Güvensiz Asansörlere 60 Gün Süre!

Güvensiz Asansörlere 60 Gün Süre!

Ülkemizde uzun süreden beri yapılarda kullanımı söz konusu olan asansörler ile ilgili bazı güvenlik tartışmaları bulunuyor. Bu tartışmalara son olarak eklenen ise güvenlik açığı bulunan asansörlerin gerekli onarımının ve bakımının yapılması için verilen süre oluyor…

Kısa süre yapılan yeni düzenlemeler ile güvenlik zafiyeti bulunan ve bakımları yaptırılmayan bina asansörleri için kullanım izninin verilmemesi ve bina sorumlusu ya da bina yöneticisi tarafından ilgili asansörün sadece 60 günlük süre içerisinde gerekli bakımlarının ve onarımlarının yaptırılması sureti ile kullanım açısından güvenli hale getirilmesi yönünde karar alındı.

Gerçekleştirilen periyodik bakımlar neticesinde kullanım güvenliği zayıf olan asansörlerin gerekli bakımlarının yapılması sürecine kadar kullanımına izin verilmemesi ve bina yöneticisi tarafınca ilgili asansörün en fazla 60 günlük süre içerisinde ilgili bakımlarının gerçekleştirilmesi sureti ile kullanım güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.

İlgili yönetmelik ile yapılarda bulunan asansörlerin periyodik kontrolleri ile ilgili usul ve esaslar ile asansör periyodik kontrollerinde rol oynayacak olan A tipi muayene kuruluşları için yetki verilmesine, yükümlülüklerine ve gerçekleştirecekleri denetimler ile ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Bu duruma göre, mesken tipi bina ya da benzer yapılar üzerinde sürekli olarak kullanımı söz konusu olan asansörün periyodik olarak kontrol işleminin gerçekleşmesi yıl içerisinde en az bir kez, ilgili Bakanlık tarafınca belirlenen ve yetki tayin edilen ilgili kurum ile protokol düzenleyen A tipi muayene kuruluşları tarafınca gerçekleştirilecektir.

Söz konusu olan asansör yönetmeliği uyarınca piyasaya sunulan asansörün ilk periyodik bakım ve kontrolünün tescil etabından hemen önce, asansörün yapılmasını talep eten kişi tarafınca gerçekleştirilecek olan başvurunun ardından en geç 15 gün içerisinde A tipi bir muayene kuruluşu tarafınca yapılması gerekmektedir.

Gerçekleşecek olan ilk periyodik bakım ve kontrol ile birlikte ilgili ücretlerin ödenmesine ilişkin sorumlulukların tamamı asansör yapılması yönünde talepte bulunan kişiye ait olacaktır. İlgili periyodik bakım ile alakalı tüm yükümlülük, ilgili idare ile bina yöneticisine ait olacaktır.

Gerçekleştirilecek olan bu periyodik bakım ve kontrol işlemlerinde belirlenecek olan sonuç raporları kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olarak 4 ayrı başlıkta değerlendirme sürecine alınacaktır.

Konu ile ilgili idare adına asansörün periyodik bakım ve kontrol işlemini gerçekleştiren A tipi muayene kuruluşu tarafınca verilecek olan kusursuz sonucunun ardından asansör kabininin iç kısmına görünür bir noktaya yeşil renkte, hafif kusurlu şeklinde verilen sonuç kararının ardından mavi renkte, kusurlu olarak tanımlanan sonuç için sarı ve son olarak ta güvensiz şeklinde sonuçlanan kontroller neticesinde ise kırmızı renge sahip bir bilgi etiketi yapıştırılacaktır.

Güvensiz Asansör Takibi

Tüm ülke genelinde her asansör bulunan yapı için geçerli olacak bu periyodik kontrol işleminin ardından kırmızı etiket yani güvensiz sonucu alınan asansörlerin kullanımına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu durum neticesinde ise bina yöneticisine ya da binadan sorumlu olan kişiye ilgili kusurların düzeltilmesi ve asansörün tekrardan yeşil etikete yani güvenli hale gelmesi için 60 günlük bir süre tanınacaktır.

İlgili idare tarafından tanınan bu süre içerisinde takip kontrolleri yapılacak olu ilgili asansör güvensiz durumdan tekrardan güvenli hale getirilmesine gerekli işlemlerin gerçekleştirilmediği yani halen güvensiz durumda olan asansörlerin, ilgili idare yetkilileri tarafınca ana besleme sistemi üzerinden asansör sisteminin elektriğinin kesilmesi yolu ile mühürlenecekken hizmetten men durumuna geçirilecektir. Diğer yandan ise güvensiz raporu alınan asansörün verilen süre içerisinde gerekli bakım işlemleri uygulanmadan yani güvenli hale getirilmeden kullanılması neticesinde meydana gelebilecek can ve mal kaybı gibi durumlardan ilgili bina sorumlusu mesul tutulacaktır.

Diğer yandan ise sarı etikete sahip olan asansörler için ise kullanıma uygunsuz durumda olmasından ötürü 120 günlük bir süre tanınarak ilgili asansörün kullanıma uygun yani güvenli hale getirilmesi istenecektir. Bunun yanı sıra mavi etikete sahip olan asansörler için ise kontroller neticesinde saptanmış olan uygunsuzluk durumunun bir sonraki periyodik kontrol dönemine kadar giderilmesi talep edilecektir.

Bir yapı içerisinde yer alan sürekli kullanım halinde olan asansörlerin gerçekleştirilecek olan periyodik bakımları A tipi muayene kuruluşları tarafınca yapılacak olup bu kontroller yıl içerisinde en az bir kez gerçekleşecektir.

Bilgiler Veri Tabanında Tutulacak

Uygulanacak olan periyodik kontrol uygulaması kapsamında, 1 Ocak 1950 tarihinden önce imal edilen ve montajı gerçekleştirilen tarihsel dokuya sahip olan ve henüz kullanımı sürmekte olan asansör sistemlerinin güvenlik seviye kontrol işlemi iyi mühendislik uygulamaları dâhilinde değerlendirmeye alınarak saptanacaktır.

Gerçekleşecek olan periyodik kontrol sonuçlarının girileceği ve bakanlık bünyesine ait olan veri tabanı ile entegre edilecek olan yeni bir veri tabanı, A tipi muayene kuruluşları tarafınca oluşturulacaktır. Gerçekleştirilen periyodik kontrol uygulamaları il alakalı bütün istatik bilgileri her yılın Ocak ayının son gününe kadar A tipi muayene kuruluşları tarafından ilgili elektronik ortamdan veri tabanına işlenecektir.

Son olarak ise geride bıraktığımız 15 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısı kapsamında yayınlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ yürürlüğüne son verilmiştir.

Etiketler : Güncel