İmar Barışı Neleri Kapsıyor?

İmar Barışı Neleri Kapsıyor?

Bulunduğumuz dönemin son çeyreği oldukça hareketli geçerken gündeme giren ve çıkan konuların haddi hesabı yok. Ancak bir konu var ki pek çok kişiyi oldukça yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulunda konuşan Başbakan Yıldırım konuyu açıkladı…

30 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen Bakanlar Kurulu kapsamında konuşan Başbakan Binali Yıldırım vatandaşları oldukça yakından ilgilendiren bazı konuları duyurdu. Ancak bu konuların arasında öyle bir konu var ki uzun süredir beklenen bir uygulama oluyor. İmar barışı adı altında gelen yeni uygulama pek çok kişiyi oldukça sevindiren bir haber oldu.

TBMM Genel Kuruluna gelen kanun tasarısı görüşmeler neticesinde yasallaştı. Bu kanun tasarısı içerisinde yer alan imar barışı uygulaması ise beraberinde bazı soru işaretleri getirdi. İlk olarak İmar Barışının ne olduğunu açıklayarak başlayalım.

İmar Barışı Nedir?

İmar barışı insanlar tarafından genel olarak imar affı şeklinde algılansa da kesinlikle imar affı değildir. İmar affı, kayıtsız şartsız imar hakkı yani mülkiyet hakkı tanıyan bir uygulama olmaktadır. Ancak imar barışının içerisinde yer alan hususlar biraz daha farklı olmaktadır. İmar olmayan yapılar için elektrik ve su gibi hizmet aboneliklerinin verilmediğini hepimiz biliyoruz. İşte imarsız yapı sahipleri bu durumdan kurtulabilmeleri ve bu imarsız yapılar ile devletin arasında süregelen olumsuz tabakayı kırmak için imar barışı getirildi.

İmar barışı kapsamında sadece ilgili yapının varlığı kabul edilecektir. İmar affında olduğu gibi sınırsız hak tanımlaması söz konusu değildir. Yani mevcut durumda imar barışından faydalanan bir yapıya ilerleyen dönemlerde herhangi bir ekleme ya da kat çıkılması yapılamazken ilgili yapının yıkılarak yerine başka bir yapının inşa edilmesi de söz konusu değildir.

Hangi Yapılar İmar Barışı Kapsamına Giriyor?

Afet Riskine Hazırlık uygulaması dâhilinde ruhsatsız, ruhsat ve eklerine ya da imar planlamasına uygun olmayan şekilde inşa edilen binaların kayıt altına alınması, kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında yürütülen projelerin hız kazanması ve daha etkin bir şekilde ifa edilmesi amacı ile finansman sağlanması ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilmiş olan binalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlık tarafından yetki tanınan kurum ile kuruluşlara 31 Aralık 2018 tarihine kadar gerekli başvuruların gerçekleştirilmesi ve gerekli görülen koşulların sağlanması durumunda Yapı Kayıt Belgesi verilecektir.

Yapı ile arsanın mülkiyet durumu, yapı sınıfı, grubu ve diğer önemli noktalar ilgili bakanlık tarafınca hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi üzerine yapı sahibinin beyanı yönünde kayıt edilecektir. Gerçekleştirilecek olan tespit sistemi neticesinde ilgili yapının arsa emlak değeri ve ilgili yapının ortalama maliyeti toplamı esas alınarak konut tipi mülkiyetler için yüzde 3 oranında ve ticari tipteki mülkiyetler için de yüzde 5 oranından tahsil edilecek olan kayıt bedel ücreti, başvuruyu gerçekleştirecek kişi tarafınca genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacaktır.

Yıkım Kararları İptal Edilecek

Yapı Kayıt Belgesi, ilgili yapını ne amaçla kullanılacağı doğrultusunda saptanarak bu yönde verilecektir. Yapı Kayıt Belgesi alınan binalar için istendiği takdirde mevzuat kapsamında tanımlanmış olan abone grubu üzerinden geçici süre ile su, elektrik, doğalgaz ve telefon gibi temel yaşam hizmet abonelikleri yaptırılabilecektir. Diğer yandan ise Yapı Kayıt Belgesi alınmış olan mülkiyetler için alınan yıkım kararı ve tahsili gerçekleştirilememiş olan idari para cezaları gibi yaptırımların uygulama kararı iptal edilecektir.

Rayiç Bedeli Üzerinden Satılacak

Yapı Kayıt Belgesi alınmış olan yapıları Hazine bünyesine ait olan taşınmaz araziler üzerine inşa edilmiş olması durumunda ilgili taşınmazlar bakanlık bünyesine devir edilecektir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların hukuki ya da akdi haleflerinin talep etmeleri durumunda ilgili taşınmazların bakanlık tarafınca rayiç bedeli üzerinden direkt olarak satışı gerçekleştirilecektir. Elde edilen satış gelirleri ise bütçeye gelir olarak kayıt edilecektir.

Tahsis edilen Yapı Kayıt Belgesi, ilgili yapının yeniden inşa edilmesine ya da kentsel dönüşüm uygulamasının bölge üzerinde aktif olmasına kadar geçerliliğini sürdürecektir. Yapı Kayıt Belgesi, verildiği yapıların yeniden inşa edilmesi halinde uygulamada olan imar mevzuatı kapsamında değerlendirilecektir.

İmar Barışı uygulaması kapsamında gerçekleştirilen son görüşmeler neticesinde önerisi sunulan İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ile ön yüz bölgesi ve Tarihi Yarımada içerisinde yer alan bazı noktalarda imar barışı uygulanmayacakken Genel Kurul kapsamında verilen Önerge neticesinde Gelibolu Yarımadası kapsamında yer alan Tarihi Alan bölgesi de İmar Barışı uygulaması kapsamında yer almayacaktır.

Etiketler : Güncel