Apartman Yönetmeliği Kanunları - Kuralları PDF ve WORD Halinde

truck

Apartmanda yaşıyorsanız apartman yönetmeliğini bilmeniz gerekmektedir. Bina içerisinde her bir ferdin uyması gereken kurallar bulunmaktadır.

Apartmanda yaşıyorsanız apartman yönetmeliğini bilmeniz gerekmektedir. Bina içerisinde her bir ferdin uyması gereken kurallar bulunmaktadır. Bu kuralların tamamı apartman yönetmeliğinde yer almaktadır. Yine yasaklar, meydana gelebilecek durumlarda yapılması gerekenler apartman yönetmeliği içerisindedir. Apartman yönetmeliğine uymayan herhangi bir durumda yasal yollara başvurabilir ve belirli cezalar alınmasını sağlayabilirsiniz. Yasal yollara başvurmadan direkt olarak yönetmelik çerçevesinde kiracının herhangi olumsuz bir durumda oy birliğiyle evden atılmasını da sağlayabilirsiniz. Oy birliği ile apartman yöneticisi olarak seçilen şahıs, apartmandan sorumludur. Bu yönetmelikte yazan her şeyi uygulamakla mükelleftir. Aynı zamanda kurallara uymayanlara gerekli işlemleri yapmakta apartman yöneticisinin en temel hakkıdır. Apartman yönetmeliği kanunları ve kuralları çok geniştir. Apartmanda ikamet eden hiçbir şahıs camdan veya balkondan aşağı halı, kilim, sofra bezi çırpamaz. Çöp atamaz, aşağı su dökemez. Aynı zamanda ev içerisinde veya apartmana ait olan ortak kullanım alanlarında patlayıcı ve yanıcı madde barındıramaz.

Apartman Yönetimi Görevleri

Apartman yönetimi, kat malikleri arasında oy birliği ile seçilir. Bina ile ilgili tüm kararlar apartman yönetim kurulu arasında tartışılır ve alınır. Bazı kararlar kat maliklerinin onayını gerektirse de çoğu karar yönetim tarafından alınabilir. Apartman yönetmeliği nde bina yönetimi görevlerinin ne olduğu harfi harfine yazılmıştır. Bina yöneticisinin görevleri çok geniştir.

 • Özellikle binalarda kat malikleri kurulu tarafından alınan tüm kararları yerine getirmek zorundadır. Veto yetkisi bulunmamaktadır.
 • Binanın her türlü bakım, onarım çalışmalarını takip etmek ve bunları gerçekleştirmek zorundadır.
 • Bakım, onarım, temizlik, yakıt, asansör, sıcak - soğuk hava, sigorta için gerekli olan tüm ortak paraları toplamak ve günü gününe hizmet alınan firmaya faturalı bir şekilde teslim etmek zorundadır.
 • Bina hazinesinin bitmesi durumunda tekrardan avans toplayabilir.
 • Binanın tamamını ilgilendiren tebligatlar yöneticiye iletilir. Yönetici bu tebligatları okumak zorundadır.
 • Kat maliklerinden ortak ödemelere dahil olmayanlar, ödemeleri yapmayanlar için icra takibi yapma, dava açma gibi yetkileri bulunan bina yöneticisi bu yetkisini kullanmalıdır.
 • Bina yönetici kat malikleri kurulunu toplamalı ve toplantıya çağırmalıdır.

Blok Denetmeni Nedir, Görevleri Nelerdir?

Blok denetmeni diğer adıyla denetçi kat maliklerinin vekilidir. Blok denetmenleri yönetici ve yönetim kurulunu kat malikleri adına denetlemek, görevlerini yerine getirip getirmeme konusunda emin olup, kat maliklerini bilgilendirmekle yükümlüdür. Blok denetmenlerinin görevleri, haklı ve haksız olduğu durumlar, yapması gerekenlerin tamamı apartman yönetmeliği kapsamında yazılıdır. Blok denetmenlerinin asıl görevi yönetimi denetlemektedir. Haklı bir sebep çıkarsa, bina yönetiminin değişmesi noktasında kat maliklerini bilgilendirir ve yönetim değişir. Hesaplar yine blok denetmeni tarafından denetlenir, gelir - gider tabloları gözden geçirilir. 3 ayda bir bu denetimi yapmak zorunludur, diğer zamanlarda istediği zaman denetim yapma hakkına sahiptir. Blok denetmeni 1 kişi veya 3 kişilik kuruldan oluşabilir. Bunu kat malikleri kendi aralarında belirler. Ayrıca her denetlemenin ardından kat malikleri kuruluna denetleme raporu sunmalıdır. Bu rapor içerisinde binanın hesabı, yöneticinin yapmış olduğu işler, binanın (varsa) eksikleri yer almalıdır.

