hükümler gereğince, taşınmaz türü mülkiyetlerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde elden çıkarılması yani satışının gerçekleşmesi halinde değer artış kazancı olarak görülerek vergiye tabi olur. Ancak, miras yolu ile kişiye devrolan bir mülkiyetin satışının sonucunda söz konusu olan vergi mükellefi olma durumu söz konusu olmamaktadır. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Tapu Tescili İsteme Hakkı

Taşınmaz türü mülkiyetlerin sahipliğinin meydana gelmesi yani kazanılması, tescil işlemine bağlı olmaktadır. Tescil davaları, hazineye ve ilgili bir kamu tüzel kişiliğine ya da var ise malik olarak görünen kişinin yasal mirasçılarına karşı açılabilmektedir. Ancak söz konusu olan tapu tescil davaları hakkında net olarak bilgi sahibi olan kişi sayısı çok azdır. Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

OKU

Kira Zammı Neye Göre Yapılır?

Taşınmaz mülkiyetlerde yani konutların kiralama sürecinin başlangıcında imzalanan kira sözleşmesi belirli süreli ya da belirsiz süreli yani süresiz olarak imzalanmaktadır. Bir yılı aşkın kiralama dönemleri için kira dönemlerinin dönüm aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ÜFE oranlarına göre kira zamları hesaplanır ve kiracıya tebliğ edilir. Bu yöntemin dışında herhangi bir kira zammı söz konusu olamaz. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Kiracı Hakları Nelerdir?

Kiralama sürecinin başlangıcında kiracı ile mülk sahibi arasında kira sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu kira sözleşmesi kapsamında her iki tarafında bir takım hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra hakları borçlar kanunu kapsamında koruma altına alınır. Bu kapsamda kiracıların hak ve yükümlülüklerinin ne olduğunu merak ediyorsanız ayrıntıları haberimizde yer almaktadır.

OKU

2017’de Aplikasyon Harcı Ne Kadar?

Henüz 2017 yılının ilk ayında iken yeni yıl ile birlikte değişen harçlar açıklandı. Bu kapsamda emlak sektöründe konu olan aplikasyon işlemleri için bireylerden tahsil edilmekte olan aplikasyon harçlarının hangi büyüklüğe ne kadar oranda tahsil edileceği konusu netlik kazandı. Aplikasyon harcının 2017’de ne kadar olduğuna dair ayrıntılı bilgi haberimizde yer almaktadır.

OKU

Ev Sahibinin Hakları Nelerdir

Kiralama sürecinin başlangıcında mülk sahibi ile kiralayan kişi arasında imzalanan kira sözleşmesi gereğince bir takım hak ve sorumlulukların yükümlülüğü altına girer ve hakları kira sözleşmesi tarafından korunur. Kira süresi boyunca kiracının ev sahibine bir takım hak ve sorumlulukları vardır. Aynı zamanda ev sahiplerinin de kiracılarına karşı bir takım hak ve özgürlükleri bulunmaktadır ev sahiplerinin hakları nedir diye soracak olursanız ayrıntıları haberimizde yer almaktadır.

OKU

2017 Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Ne Kadar

Bir süredir yürürlükte olan kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında riskli olarak tespit edilerek yıkım ve yeniden inşa sürecine giren binalardaki hak sahipleri bu süre zarfından talep etmeleri halinde kentsel dönüşüm kira yardımı alabiliyorlar. Söz konusu olan kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli olan evraklar ve bir adet talep dilekçesi ile kentsel dönüşüm müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. Söz konusu kentsel kira yardımı her yıl yeniden belirlenmektedir. 2017 kira yardımının ne kadar olduğu haberimizde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

OKU

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Bir süredir ülke genelinde uygulanmakta olan kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında riskli olarak belirlenen ve kentsel dönüşüm sürecine başlanan binalardaki kiracılar ve hak sahiplerinin mağdur olmamaları için kentsel dönüşüm kira yardımı ve kentsel dönüşüm kredisi olanakları hak sahiplerine sunulmuştur. Bu kapsamda kentsel dönüşüm kira yardımı nasıl alınır sorusunun detayları haberimizde yer almaktadır.

OKU

Emlak ve Çöp Vergisi Ne Kadar?

Emlak ve çöp vergisi, aynı dönemler içerisinde mülkiyetler için ödenmekte olan bir vergi türü olarak tanımlanabilirken söz konusu vergi ödemeleri yıl içerisinde iki eşit taksit olarak ödenmektedir. 2017 yılı içerisinde emlak ve çöp vergisi ne kadar sorusunun cevabı haberimizde yer almaktadır.

OKU

Tapu Harcı Gecikme Faizi Nedir

Mülkiyet devir ve iktisap işlemlerinde tapu harcı, alınan emlak vergisi değerinden az olmaması sureti ile beyanda bulunulan devir ve iktisap bedeli üzerinden hesap edilmektedir. Ancak bazı durumlarda gecikmeler yaşanabiliyor ve tapu harcı gecikme faizi uygulanabiliyor. Ayrıntılar haberimizde…

OKU

Emlak Vergisinden Kimler Muaf

Emlak vergisi hakkında gerçekleştirilen bir takım düzenlemeler sonucunda belirli bir kısım şartları sağlayan kişiler emlak vergisinden muaf tutulacaklardır. Bu şartların sağlanması halinde geçmişe yönelik emlak vergisi ödemelerinizin 5 yıllık kısmını geri alabilirsiniz. Ayrıntılar haberimizde…

OKU