Tapu Cins Değişikliği Dilekçesi Örneği 2017

truck

Taşınmaz malın kullanım niteliğinin ve şeklinin değişmesi durumunda taşınmaz malın tapusunun üzerinde cins değişikliği işlemi yapılmalıdır. Tapu cins değişikliği için tapu sahibi Kadastro Müdürlüğü' ne müracaat etmelidir.

Taşınmaz malın kullanım niteliğinin ve şeklinin değişmesi durumunda taşınmaz malın tapusunun üzerinde cins değişikliği işlemi yapılmalıdır.

Tapuda cins değişikliği  tarlanın, bağın  ya da bahçenin içine bina inşa edilebilmesi için arsaya dönüştürmesi işlemi sırasında sık yapılmaktadır.

Taşınmazın cinsi değiştiği takdirde tapununda değişmesi gerekmektedir. Bunun için taşınmazın sahibinin gerekli belgeler ile Tapu Sicil Müdürlüğü' ne şahsen başvurması gerekmektedir. 

Tapu Cins Değişikliği Maliyeti; 

Tapu Cins Değişikliği Maliyeti, emlak vergisi değeri üzerinden beyan edilen değerin on binde 5 idir. 

2.2.1 Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri;

2.2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü,

2.2.1.2 1 ile 1.000 metrekare arasında olanlardan 235 TL,

2.2.1.3 1.001 ile 3.000 metrekare arasında olanlardan 332 TL,

2.2.1.4 3.001 metrekareden büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 metrekare için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 32,50 TL, 

2.2.1.5 Belediye mücavir alan sınırları içinde ve ya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.

2.2.1.6 Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.

2.2.1.7 Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.

2.2.1.8 Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 924,25 TL, 

2.2.1.9 Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 130,25 TL, 

2.2.1.10 Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 60,50 TL, 

2.2.1.11 Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.

2.2.1.12 Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 60,50 TL, 

2.2.1.13 Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.

2.2.2 Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 60,50 TL dir.

Tapu Cins Değişikliğinde İstenilen Belgeler Nelerdir?

Taşınmazında cins değişikliği yapmak isteyen kişi herhangi bir başvuruda bulunmadığı takdirde tapuda cins değişikliği yapılamamaktadır. Cins değişikliği için istenilen belgeler;

– Cins değişikliği istenen söz konusu taşınmaza ait tapu, 

– Taşınmazın sahibi ve ya temsilcisi olması halinde temsilcinin nüfus cüzdanı,

– Taşınmazın sahibinin ve ya hissedarları varsa hissedarlarının birer adet vesikalık fotoğrafı, 

– Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmazın tapu cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi ve ya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye ve Valilik yazısı dır.

Tapu cins değişikliği için tapu sahibi Kadastro Müdürlüğü' ne müracaat etmelidir.

Kadastro Müdürlüğü tarafından söz konusu taşınmazın zeminin de inceleme yapılır ve  tescil bildirimi Tapu Sicil Müdürlüğü' ne gönderilir. Tüm bu işlemlerin ardından tapu cins değişikliği başvurusu onaylanarak gerekli işlemler yapılır. 

Tapu Cins Değişikliği Dilekçesi Örneği 2017

………………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NA

İlimiz merkez…………..mahallesi, tapunun………………..Pafta……… Ada. .. ……Parsel üzerinde bulunan binamız için Cins Tashihi yaptıracağımızdan, Cins tashihinde sakınca olmadığına dair Kadostro Müdürlüğü' ne hitaben yazılacak olan yazının tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.

TARİH : ……………….

T.C NO:……………….

ADI ve SOYADI:…………….

TELEFON: ……………….

ADRES:……………….……………….……………….

Tapu Harcı Hesaplama

Tapu Harcı Hesaplama

Tapu harcı hesaplama işlemi, taşınmazların alım satımında ne kadar harç ödeneceğini ortaya koyması açısından önemlidir. Gayrimenkullerin devir işlemlerinin tamamı tapu dairelerinde yapılmaktadır ve devirler için de belli oranlarda harcın ödenmesi gereklidir.

OKU
Tapu Satışı İçin Gerekli Evraklar

Tapu Satışı İçin Gerekli Evraklar

Sahibi olduğunuz mülkün satışını gerçekleştirmek için başvurduğunuz tapu dairesi tarafından alım ve satım işlemini gerçekleştirebilmek için her iki taraftan da bir takım bilgi ve evrak talep edilmektedir.

OKU
Tapu Satışı İçin Gerekli Belgeler Neler?

Tapu Satışı İçin Gerekli Belgeler Neler?

Gayrimenkulün satışının tapu üzerinden yapılabildiği bilinen bir gerçektir. Peki, tapu satışı için gerekli belgeler nelerdir? Gayrimenkul alım ve satım işlemlerinin kusursuz olarak sürdürülüp kısa süre içinde sonuçlandırılabilmesi için bu belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması gereklidir.

OKU
Ev Alınca Tapu Masrafı Ne Kadar Tutar?

Ev Alınca Tapu Masrafı Ne Kadar Tutar?

Ev alım satımlarında neler yapılması ile ilgili doğru bilgilere ulaşmak, maliyetlerin net olarak hesaplanabilmesine ve dolayısı ile ileride vergi cezaları ile karşı karşıya kalınmaması için önemlidir. Özellikle ev alınca tapu masrafı ne kadar tutar diye sorgulama yapılması, doğru bir bütçenin belirlenmesi açısından önemlidir.

OKU
Tapu Satışında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tapu Satışında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tapu alım satımlarında hem alıcıdan hem de satıcıdan çeşitli belge istenmektedir ve bu belgelerin eksiksiz olması, işlemi hızlandırmaktadır. Peki, tapu satışında gerekli belgeler nelerdir?

OKU
Tapu Dairesinde Kredi Kartı Geçiyor Mu?

Tapu Dairesinde Kredi Kartı Geçiyor Mu?

Tapu dairelerinde gayrimenkullerin alım ve satım gibi çok sayıda devir işlemleri geçekleştirilmektedir ve yapılan her işlem için harç ödenmektedir. Bu harcı da alıcı ve satıcı ayrı ayrı ödemektedir. Peki, tapu dairesinde kredi kartı geçiyor mu?

OKU