Şufa Hakkı Nedir? | Emlakta Haber

Şufa Hakkı Nedir?

truck

Şufa hakkı, tapu sicil işlemlerinde kullanılmaktadır. Karşılığı da önalımdır. Bu niteleme, hisseli olan gayrimenkuller için kullanılmaktadır ve sonuç olarak, hissedar olanın, olmayana karşı satın almada öncelik hakkının olduğunu ifade etmektedir.

Ortak olarak alınan ya da sonradan ortak olunan gayrimenkuldeki hissenin satışa çıkarılması söz konusu olduğunda, öncelikle diğer hissedarlara teklif sunulmalıdır. Hissedarların satış işleminden önce satın almama konusunda yazılı ya da sözlü beyanda bulunmaları, yeni işlem için şufa hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Şufa hakkı, hisseli gayrimenkullerin satışının ardından ortaya çıkan bir durumdun ve bu nedenle satış öncesinde yapılan yazılı ya da sözlü anlaşmaların hukuki olarak bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hisseli olan gayrimenkulün hissedar olmayan kişiye satılmasının ardından hissedarlar, şufa hakkı için dava açabilmektedir.

Gayrimenkulün satışının ardından bildirimin yapılmaması durumunda dava süresi ortalama olarak 2 yıl, satıştan sonra noter aracılığı ile bildirim yapılması durumunda ise ortalama olarak 3 aydır. Gayrimenkulün satışının takas sonucunda gerçekleşmesi durumunda hissedarlar şufa hakkı kullanamamaktadır. Belirtilen süreler içinde dava açılmadığında da hissedarlar şufa hakları kaybetmektedir.

Şufa hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılmaktadır. Şufa hakkının sahibi, pay tescili ile ilgili karar verilmeden, satış bedeli ile tapu giderlerini, mahkeme tarafından belirlenen süre dahilinde nakden yatırmak zorundadır. Açık artırma yolu ile yapılan satışlarda şufa hakkının kullanılması söz konusu değildir. Ayrıca bu haktan vazgeçilmesi kararının resmi olarak yapılması, ayrıca tapu kütüğüne şerh verilmesi gereklidir.

Şufa hakkı nasıl ortadan kalkmaktadır? Bu hak, satışın hak sahibine bildirildiği tarih üstünden üç ay, satışın üzerinden iki yıl geçtikten sonra ortadan kalkmaktadır. Bu hak, Medeni Kanun kapsamında düzenlenmiştir ve diğer hissedarların satış yaptığı kişiye karşı kullanılmaktadır.

Şufa hakkı, yasadan ve sözleşmeden doğan olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Yasal yolda hisseli mülkiyette bir hissedarın gayrimenkul üzerindeki payının hepsini ya da bir kısmını üçüncü kişiye satması durumunda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca tapu kütüğüne şerh düşülen sözleşmeden doğan bu hak, şerhte belirtilen sure içinde ve vurgulanan koşullara göre her hissedara karşı kullanılabilmektedir. Kütükte herhangi bir koşul belirlenmediğinde gayrimenkulün üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınmaktadır. Konulan şerhin etkisi şerhin verildiği tarihin üzerinden on yıl geçtikten sonra sona ermektedir. Yasal şufa hakkının kullanılmasına ya da vazgeçilmesine ait hükümler de sözleşmeden doğan şufa hakkında da uygulanmaktadır. Şufa hakkından feragatin de resmi olarak yapılması şarttır. Bir satışta şufa hakkı kullanılmayacaksa, daha doğrusu kullanılmasından feragat edilecekse, bu yazılı olarak beyan edilmelidir. Yazılı beyan, satıştan önce ya da sonra yapılabilmektedir. Yapılan satış, alıcı ya da satıcı tarafından diğer hissedarlara noter aracılığı ile bildirilmelidir.

Şufa hakkı, sadece hissedarlara verilen bir haktır. Dolayısı ile yalnızca hisseli tapuya sahip olanlar tarafından kullanılabilmektedir.

"Şufa Hakkı Nedir?" Yorumlar

"Şufa Hakkı Nedir?" Benzer Haberler


Bayındırlık Nedir?

Bayındırlık Nedir?

Geliştirip güzelleştirme, yaşam standartlarının daha iyi ve daha uygun bir noktaya taşınması üzerinde çalışma yürütülen bayındırlık işleriyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ilgilenmektedir. Bayındırlık nedir? detaylar haberimizde.... Şufa Hakkı Nedir?

Emlak Danışmanlığı Nedir?

Emlak Danışmanlığı Nedir?

Pek çok kişinin ev satın alma aşamasında karşısına çıkan emlakçı ve emlak danışmanları, çoğu insan tarafından yanlış bilinmektedir. Bir çok kişi emlakçı ve emlak danışmanını aynı zannetmektedir ancak gerçek asında öyle değildir. Emlak danışmanlığının ne olduğu hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde…

Enerji Kimlik Belgesi Nedir, Nasıl Alınmaktadır?

Enerji Kimlik Belgesi Nedir, Nasıl Alınmaktadır?

Şufa Hakkı Nedir?. Enerji Kimlik Belgesi (EKB), gayrimenkul geliştiricilerine ilgisi dahiline alırken, artık konut alıcılarınıda kapsıyor. 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren EKB'si olmayan konutlar üzerinde hiçbir şekilde alım ve satım yapılamayacak. Peki bu EKB'ye nasıl sahip olunur? Detaylar haberimizde...

Konut Dokunulmazlığı Nedir?

Konut Dokunulmazlığı Nedir?

Sık sık “konut dokunulmazlığı” ile ilgili görüşler ortaya açıklanmaktadır. Peki, konut dokunulmazlığı nedir? Konut dokunulmazlığı, yasal durum olmaksızın ya da kamu düzenine ait sakıncalar meydana gelmeksizin kişilerin konutlarına girilememesi, herhangi bir arama yapılamaması, eşyaya el konulamamasıdır. . Şufa Hakkı Nedir?

5. Levent'te son durum nedir?

5. Levent'te son durum nedir?

Yeni projelerin başında gelen 5. Levent'te son durum gelişmeleri neler?. Detaylar haberimizde...

Tünel Kalıp Sistemi Nedir?

Tünel Kalıp Sistemi Nedir?

Tünel kalıp sistemi için ilk adımda diğer konvansiyonel kalıp sistemlerine kıyasla daha maliyeti fazla olsa da, söz konusu kalıpların herhangi bir bakım ihtiyacı olmadan 500 tekrara kadar kullanıma elverişli olması uzun vadede bütün sistemlerden daha ucuz bir maliyete sahiptir. Tünel kalıp sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi haberimizde…. Şufa Hakkı Nedir?

Şerh Nedir? Şerh Ne demek?

Şerh Nedir? Şerh Ne demek?

Ev almak isteyen kişiler bu konular ile alakalı araştırmalar yaparken mutlaka şerh diye bir kavram ile karşılaşmışlardır. Söz konusu olan şerh kavramının ne olduğu, ne gibi durumlarda tapu kütüğüne şerh koyulduğu ve şerh bulunan konutun ne gibi bir niteliğe kavuştuğuna dair bütün bilgiler haberimizde…

Erken Emeklilik Son Durum Nedir? EYT Müjdeli Haber Ne Zaman Gelecek?

Erken Emeklilik Son Durum Nedir? EYT Müjdeli Haber Ne Zaman Gelecek?

Erken emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) 2017 yılının Ocak ayını da geride bırakırken, konu kapsamında bir çalışma yapılması beklentisi içerisindeler. Erken emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklama neticesinde EYT'nin son durumu ne olacak? Detaylar Haberimizde...