Torba tasarı komisyondan geçti! Yüksekova ve Cizre il oluyor

truck

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülerek Yüksekova ve Cizre illerinin kurulmasına ilişkin tasarı kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki, Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülerek Yüksekova ve Cizre illerinin kurulması ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren tasarı kabul edildi.

Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısına göre, defin ruhsatını, mevtanın muayenesinden sonra belediye tabiplerinin yanı sıra toplum sağlığı merkezi tabipleri ve aile hekimleri de verebilecek. Bu ruhsatın yerleşim yeri bazında hangi tabiplerce verileceğini Türkiye Halk Sağlığı Kurumu belirleyecek. Gayrimenkul sahiplerince yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar doğrudan gider olarak indirilebilecek. 

Bakanlar Kuruluna, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya ve belirli şartlar altında farklı kesinti oranları tespit etmeye ilişkin yetki verilecek.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi sınırları içerisinde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Gecekondu Kanununa göre ilgili idarelerce yapılan arsa veya konut tahsis işleminin gerçekleştirilememesi halinde, arsa veya konut tahsisi için ödenen bedeller en geç 3 ay içerisinde faiziyle hak sahiplerine veya mirasçılarına ödenecek. Hak sahipleri, bunun dışında ilgili idareden herhangi bir hak, bedel ve tazminat talep edemeyecek. Arsa veya konut tahsis işleminin gerçekleştirilememesi nedenleriyle arsa veya konutların adlarına tescili, bedel veya tazminat ve benzeri taleplerle açılan ve henüz kesinleşmeyen her türlü davalarda da bu hüküm uygulanacak. Reddedilen davaların yargılama giderleri davalı idare tarafından ödenecek.

REESKONT DÜZENLEMESİ Merkez Bankasına, iki imza taşımak koşuluyla reeskonta ve avansa kabul edilecek ticari senet ve vesikaların türlerini, uygulamayla ilgili diğer konuları düzenleme yetkisi verilecek. Verilecek kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri para politikası ilkeleri göz önünde tutularak, Merkez Bankasınca belirlenecek. Rektör yardımcılarının görev süresi, rektörün görev süresiyle sınırlı olacak.

Kültür varlıklarının onarımı Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, İmar Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratları, kültür varlıkları yönünden bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulan yerlerde yetkili idarelerden, bu büroların olmadığı yerlerde koruma bölge kurulu müdürlüklerinden, tabiat varlıkları ve doğal sit alanları yönünden ise çevre ve şehircilik il müdürlüklerinden izin almadan ya da izne aykırı yapanlar veya yaptıranlar, 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, alan başkanlarını atayacak ve maaşlarını ödeyecek. Düzenlemenin yasalaştığı tarihte görev yapan alan başkanları, danışma kurulu üyeleri, eşgüdüm ve denetleme kurulu üyelerinin görevleri sona erecek. Bu kişilerin yerine en geç 6 ay içinde bakanlıkça görevlendirme yapılacak. 

Kültür ve Turizm Bakanlığına yönetim planını hazırlama veya hazırlattırma konusunda yetki verilecek. Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan her türlü proje ve uygulamalarda, bu düzenlemeyle koruma, uygulama ve denetim bürolarına verilen görev ve yetkiler koruma bölge kurulu müdürlükleri tarafından kullanılacak. Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak, kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, özel mülkiyette bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı, restorasyonuna yönelik proje ve uygulama işleri, maliklerinin ve diğer ilgililerin muvafakatı aranmadan, bedelsiz olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda yürütülen proje ve uygulama işlerinden bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayanlar için 4 yılı geçmemek üzere gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilecek.

TAPUYA GİTMEYE GEREK OLMAYACAK Tasarı, Kamulaştırma Kanunu'nun satın almaya ilişkin hükümlerinde de değişiklik içeriyor. Buna göre, malik veya yetkili temsilcisi ile kamulaştırılacak taşınmaz için komisyonla arasında tutanak düzenlenecek. Tutanakta, malikin kimlik bilgilerine ve taşınmazların tapuda tesciline veya terkinine dair kabul beyanları yer alacak.

