Tapu Cins Değişikliği Dilekçesi Örneği 2017

truck

Taşınmaz malın kullanım niteliğinin ve şeklinin değişmesi durumunda taşınmaz malın tapusunun üzerinde cins değişikliği işlemi yapılmalıdır. Tapu cins değişikliği için tapu sahibi Kadastro Müdürlüğü' ne müracaat etmelidir.

Taşınmaz malın kullanım niteliğinin ve şeklinin değişmesi durumunda taşınmaz malın tapusunun üzerinde cins değişikliği işlemi yapılmalıdır.

Tapuda cins değişikliği  tarlanın, bağın  ya da bahçenin içine bina inşa edilebilmesi için arsaya dönüştürmesi işlemi sırasında sık yapılmaktadır.

Taşınmazın cinsi değiştiği takdirde tapununda değişmesi gerekmektedir. Bunun için taşınmazın sahibinin gerekli belgeler ile Tapu Sicil Müdürlüğü' ne şahsen başvurması gerekmektedir. 

Tapu Cins Değişikliği Maliyeti; 

Tapu Cins Değişikliği Maliyeti, emlak vergisi değeri üzerinden beyan edilen değerin on binde 5 idir. 

2.2.1 Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri;

2.2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü,

2.2.1.2 1 ile 1.000 metrekare arasında olanlardan 235 TL,

2.2.1.3 1.001 ile 3.000 metrekare arasında olanlardan 332 TL,

2.2.1.4 3.001 metrekareden büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 metrekare için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 32,50 TL, 

2.2.1.5 Belediye mücavir alan sınırları içinde ve ya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.

2.2.1.6 Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.

2.2.1.7 Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.

2.2.1.8 Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 924,25 TL, 

2.2.1.9 Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 130,25 TL, 

2.2.1.10 Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 60,50 TL, 

2.2.1.11 Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.

2.2.1.12 Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 60,50 TL, 

2.2.1.13 Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.

2.2.2 Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 60,50 TL dir.

Tapu Cins Değişikliğinde İstenilen Belgeler Nelerdir?

Taşınmazında cins değişikliği yapmak isteyen kişi herhangi bir başvuruda bulunmadığı takdirde tapuda cins değişikliği yapılamamaktadır. Cins değişikliği için istenilen belgeler;

– Cins değişikliği istenen söz konusu taşınmaza ait tapu, 

– Taşınmazın sahibi ve ya temsilcisi olması halinde temsilcinin nüfus cüzdanı,

– Taşınmazın sahibinin ve ya hissedarları varsa hissedarlarının birer adet vesikalık fotoğrafı, 

– Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmazın tapu cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi ve ya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye ve Valilik yazısı dır.

Tapu cins değişikliği için tapu sahibi Kadastro Müdürlüğü' ne müracaat etmelidir.

Kadastro Müdürlüğü tarafından söz konusu taşınmazın zeminin de inceleme yapılır ve  tescil bildirimi Tapu Sicil Müdürlüğü' ne gönderilir. Tüm bu işlemlerin ardından tapu cins değişikliği başvurusu onaylanarak gerekli işlemler yapılır. 

Tapu Cins Değişikliği Dilekçesi Örneği 2017

………………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NA

İlimiz merkez…………..mahallesi, tapunun………………..Pafta……… Ada. .. ……Parsel üzerinde bulunan binamız için Cins Tashihi yaptıracağımızdan, Cins tashihinde sakınca olmadığına dair Kadostro Müdürlüğü' ne hitaben yazılacak olan yazının tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.

TARİH : ……………….

T.C NO:……………….

ADI ve SOYADI:…………….

TELEFON: ……………….

ADRES:……………….……………….……………….

Tapu Cins Değişikliği Dilekçesi Örneği 2017

"Tapu Cins Değişikliği Dilekçesi Örneği 2017" Yorumlar

"Tapu Cins Değişikliği Dilekçesi Örneği 2017" Benzer Haberler


Nurolpark 240 Ay Vade Kampanyasına Katıldı! Hemen Tapu, Hemen Teslim!

