Afet Bölgesi Nedir? Afet Bölgesine Ev Yapılır mı?

Afet Bölgesi Nedir? Afet Bölgesine Ev Yapılır mı?

Ülkemiz bir fay hattı üzerinde yer almaktadır. Bu durum neticesinde pek çok nokta için deprem riski bulunmaktadır. Durum böyle olunca adet riski uygulaması ülkemizde pek çok noktayı imar için uygunsuz kılıyor. Afet bölgesi ile ilgili merak edilen tüm hususlar haberimizde yer almaktadır…

Türkiye genelinde afet kelimesi söylendiği zaman ilk akla gelen deprem oluyor. Genel itibari ile ülkenin her noktasında deprem afeti görüldüğü gibi bölgesel olarak farklı afet riskleri de bulunuyor. Şimdi isterseniz afet bölgesi konusunun detaylarına bakalım.

Afet Bölgesi Nedir?

Afet bölgesi deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi doğa olaylarının gerçekleştiği ve her an gerçekleşme ihtimalinin olduğu yaşam için uygun olmayan yerlerdir şeklinde açıklayabiliriz.

Afet Bölgesine Ev Yapılır mı?

Afet bölgesi sınırı içerisinde yer alan alanlar üzerine ev ya da başka bir yapı inşa edilmesi için Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından izin verilmemektedir. Afet bölgesi olarak belirlenen kent, kasaba ve köy gibi bölgeler içerisine bina ve mesken inşaatının yapılması, fen kurallarına göre belirlenen ve sınırları kroki üzerinde belirlenmiş olan alanlar, İmar ve İskân Bakanlığı tarafınca yapı ve ikamet durumu için yasaklı afet bölgesi olarak kabul edilmektedir. Bu durum belediyelik olan bölgelerde belediye tarafından ve köy gibi yerlerde ise ihtiyar meclisi tarafınca ilan edilmektedir.

Afet meydana geldiği için hasar alan kent ve kasabaların imar planı bulunup ta İmar ve İskân Bakanlığı tarafınca değiştirilmesi gerekmediği sürece inşaat yapımına izin verilmesi mümkün oluyor. Hâlihazırda uygulamada olan imar planı üzerinde kısmi bir değişiklik yapılması gereken kent ve kasabalarda bu imar planı değişikliği İmar ve İskân Bakanlığı tarafından 5 aylık bir süreç içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Diğer yandan ise imar ya da istikamet planına sahip olmayan ya da olmasına rağmen tamamen değiştirilmesi gereken noktalar için mevcut durumda bulunan harita ve imar ya da istikamet planı İmar ve İskân Bakanlığı tarafınca öncelik sınıfına alınarak yapılandırılıyor. Bu sözü edilen planlama işlemleri gerçekleşinceye kadar gelecekteki planlara göre esaslı bir inşaat çalışması yürütülmesine İmar ve İskân Bakanlığı tarafınca izin verilmesi mümkündür.

Genel itibari ile yaşamın sürdürülmesi üzerinde etkiye sahip olan afetlerden önce ya da sonra kesin gereklilik olması sebebi ile meskûn bir topluluğun bir kesiminin ya da tümünün kaldırılmak sureti ile başka mahallelere toplu olara ya da bölge bölge şeklinde yerleştirilmesi işi İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Milli Eğitim, Sanayi, İmar ve İskân Bakanlığı ile bu bakanlıkların temsilcilikleri bünyesinde kurulacak olan bir komite tarafından incelemesi gerçekleştikten sonra Bakanlar Kurulu Kararı neticesinde imar ve İskân Bakanlığı eli ile gerçekleştirilmektedir.

Fakat bu üst kısımda bahsetmiş olduğumuz toplu nail işlemleri aynı belediye ve köy sınırları içerisinde gerçekleşecek ise Bakanlar Kurulu Kararı beklenmesine gerek kalmadan İçişleri ile İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ortak bir şekilde yürütülmektedir. Bu nakil işlemi eğer afet riskinin bulunduğu il sınırlarının dışında ise afetzedelerin nakil edilmesi ile ilgili giderler İmar ve İskân Bakanlığı bünyesinde yer alan afet fonu üzerinden karşılanmaktadır.

Etiketler : Emlak Rehberi