Blok - Apartman Denetmeni Aidat Öder mi?

Blok - Apartman denetmeni aidat ödemekle mükelleftir. Bir apartmanda yalnızca apartman yönetici aidat ödemekten muaf tutulabilir. Apartman yönetmeliği bu şekilde belirtmiştir. Bina yöneticisi bir kat maliki sayıldığı için aidat ödemek zorunludur. Bina yönetimi normal ödemelerin yarısı oranında ödeme yapar. Yani 100 TL aidat ücreti varsa 50 TL ödeme yapacaktır. Eğer kat malikleri arasında yapılan sözleşme de yönetim aidatına yönelik bir madde yoksa yarısını ödemekle mükelleflerdir. Eğer varsa, sözleşmeye göre ödeme yapmak zorundadır. Çoğu binada apartman yöneticisi aynı zamanda kat maliki olduğu için aidat ödemesi yapmakla mükelleftir. Bu durum tamamen kat maliklerinin yapacağı sözleşmeye bağlıdır. Eğer sözleşme yoksa, normal ödemelerin yarısı yapılır.

Yönetici Maaş Alır mı -  Yönetici Maaşı Ne Kadar Olur?

Bina yöneticisi eğer kat maliki değilse, dışarıdan herhangi biriyse veya bir bina yönetim şirketiyse bu durumda bir ücret ödenir. Ödenecek olan ücret kat malikleri arasında görüşülür ve çoğunluğun onayıyla belirlenir. Aydan aya yöneticilik için bu kapsamda ücret ödenir. Apartman yönetmeliği yine yönetici maaşları konusununda ucunu açık bırakmıştır. Yönetici maaşları apartmandan apartmana değişim göstermekle birlikte 50 TL'den başlayarak, 1.000 TL'nin üzerine çıkmaktadır. Apartman yönetim şirketleri, genel olarak asgari ücret oranında yönetim ücreti almaktadır. Bu şehirden şehre, şirketten şirkete değişim gösterir sabit değildir. Bunun yanı sıra bina yöneticisi yine kat malikleri arasında alınan kararla birlikte aidat üzerinden düşürülebilir. Yani aidat ödenmez, maaş yerine sayılabilir. Yani tamamen kat malikleri arasındaki görüş birliği, ödenecek ücreti belirlemektedir. Belirlenen sabit bir ücret bulunmamaktadır.

Giriş Kattakiler Asansör Parası - Aidatı Öder mi?

Giriş kattakiler de her kat maliki gibi asansör parası - aidatı ödemek zorundadır. Asansörler binanın ortak kullanım alanı olması sebebiyle ortak ücrete tabidir. Bunun için giriş katı, bodrum katı gibi konumlar önem arz etmemektedir. Fakat bazı istisnalar bulunmaktadır. Bazı binalarda yönetim planında giriş katta oturanlar için özel hükümler bulunmaktadır. Binanın yönetim planına göz atarak böyle bir hükmün var olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Apartman yönetmeliğinde yazdığı üzere Bina yönetim planında giriş katta oturanlar asansör parası ödemez, veya giriş kattakiler asansör parasından muaftır tarzında bir ibare varsa, asansör parası ödemek zorunda değilsiniz. Eğer böyle bir ibare yoksa, ödemekle mükellefsinizdir. Yönetim planı eğer bina içerisinde bulunmuyorsa, planınızı "Tapu Dairesi"ne giderek alabilirsiniz. Göz atabilir  böyle bir ibarenin var olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. Aynı durum dükkanlar için de geçerlidir. Binaya ait dükkanı bulunanlar binaya hiç giriş yapmasa dahi bina aidatına ortaktırlar. Çünkü onlarda malik olarak görülür. Bina yönetim planında dükkanlara yönelik bir karar yoksa, dükkanlarda ödeme yapmak durumundadır.

