İstanbul İmar Yönetmeliğinde Dikkat Çeken Noktalar

İstanbul İmar Yönetmeliğinde Dikkat Çeken Noktalar

Son dönem içerisinde gayrimenkul alanında gerçekleşen hareketlilik neticesinde yürürlüğe alınan imar barışı uygulamasının ardından İstanbul İmar Yönetmeliğinde de bazı değişiklikler meydana geldi. Yeni gelen düzenleme ile İstanbul İmar Yönetmeliği kapsamında ne gibi değişiklikler olduğu haberimizde yer almaktadır…

Bir nevi inşaat yapma kuralı olarak yorumlayabileceğimiz imar yönetmeliği konusunda İstanbul genelinde geçerli olacak yeni yönetmelik yürürlüğe alındı. Düzenlemeler kapsamında inşa edilecek yapının yüksekliği, daire içi planları, asansör yapısı ile sosyal ortak kullanım alanları gibi pek çok alanda bazı yeni değişiklikler meydana geldi.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 1 Ekim 2017 tarihi içinde yürürlüğe alınmıştı. Kentlerin kendi hususi durumlarını içeren imar yönetmeliklerinin mevcut imar yönetmeliği kapsamında yer alan koşullar (emsal dışı alanlar ve yüzdeler gibi ) değiştirilmeden yeniden düzenlenmesi yönünde karar alınmıştı. Bu sayede İstanbul için farklı, Anadolu bölgesinde yer alan kentler için farklı kurallar geçerli olacaktı. İşte bu sözünü ettiğimiz durum kapsamında dört gözle beklenen İstanbul İmar Yönetmeliği 20.05.2018 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmak sureti ile yürürlüğe alındı.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı olan Avukat Ali Güvenç Kiraz, İstanbul İmar Yönetmeliği günümüzden itibaren 20 yıl ila 30 yıllık süreç içerisinde mega kent İstanbul’un yeniden yapılaşması noktasında dikkat edilmesi gereken tüm hususları kapsamı altına almaktadır şeklinde ifadeler kullandı.

Evlerde Ferahlama

Yeni gelen İstanbul İmar Yönetmeliği ile beraber daha önce 3 metre olarak belirlenmiş olan tavan yüksekliği sınırının 4 metreye çıktığını ifade eden İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, konutların tavan yüksekliği noktasındaki 3metre sınırı 4 metre şekilde düzenlenerek evlerin daha ferah bir oturuma sahip olması yönünde onay geldi. Artık İstanbul’da yaşayan kişiler daha ferah evlerde hayatlarını sürecekler şeklinde konuşmasına devam etti.

Bir takım belediyelerin çatı katı dubleks katlara imar onayı vermediği şeklinde bilgilerin geldiğini ifade eden Durbakayım yeni gelen imar yönetmeliği ile bu gibi problemlerin ortadan kalkarak her tür çatı katı dubleks yağılara izin verileceğini ekledi. Son olarak ise Durbakayım, asansör uygulaması kapsamına ise 3 kat ve üzerindeki tüm yapılar için asansör kullanımının zorunlu hale getirildiği şeklinde konuşmasını noktaladı.

Kat Yüksekliğine Düzenleme

Ali Güvenç Kiraz’da yol genişliği sınırları 35 metre ila 50 metre aralığında olan bölgeler için 14 katlık bir yükseklik sınırı bulunurken bu sınırın 12 kata düşürüldüğünü ifade ederek, yol genişliği 50 metre sınırını aşan noktalarda ise 12 kat sınırının üzerine çıkılabileceği bilgisini ekledi. Bu hususlara ek olarak bina yüksekliği konusunun saptanması noktasında yakın çevrede herhangi bir anıt ya da koruma altında olan tarihi ve mimari eser bulunması halinde Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvuru halinde imar yönetmeliği kapsamında belirlenen kat sayısı daha da düşürülebilir.

Yönetmelikte Dikkat Çeken Hususular

  • İstanbul genelinde sık sık meydana gelen asansör faciaları neticesinde daha önce yürürlükte olan yönetmelik kapsamında olmayan Asansör Tescil belgesinin bulunması yönünde zorunluluk getirilmiştir. İstanbul İmar Yönetmeliği kapsamında İstanbul genelinde inşa edilecek yapılarda 3 katlı ve daha üzeri kata sahip yapılarda asansör bulunmasını tutuyor.
  • Yeni yürürlüğe giren imar yönetmeliği ile birlikte inşa edilen yapılar üzerinde basit tamirat ve tadilatlar kapsamında da iskele kurulması gerekmesi halinde İskele İzin Belgesi alınmasını zorunlu tutuyor.
  • Yürürlüğe giren İstanbul İmar Yönetmeliği ile birlikte ilk kez Yeşil Çatı ifadesi hayatımıza girerek yönetmelik kapsamında yer aldı.
  • İstanbul bölgesi sınırları içerisinde yer alan belediyeler bundan sonra ortak görünüm sunmak amacı ile dış cephe boya rengi, çatı kaplama malzemesi ve rengini saptamak konusunda yetki sahibi oldu.
  • Yeni gelen imar yönetmeliği ile birlikte meydan, kavşak, yol ve spor alanı gibi kamu alanlarının zemininin alt kısımları da tamamen otopark olarak inşa edilebilecektir.
  • 01.10.2017 tarihinden önce riskli yapı tespit işlemi gerçekleştirilmiş ya da riskli alan kapsamı içerisinde yer alan yapılar için önceden uygulanan yönetmelik uygulanarak yüzde 25 ek inşaat hakkı sağlanacaktır.
  • İstanbul genelinde artık stüdyo daire inşa edilmeyecektir. En düşük metrekare olarak ta 28,5 metrekare sınırı 27,5 metrekare olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Etiketler : Güncel