Veraset İlamı Nedir, Nasıl Verilir?

truck

Veraset ilamı nedir sorusuna, vefat sonrasında miras üzerinde kimin hangi oranda hak sahibi olduğunun yazılı olarak belirlendiği belgedir diye cevap verilmektedir. Veraset ilamının diğer adı mirasçılık belgesidir.

Veraset ilamı nedir sorusuna, vefat sonrasında miras üzerinde kimin hangi oranda hak sahibi olduğunun yazılı olarak belirlendiği belgedir diye cevap verilmektedir. Veraset ilamının diğer adı mirasçılık belgesidir.

Veraset ilamı nedir ve nasıl çıkartılır diye merak edenlere veraset ilamı çıkarmanın 2 farklı yönteminin bulunduğu söylenebilmektedir. Bunlardan biri Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılan başvurudur. Veraset ilamı çıkarmak için uygulanan ikinci yöntem de noterden veraset ilamının istenmesidir. Bu ilamı noterden çıkarmak kolay gibi görünse de bazı şartları bulunmaktadır. Bu şartlardan birisi, mirasçılar arasında yabancılık faktörünün bulunmamasıdır. Yabancılık faktörü olduğunda veraset ilamının çıkarılacağı tek yer Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Mirasçılardan birinin yurt dışında oturması ya da bir başka ülke vatandaşı olması durumunda noterden veraset ilamının çıkarılması mümkün değildir.  Veraset ilamı nedir diye sorulduğunda miras hakkını belirten belgedir denilebilirken, bu belgenin çıkarılabilmesi için bir ay içinde başvurulması gereklidir. Bu süre, miras bırakan kişinin vefat tarihinden başlayabildiği gibi mirasçı olunduğunun öğrenilmesi ile de başlayabilmektedir. Veraset ilamının çıkarılabilmesi için yasal ya da atanmış mirasçı olunması şarttır. Yasal mirasçıların kendilerini kanıtlaması için basit bir kimliği ibraz etmeleri yeterli olmaktadır. Atanmış mirasçılarda ise durum daha farklıdır. Bu kişilerin kendilerini kanıtlaması için noter ya da mahkeme huzurunda ispat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Veraset ilamı nedir sorusu, mirastan alınacak payları gösterir belge olarak cevaplanırken, miras bırakan kişinin menkul ve gayrimenkul malları, belgede belirtilen oranda miras hakkı bulunanlara dağıtılmaktadır. Veraset ilamına itiraz edilebilmektedir. İtiraz süresi için de herhangi bir zaman aşımı bulunmamaktadır. Veraset ilamına itirazın yolu mahkemeye başvurmaktır. İtiraz davasının açılmaması durumunda veraset ilamında belirtilen oranların tüm mirasçılar tarafından kabul edildiği varsayılmakta ve paylaşım da bu şekilde yapılmaktadır. Veraset ilamının alınabilmesi için mirasçılardan birinin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurması yeterli olmaktadır. Belgenin alınması için de belli bir süre bulunmamaktadır. Mirasçı, arzu ettiği zaman Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak veraset ilamını alabilmektedir.

Mirasçılar, veraset ilamını almasının ardından miras yolu ile gayrimenkul sahibi olduklarında, bunları beyan etmesi gereklidir. Bunu için mirasçıların emlak beyanı doldurarak veraset ilamını, varislerin adını ve soyadı ve imzaları ile gayrimenkullerin bağlı olduğu belediyeye başvurmaları gerekmektedir.

Peki, veraset ilamı nedir ve ne kadar sürede çıkarılabilir? Veraset ilamının her zaman çıkarılması mümkündür. Yasa, bunun için bir süre kısıtlaması koymamaktadır. Yasal mirasçılardan herhangi biri, arzu ettiği zaman Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak veraset ilamını çıkarabilmektedir. Ayrıca veraset ilamının geç çıkarılması ile ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır.

Veraset ilamı nedir diye araştırma yapılırken kimi zaman belli bir süre içinde çıkarılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Veraset ilamının bazı özel durumlarda 3 ay içinde çıkarılması gereken haller de olabilmektedir. Özelikle mirasçılara gayrimenkulün intikal etmesi durumunda bunların beyan edilmesi ve vergilerinin ödenmesi gereklidir. Bunun yapılabilmesi için de veraset ilamının 3 ay içinde çıkarılması gerekmektedir. Bu sürenin aşılması durumunda ceza ile karşı karşıya kalınabilmektedir. 

"Veraset İlamı Nedir, Nasıl Verilir?" Yorumlar

"Veraset İlamı Nedir, Nasıl Verilir?" Benzer Haberler


Veraset İlamı Nedir, Nasıl Verilir?

Veraset İlamı Nedir, Nasıl Verilir?

Veraset ilamı nedir sorusuna, vefat sonrasında miras üzerinde kimin hangi oranda hak sahibi olduğunun yazılı olarak belirlendiği belgedir diye cevap verilmektedir. Veraset ilamının diğer adı mirasçılık belgesidir. . Veraset İlamı Nedir, Nasıl Verilir?