Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık Arsa

truck

Samsun Büyükşehir Belediyesi İlkadım'daki arsasını 4.7 milyon TL'ye satışa sunuyor...Samsun Büyükşehir Belediyesi İlkadım Kıran mahallesinde yer alan 4 in 739 metrekarelik “Akaryakıt ve LPG istasyon” kullanımında bulunan arsasını

Samsun Büyükşehir Belediyesi İlkadım Kıran mahallesinde yer alan 4 in 739 metrekarelik “Akaryakıt ve LPG istasyon” kullanımında bulunan arsasını satışa çıkarıyor.6457 ada 5 parselde yer alan arsa için 4 milyon 740 bin TL isteniyor. Arsanın ihalesi 6 Ekim 2016 günü saat 15:30'da Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı salonunda yapılacak.İhaleye dair şartnameyi 500 TL karşılığında Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebiliyor.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler

A. Nüfus cüzdanı Fotokopisi, (Gerçek kişiler için)

B. Kanuni ikametgâh belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

C. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi

D. Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belge,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kaydı olduğuna dair belge,

b) Tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E. İmza Sirkülerinin verilmesi,a) Gerçek kişi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,b) Tüzel kişiliğin olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;F. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,G. Geçici teminatın verilmesi, (2886 Sayılı D.İ.K.'da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)H. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,İ. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,J. Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belge,K. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.

"Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık Arsa" Yorumlar

"Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık Arsa" Benzer Haberler


Samsun İlkadım Kentsel Dönüşüm'ünde Sona Gelindi!

Samsun İlkadım Kentsel Dönüşüm'ünde Sona Gelindi!

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Şehircilik Şurasının ardından kamuoyuna duyurmuş olduğu açıklama neticesinde, İlkadım ilçesinin kentsel dönüşümle yenilenme projesi kapsamında yeni bir hayata kapı açacağını ve bu konu üzerinde yapmış oldukları çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık Arsa

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık Arsa

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık Arsa

Samsun Büyükşehir Belediyesi İlkadım'daki arsasını 4.7 milyon TL'ye satışa sunuyor...Samsun Büyükşehir Belediyesi İlkadım Kıran mahallesinde yer alan 4 in 739 metrekarelik “Akaryakıt ve LPG istasyon” kullanımında bulunan arsasını

Samsun Çarşamba Kentsel Dönüşüm Başlıyor!

Samsun Çarşamba Kentsel Dönüşüm Başlıyor!

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık Arsa. Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe üzerinde 3 bölgede uygulanacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanmış olduğunu açıkladı.

Samsun Canik'te Kentsel Dönüşümün Temeli 2018'de Atılacak!

Samsun Canik'te Kentsel Dönüşümün Temeli 2018'de Atılacak!

Samsun iline bağlı olan Canik ilçesi içerisinde Emlak Konut GYO aracılığıyla 100 dönüm alanı bulunan bölge üzerinde yapılacak olan standartı yüksek konut projesinin temelleri 2017 yılının Mart ayına kadar atılmış olacak. Samsun Canik Belediyesi, ilçenin prestijini artıracak bir proje başlatıyor.. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık Arsa

Samsun Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Kentsel Dönüşüm Projeleri Onaylandı!

Samsun Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Kentsel Dönüşüm Projeleri Onaylandı!

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahalleleri üzerinde olan kentsel dönüşüm alanı çerçevesinde yapılmış olan imar planı değişikliğini onayladığını aktardı.

Samsun Korupark Evleri Fiyatları

Samsun Korupark Evleri Fiyatları

Markalı konut ve yaşam projeleri arasında yer alan Samsun Korupark Evleri konut projesi Samsun Atakum bölgesinde Meko Yapı güvencesi ile toplam olarak 50 bin metrekarelik bir arazi üzerinde inşa edilmektedir. Diğer yandan ise Samsun Korupark Evleri konut projesindeki daire fiyatları haberimizde yer almaktadır…. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Satılık Arsa

Samsun Bafra Değişim Sürecine Giriyor!

Samsun Bafra Değişim Sürecine Giriyor!

Samsun üzerinde yapılacak olan yen yatırımlara yönelik bilgi aktarımında bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra'yı Bafra'da doğup büyüyen bireylerin bile tanıyamayacağı bir şekilde güzelleştirme ve geliştirme sürecine eklediklerini iletti.