Yönetici Aidat Yükseltebilir mi - Nasıl Yükseltir

Yönetici aidat hususunda en yetkili kişidir. Bina giderlerini ele alan yönetici, bina giderlerini karşılayacak ölçüde aidat miktarı belirler. Herhangi bir gider artışı söz konusu olursa aidatları yükseltebilir, düşürebilir. Tabi bu kararı tek başına alamaz. Kat malikleri ile düzenlediği toplantı sonucunda gerekli sebepleri sunarak aidat yükseltme kararını verdiğini açıklar. Eğer binada yönetici yoksa, aidat miktarı kat malikleri tarafından Kat Malikleri Genel Kurulu tarafından belirlenir. Apartman Yönetmeliği bu hususu bu şekilde kısıtlamıştır. Belirlenen aidat miktarına her türlü itiraz yapılabilir. Geçerli bir sebep varsa 7 günlük itiraz süresi bulunmaktadır. Eğer itiraz yapılmazsa 7 gün sonunda yeni aidat tutarı onaylanmış olur ve her ay düzenli miktarda o tutarda ödeme yapılır.

Apartman Yönetmeliği Kanunları - Kuralları PDF ve WORD halinde

Apartman yönetmeliği kanunları madde madde belirlenmiş olup, PDF, Word ve Excel halinde sunulmuştur. Apartman yönetmeliğini öğrenmek istiyorsanız, hemen aşağıda yer alan linklere tıklayarak öğrenebilirsiniz. Apartman yönetmeliğine uymayan kat maliki, yönetici, denetmen her kim olursa olsun yargı yoluyla dava açılabilir, gerekli yaptırımlar uygulanabilir. Bu yüzden bilinçli bir kat maliki, yönetici, görevli olmak için apartman yönetmeliğini bilmeniz gerekmektedir. Gerekli tüm yasaklar, uyulması gerekenler v.s. apartman yönetmeliği de yer almaktadır. Apartman yönetmeliği PDF ve WORD halinde aşağıda yer almaktadır. "TIKLAYINIZ" bölümlerine tıklayarak indirebilir, PDF, Word ve Excel halinde görüntüleyebilirsiniz.

Apartman Yönetmeliği Kanunu İndir

Apartman Yönetmeliği Kanunu WORD İçin Tıklayınız Apartman Yönetmeliği Kanunu PDF İçin Tıklayınız Apartman Yönetmeliği Kanunu EXCEL İçin Tıklayınız  

"Apartman Yönetmeliği Kanunları - Kuralları PDF ve WORD Halinde" Yorumlar

6 YORUM
 1. ayşe yaşar 15 Ekim 2019 18:02

  bir ev sahibi yönetici olmak istemiyorsa zorla seçilebilirmi? kat malikleri yönetici olmak zorundamı?

 2. Bülent yenişehir 14 Ekim 2019 13:17

  Nıye yaptırdın yonetıcı ne ... yıyor

 3. mehmet 6 Ekim 2019 16:10

  Bizim yönetici binanın kazan dairesini benim imzam veya haberim olmadan satabilirmi

 4. Sami yildiz 4 Eylül 2019 14:56

  Sinak tavani isiyalitimi yaptirsak usteki oturanmi Kasilar yonetimi

 5. Emlakta Haber 2 Eylül 2019 16:49

  Sonuna kadar haklısınız sonuçta gider borusu apartmanın ortak kullanımı ve bütün bina bundan sorumludur gerekirse mahkeme yoluyla da hakkınızı arayın.

 6. Hazan akpınar 25 Ağustos 2019 20:03

  Arkadaşlar sormak istiyorum ben binanın bahçe katında oturuyorum gider borusu tıkanmış yaptırdım 3000 lira kadar bir masraf tuttu Fakat bina Sakinleri buna karışmadı şimdi binanın giriş yolunu yaptıracaklar ve benden ücret talep istiyorlar Ben karışmıyorum benim yaptığım ödemeyi düşersiniz Dedim acaba haklı mıyım değil miyim

"Apartman Yönetmeliği Kanunları - Kuralları PDF ve WORD Halinde" Benzer Haberler


Apartman Yönetimi İçin Yapılması Gerekenler

Apartman Yönetimi İçin Yapılması Gerekenler

Bilindiği üzere ülkemizde yer alan çok katlı binalarda apartman yöneticisi bulunması zorunludur. Bina içerisinde sekiz ve sekizden fazla kat olması halinde apartman yönetim kurulunun bulunması kat mülkiyeti kanunu hükümleri gereğince zorunlu tutulmuştur. Söz konusu apartman yönetimi için yapılması gereken bir kısım hususlar vardır. Ayrıntılar haberimizde…. Apartman Yönetmeliği Kanunları - Kuralları PDF ve WORD Halinde

Apartman Yönetimi Nasıl Feshedilir?