GÜVENLİK GEREKÇELİ TAHSİS İçişleri Bakanlığının güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri dahil mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak veya irtifak hakları Bakanlar Kurulu kararıyla Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığına tahsis edilecek. 

Taşınmazın bedeli, tescil işleminden itibaren 60 gün içinde valiliklerce tespit edilecek. Bedele ilişkin itirazlar Danıştaya yapılacak. İtirazlar tescil işlemini durdurmayacak. Mahkemelerce ihtiyati tedbir ve yürütmenin durdurulması kararları verilemeyecek. Bu taşınmazlara ilişkin ihtiyaç duyulan imar planı değişiklikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılacak veya yaptırılacak.

"Torba tasarı komisyondan geçti! Yüksekova ve Cizre il oluyor" Yorumlar

"Torba tasarı komisyondan geçti! Yüksekova ve Cizre il oluyor" Benzer Haberler


Erdoğan'ın Onayladığı Torba Yasa Yürürlüğe Girdi! Emlak Sektöründen Son Durum

Erdoğan'ın Onayladığı Torba Yasa Yürürlüğe Girdi! Emlak Sektöründen Son Durum

Torba Yasa olarak bilinen ve bazı Vergi Kanunları ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren kanunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığı bilgisinin paylaşılmasının ardından gözler emlak sektöründe yapılacak olan değişikliklere çevrildi. Yeni düzenleme ile sektörde neler değişecek? İşte detaylar.... Torba tasarı komisyondan geçti! Yüksekova ve Cizre il oluyor

Ssk eyt torba yasada son durum

Ssk eyt torba yasada son durum

Emeklilikte yaşa takılanlar sgk eyt torba yasada son durum nedir merak ediyorlar bizde sizler için torba yasada emeklilerde yaşa takılanlar ile alakalı son dakika gelişmelerini araştırdık. Eyt torba yasada son durumu öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Torba tasarı komisyondan geçti! Yüksekova ve Cizre il oluyor

Torba tasarı komisyondan geçti! Yüksekova ve Cizre il oluyor

Torba tasarı komisyondan geçti! Yüksekova ve Cizre il oluyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülerek Yüksekova ve Cizre illerinin kurulmasına ilişkin tasarı kabul edildi.

Emeklilikte yaşa takılanlar için torba yasa çıkacak mı? EYT torba yasası güncel metni

Emeklilikte yaşa takılanlar için torba yasa çıkacak mı? EYT torba yasası güncel metni

Uzun zamandır bir çok emekli adayı tarafından büyük bir merakla beklenen EYT için son durum gelişmeleri neler?. Merak edilenlerin hepsi haberimizin detayında.... Torba tasarı komisyondan geçti! Yüksekova ve Cizre il oluyor

Torba Yasayla Yürürlüğe Girdi! Kira Geliri Olanlar Ne Kadar Vergi Ödeyecek?

Torba Yasayla Yürürlüğe Girdi! Kira Geliri Olanlar Ne Kadar Vergi Ödeyecek?

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden ve birçok vergi düzenlemesini içeren yeni yasa yürürlükten geçti. Buna göre geliri kadar gerçek gideri olanlar vergiye tabi sayılmayacak. Peki, kira geliri olanların ödeyecekleri vergi miktarında artışa neden olan yeni yasa başka hangi düzenlemeleri getiriyor? İşte ayrıntılar...

Yeni Torba Yasada Neler Var? İşte Torba Yasa Kanunları

Yeni Torba Yasada Neler Var? İşte Torba Yasa Kanunları

2019 yılının ilk aylarında bazı alanlarda değişiklik yapılması adına Torba Yasa teklifleri; TBMM tarafından oylandı ve 18 madde kabul gördü. Torba Yasa kabul edildikten sonra 18 madde onaylandı ve kısa zamanda yürürlüğe girmesine karar verildi. Birçok kişi bu 18 maddenin detaylarına vakıf değil ve merak ediyor.. Torba tasarı komisyondan geçti! Yüksekova ve Cizre il oluyor