Nurolpark 240 Ay Vade Kampanyasına Katıldı! Hemen Tapu, Hemen Teslim!

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, konut sahibi olma arzusu içerisinde olan kişilere destek olabilmek adına %0 faizli kampanyaya start vermiş durumda. Nurol Park projesine özel olarak hazırlanmış kampanya kapsamında 60 ay vadeli satışlarda faiz oranı %0 olarak belirlenmiş durumda.. Tapu Cins Değişikliği Dilekçesi Örneği 2017

2017 - 2018 Tapu Harcı Masrafları Ne Kadar?

2017 - 2018 Tapu Harcı Masrafları Ne Kadar?

Konut alırken ve satarken bu işlemlerin sürecinde, satış değerinin kaç TL olarak açıklanması gerektiği, tapu harcına ve asıl matrahın belirlenmesi, hem de değer artış kazancının hesabında çok büyük önem teşkil etmektedir.

Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?

Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?

Tapu Cins Değişikliği Dilekçesi Örneği 2017. Pek çok kişinin merak etmekte olduğu tapu harcı konusunda bilmediklerinize ışık tuttuk. Tapu işlemleri esnasında ne gibi tapu devir masrafları ödemek zorundasınız ve tapu işlemleri esnasında ne gibi hususlara dikkat etmelisiniz gibi sorunsallara cevap verdik. Tapu harcı ile alakalı bütün ayrıntılar haberimizde…

Tapu Kadastro Parsel Sorgulaması

Tapu Kadastro Parsel Sorgulaması

Tapu Kadastro'dan ada veya parsel sorgulama işlemi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü çerçevesinde hayata geçirilmiş olan bir sistem üstünden yapılmaktadır. Bu söz konusu sistem, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü kapsamındadır. Tapu Kadastro parsel sorgulama işleminin nasıl yapıldığı konusunda ilk bilmemiz gereken şey, bu bilgilerin bize Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından sağlanmış olmasıdır.. Tapu Cins Değişikliği Dilekçesi Örneği 2017

Tapu Değerini Düşük Gösterme Cezası 2017

Tapu Değerini Düşük Gösterme Cezası 2017

Konut alımı yaparken veya satım işlemlerini yaparken tapu değerlerini düşük gösterip, harçları daha az ödemekteler. Ama bu olay yasal olarak bir suç teşkil ediyor ve tapu değerini düşük göstermekte olanlar büyük cezalar alıyor.

Tapu Harcı Hesaplama

Tapu Harcı Hesaplama

Tapu harcı hesaplama işlemi, taşınmazların alım satımında ne kadar harç ödeneceğini ortaya koyması açısından önemlidir. Gayrimenkullerin devir işlemlerinin tamamı tapu dairelerinde yapılmaktadır ve devirler için de belli oranlarda harcın ödenmesi gereklidir. . Tapu Cins Değişikliği Dilekçesi Örneği 2017

Tapu Tescili İsteme Hakkı

Tapu Tescili İsteme Hakkı

Taşınmaz türü mülkiyetlerin sahipliğinin meydana gelmesi yani kazanılması, tescil işlemine bağlı olmaktadır. Tescil davaları, hazineye ve ilgili bir kamu tüzel kişiliğine ya da var ise malik olarak görünen kişinin yasal mirasçılarına karşı açılabilmektedir. Ancak söz konusu olan tapu tescil davaları hakkında net olarak bilgi sahibi olan kişi sayısı çok azdır. Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde yer almaktadır.

Tapu İşlemleri Randevu Alma

Tapu İşlemleri Randevu Alma

Gayrimenkul alanında alım ve satım işleminin gerçekleşebilmesi için tapu müdürlüklerinden tapu devir işleminin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu tapu devir işlemi için tapu müdürlüklerinde saatlerce hatta günlerce sıra beklemek yerine internet aracılığı ile tapu müdürlüğünden randevu alabilirsiniz. Ayrıntılar haberimizde…