Apartman Yönetimi Nasıl Feshedilir?

Ülkemizin her yerinde çok katlı olan binalarda yönetici bulunması zorunludur. Yani sekiz ve sekizden fazla kat bulunan binalarda apartman yönetici bulunması kat mülkiyeti kanununun hükümleri gereğince zorunlu tutulmuştur. Söz konusu apartman yöneticisi kat malikler tarafından seçilemez ise bölgedeki sulh mahkemeleri apartman yöneticisi tayin edebilirler. Peki, apartman yöneticiliği feshedilebilir mi? Ayrıntılar haberimizde…

Apartman Yönetiminde Kimler Bulunur?

Apartman Yönetiminde Kimler Bulunur?

Apartman Yönetmeliği Kanunları - Kuralları PDF ve WORD Halinde. Ülkemizde yer alan büyük apartmanlar ve büyük siteler için apartman yönetim kurulunun oluşturulması zorunlu bir durumdur. Apartman yönetimi, sekiz ya da sekizden daha çok katlı binalar için kurulması zorunlu olan bir kuruldur. Söz konusu olan apartman yönetim kuruluna kat maliklerinden ya da dışardan bir yönetici seçilebilir. Söz konusu yöneticinin denetimi için bir de yönetici denetçisi seçilmektedir. Ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

Apartman Yönetimi Ceza Verebilir mi?

Apartman Yönetimi Ceza Verebilir mi?

Ülkemizde uygulanmakta olan kat mülkiyeti kanunu kapsamında sekiz katlı ya da sekiz kattan daha çok olan binalar için apartman yöneticisi veya apartman yönetim kurulunun bulunması zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda apartman yönetiminin altığı kararlara ve uygulamada olan kanunun hükümlerine ters bir davranış içerisinde olan herhangi bir kat maliki hakkında bölgede bağlı olunan sulh mahkemesine dava açılabilir. Ayrıntılar haberimizde…. Apartman Yönetmeliği Kanunları - Kuralları PDF ve WORD Halinde

Apartman Yönetmeliği 2018

Apartman Yönetmeliği 2018

Pek çok kiracının ve ev sahibinin bilgisinin olmaması ve yeni yıl ile değişiklilerin olup olmadığı konusunun merak edilmesin üzerine, 2017 yılı içerisinde geçerli olacak olan Apartman Yönetmeliği hakkındaki bütün bilgileri ayrıntıları ile haberimizde topladık. Apartman Yönetmeliğinin tamamına haberimizin altındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz…

Müstakil ev mi apartman dairesi mi?

Müstakil ev mi apartman dairesi mi?

Müstakil ev mi? Yoksa apartman dairesi mi? bu konuda tereddütte düşmüş olabilirsiniz. En uygun koşullar ve yerler nelerdir?. Apartman Yönetmeliği Kanunları - Kuralları PDF ve WORD Halinde

Apartman Dairesi mi Müstakil Ev mi

Apartman Dairesi mi Müstakil Ev mi

Oturduğunuz ev çok fazla sorun çıkarmasın, güvenlikli olsun, ısınma problemi yaşamayım, çocuklar için park alanı olsun gibi birçok detayı site içerisinde yer alan bir dairede bulmanız mümkün olacaktır. Ancak doğayla iç içe olmayı, bağ bahçe işleriyle uğraşmayı seven biriyseniz müstakil ev sizin için uygun olabilir.

Apartman Aidatı Nasıl Belirleniyor?

Apartman Aidatı Nasıl Belirleniyor?

Kent yaşamında müstakil bir hayat sürmek iyice zorlaştı. Sitelerin, apartmanların, toplu konutların sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Birlikte yaşamak zor olsa da bina sakinleri daha güvenli ve huzurlu bir hayat sürmektedir. Ancak apartman yaşamının da bir bedeli vardır. Bu bedel de aidatlardır. Peki, apartman aidatı nasıl belirlenmektedir?