Tapuda ki Arsa Payı Nedir?

truck

Arsa payı metrekaresi aynı olan daireler için eşit diğer daireler için ise metrekaresine göre verilir. Arsa paylarının haklara ve yasalara uygun paylaştırılması titizlikle hesaplanması gereken bir konudur.

Bir taşınmazın kat irtifakı ve ya kat mülkiyeti kurulma aşamasında binanın bulunduğu parsel arsasından pay verilir. Tapuda ki bu paya arsa payı denilir.

Arsa payı metrekaresi aynı olan daireler için eşit diğer daireler için ise metrekaresine göre verilir. Arsa paylarının haklara ve yasalara uygun paylaştırılması titizlikle hesaplanması gereken bir konudur. Arsa paylarını bilgisi olmadan, dikkat etmeden ve hassasiyet göstermeden dağıtmak adil bir uygulama değildir. Her ne kadar Belediye ve müteahhidin yanlış oranlarla dağıtıldığını düşünenler kooperatife payları paylaştırsa da birçok kooperatifte adaletsiz ve özensizce paylaştırmaktadır. 

Arsa Payı Nasıl Hesaplanır?

Arsa payının hesaplaması için, her dairenin arsa payına değer verilir.

Dairelerin arasında ki alım satım değerleri ve ana binanın değeri arsa payı kabul edilir. Arsa payı hesabını bir örnekle açıklamak gerekirse, tapuda geçen ana binanın yapıldığı parselin 1000 metrekare olduğunu, 12 dairesinin olduğunu ve 80 metrekare olan dükkanın tapu senedinde de arsa payının 20/169 yazdığını varsayalım.

Bu taşınmazın arsasının metrekaresi;

1 Numaralı dükkan 80 metrekare satış değeri : 200.000 TL = Arsa payı 20/169 = Arsa payı: 118.340 metrekare,

2 Numaralı dükkan 70 metrekare satış değeri: 150.000 TL = Arsa payı 15/169 = Arsa payı: 88.757 metrekare,

3 Numaralı daire 120 metrekare satış değeri: 120.000 TL= Arsa payı 12/169 = Arsa payı: 71.005 metrekare,

4 Numaralı daire 120 metrekare satış değeri: 120.000 TL= Arsa payı 12/169 = Arsa payı: 71.005 metrekare,

5 Numaralı daire 120 metrekare satışı değeri: 130.000 TL= Arsa payı 13/169 = Arsa payı: 76.923 metrekare,

6 Numaralı daire 120 metrekre satış değeri: 130.000 TL= Arsa payı 13/169 = Arsa payı: 76.923 metrekare,

7 Numaralı daire 120 metrekare satış değeri: 140.000 TL= Arsa payı 14/169 = Arsa payı: 82.840 metrekare,

8 Numaralı daire 120 metrekare satış değeri: 140.000 TL= Arsa payı 14/169 = Arsa payı: 82.840 metrekare,

9 Numaralı daire 120 metrekare satış değeri: 150.000 TL= Arsa payı 15/169 = Arsa payı: 88.757 metrekare,

10 Numaralı daire 120 metrekare satış değeri: 150.000 TL= Arsa payı 15/169 = Arsa payı: 88.757 metrekare,

11 Numaralı daire 120 metrekare satış değeri: 130.000 TL= Arsa payı 13/169 = Arsa payı: 76.923 metrekare,

12 Numaralı daire 120 metrekare satış değeri: 130.000 TL= Arsa payı 13/169 = Arsa payı: 76.923 metrekare dir.


Yanlış Pay Edilen Arsa Payı Nasıl Düzeltilir?

Arsa payı düzeltim davalarını, yanlış pay edilen ve bu eşitsizliği kabul etmeyen herhangi bir daire sahibi taşınmazın bulunduğu yerde ki bölge Sulh Hukuk Mahkemeleri' ne açabilmektedir.  

Arsa Payı Düzeltilmesi Davası Dilekçe Örneği 2017 

……. HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI :…….
VEKİLİ :…….
DAVALILAR :…….
KONU : Arsa Payının Düzenlenmesi
AÇIKLAMALAR : 
1- Müvekkilimiz ilin ..... binalarından ……………binasının,……. nolu dairesinin sahibidir. Bina, ……. adresindedir. Tapuda da ……. ili,……. ilçesi, ……. mahallesi ……. Ada ,……. Pafta, ……. Parselde kayıtlıdır.
2- Son yapılan iş hanı genel kurulunda bazı bağımsız bölümlere ait arsa paylarının yanlış hesaplandığı ve tapu kayıtlarına da bu şekilde geçirildiği anlaşılmıştır. Müvekkilime ait bağımsız bölüm de bu yanlışın yapıldığı bağımsız bölümlerden birisidir.
3- Müvekkilimize ait arsa payının düzeltilmesini istemekteyiz.
YASAL NEDENLER : 634 Sayılı Yasa ,HUMK ve İlgili Mevzuat.
KANITLAR : Yönetim planı, tapu kayıtları,
İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle ……. müvekkilimize ait ……. nolu bağımsız bölümün arsa payındaki yanlışlığın düzeltilerek tapuda işlenmesine karar verilmesini talep ederiz.
DAVACI VEKİLİ

Kat İrtifak Tapusu Nedir? | Eft Nedir?

Kat İrtifak Tapusu Nedir? | Eft Nedir?

Tapu Senedi Nasıl Okunur !!! | EksperMedia

Tapu Senedi Nasıl Okunur !!! | EksperMedia

"Tapuda ki Arsa Payı Nedir?" Yorumlar

"Tapuda ki Arsa Payı Nedir?" Benzer Haberler


Tapuda Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Tapuda Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Söz konusu olan cins değişikliği işlemi kısaca bir taşınmaz mülkiyetin cinsinin yapısız iken yapılı ya da yapılı iken yapısız bir hale dönüştürülmesidir şeklinde açıklayabiliriz. Söz konusu işlemlere kısaca, tapu kütüğüne kayıtlı olan herhangi bir taşınmazın cinsinin mevcut kayıtlar üzerinde değiştirilmesi olarak ta tanımlanabilir. Tapuda cins değişikliği nasıl yapılır diye soracak olursanız ne gibi işlemlerin gerçekleştiğini haberimizde açıkladık.. Tapuda ki Arsa Payı Nedir?

Tapuda ki Arsa Payı Nedir?

Tapuda ki Arsa Payı Nedir?

Arsa payı metrekaresi aynı olan daireler için eşit diğer daireler için ise metrekaresine göre verilir. Arsa paylarının haklara ve yasalara uygun paylaştırılması titizlikle hesaplanması gereken bir konudur.