Hazine'nin Tarım Arazileri Kiracılarına Satılabilecek!!!

Hazine'nin Tarım Arazileri Kiracılarına Satılabilecek!!!

Ülkemizde hazine bünyesinde yer alan tarım arazisi sınıfında bulunan alanların bazıları bölge halkı tarafından kiralanmak sureti ile kullanılabiliyordu. Şimdi ise bu söz konusu olan hazine bünyesinde yer alan tarım arazileri ile ilgili kiracıları yakından ilgilendiren bir düzenleme geldi…

Devlet hazine bünyesinde yer alan tarımsal amaçlı arazilerin mevcut durumdaki kiracılarına başvuruda bulunmaları durumunda direkt olarak o yıllık süre ile kiralanabilirken kiralama süreci neticesinde tekrardan talep olması durumunda ilgili tarım arazisi ilgili kiracının adına tescil edilmek sureti ile satılabilecektir.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun bugün yayınlanan Resmi Gazete bünyesinde yayınlanarak yürürlüğe alındı. İlgili kanun kapsamında 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna yeni ek maddeler getirildi.

Düzenlemeye konu olan kanuna göre imar planlaması kapsamında yer almayan ya da imar planı kapsamında tarımsal amaçta kullanılması için belirlenen hazineye ait olan tarım arazilerinin en az üç yıldan bu yana tarımsal amaç doğrultusunda kullanan ve işlendiğini 31 Aralık 2017 tarihinden önce ilgili Bakanlık tarafında tespit edilmiş ise başvuru tarihi itibari ile mevcut kullanımının mevcut durumda sürmekte olduğu saptanan kiracılardan ecrimisil borçlarının tamamı ödenmiş olması kaydı ile cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı tutarı üzerinden on yıllık süreç boyunca yeniden kiralanabilecektir.

Başvuru Süresi 6 Ay

Bulunduğumuz gün itibari ile kiralama süreci başvuruları başlamış olup altı ayın sonuna kadar ilgili hazine arazilerini doğrudan kiralamak amacı ile başvuruda bulunan kişiler yürürlüğe giren kanun kapsamında faydalanabilecektir.  Kiralama sürecinin başlaması ile birlikte tamamlanmasının ardından kiralama süreci içerisinde yükümlü olduğu tüm hususları yerine getiren kiracılar eğer isterler ise kira süresini uzatma hakkına sahip olacaktır.

Kiralama süreci içerisinde yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren kiracılar kira süresini uzatabildikleri gibi ilgili arazilerin sözleşme hükümleri gereğince on yıllık kiralama dönemi sonunda mevcut kiracılara hazine arazilerinin doğrudan satış işlemi gerçekleştirilebilecektir.

Söz konusu olan arazi satışları noktasında 26 Nisan 2012 tarihinden bu yana belediye ile mücavir alan sınırları içerisinde bulunmakta olan araziler için bu kanının 4 üncü maddesi kapsamında yer alan on ikinci fırkası, bu tarihten bu yana belediye ile mücavir alan sınırları kapsamına girmeyen alan ve araziler için de 6292 sayılı Kanunun Hazineye ait tarım alanlarının satışına ilişkin kanun hükümleri temel alınarak uygulaması gerçekleştirilecektir.

 

Etiketler : Güncel