İmar Affı İçin Gerekenler

İmar Affı İçin Gerekenler

Son günlerin en çok konuşulan ve merak edilen konusu hükümet tarafından açıklanan imar barışı konusu olmaktadır. İmar barışı uygulaması hakkında merak edilen tüm hususları haberimizde açıklayacakken imar affı için gerekenleri de haberimizde tüm detayları ile açıklıyoruz…

İmar Affı Nedir?

Söz konusu olan imar affı 2981 sayılı İmar Yasası uyarınca imar ve gecekondu gibi alanlar üzerine uygulanmakta olan gereklilik kuralları içerisinde inşa edilmeyen ya da bu gereklilikler göz önünde bulundurulmadan inşa aşaması henüz sürmekte olan yapılar için uygulanmakta olan bazı yürürlülükler ile hak sahipleri için meydana gelen problemlere karşı çözüm sunan bir uygulamadır.

İmar Affı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hali hazırda 31 Aralık 2017 tarihinden önceki dönemler içerisinde inşa edilmiş yapı ve eklerini kapsamı altına alan imar affı uygulamasından fayda sağlayabilmek için hak sahiplerinin imar affı başvuru formu doldurmak sureti ile gerekli yerlere başvuruda bulunması gerekmektedir.

Söz konusu olan imar affı başvurusu, hangi yapı için yapılacak ise o yapının müteahhidi, sahibi ya da yapının yöneticiliği görevini ifa eden şahıs tarafınca yapının bağlı olduğu belediyelerin ilgili birimlerine gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İmar affı başvurusu bire bir şahsi başvuru yönteminin yanı sıra iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla da yapılabilmektedir. Posta yolu ile gerçekleştirilen başvurular için ilgili dilekçenin postaya verilme tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

İmar Affı İçin Gerekenler!

Sözü edilen imar affı başvurusu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından saptanmış olan, valilik ve belediyelerin ilgili birimleri tarafınca, dış temsilcilikler için ise Dışişleri Bakanlığı tarafından nüshalar haline getirilecek başvuru form dilekçeleri ile gerçekleştirilecektir. İlgili form dilekçeye 8. Maddede belirlenmiş olan tespit ve değerlendirme belgeleri eklenmek zorundadır.

İmar affı başvuruları, ilgili imar affı kanununun uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren en fazla 6 ay içerisinde gerçekleştirilmek zorundadır. Bu husus için ekleme yapacak olursak ilgili kanunun uygulanmaya başladığı tarih itibari ile yurt dışında işçi olarak çalışanlar ve daimi görev içinde olan kişiler için ve son olarak yurt dışı görevi 3 aylık süreyi aşacak olan kişiler için bu başvuru süresi 12 ay olarak belirlenmiştir.

Üstünde yapı inşa edilmek kaydı ile arsa ile arazileri, tecavüz ya da işgal edilen hak sahipleri de işlemlerin gerçekleştirilmesi noktasında yetkililere kolaylık sağlamak adına arazi ve arsalarının ada ile parselini, tecavüz ya da işgal durumlarının zaman ve ölçüsünü açık bir şekilde beyan eden bilgileri havi bir form dilekçe aracılığı ile ek bir başvuru harcı ödemeden gerekli başvuru işlemini gerçekleştirebilirler.

Söz konusu olan imar affı başvuruları için belirli oranlarda başvuru harcı tahsil edilmektedir. Yeni yapılacak olan başvuru masrafları belediye ya da İl Özel İdareler hesabı üzerine bir devlet bankası aracılığı ile 2.000 TL civarında bir başvuru masraf ücreti yatırmaları gerekmektedir. Herhangi bir ilgili banka şubesi ya da ATM’si olmayan belediyelerde ise bu ücretler direk olarak belediyelere yatırılmaktadır.

 

Etiketler : Güncel