Önceden Hazırlanmış Kira Beyannamesi Nedir?

truck

Kira geliri ödemesi gerekenler, vergiden önce kira beyannamesi vermelidir. Bu beyannamenin her yıl belirtilen süreye kadar verilmesi gereklidir. Kira beyannamesinin internet üzerinden doldurulması da mümkündür. Peki, önceden hazırlanmış kira beyannamesi nasıl doldurulmaktadır.

Kira vergisi mükellefleri elde edilen kira gelirleri için beyanname vermeleri gereklidir. Beyannamenin verilmesinin ardından mart ve temmuz aylarında iki taksitte olmak üzere vergi ödenebilmektedir. Beyannamelerin internet üzerinde doldurulabilmektedir ve bu, Önceden hazırlanmış kira beyannamesi sistemi ile yapılabilmektedir.

Kira vergisi mükellefleri, önceden hazırlanmış kira beyannamesi sistemini kullanarak internet üzerinden beyannamesini onaylatabilmeleri mümkündür. Bu sayede vergi dairesine gitme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Sisteme girilmesinin ardından gelen soruların doğru bir şekilde cevaplandırılması ve sonrasında beyannamenin onaylanması gereklidir.

Önceden hazırlanmış kira beyannamesi, elektronik beyanname olarak adlandırılmaktadır. Maliye bakanlığı, önceden hazırlanmış kira beyannamesi sistemini hayata geçirmiş ve bazı beyan sistemini uygulamaya koymuştur. Sistemde bulunan “hazır beyan sistemi”, gelirleri gayrimenkul sermaye iradı, ücret, menkul sermaye geliri ve diğer kazanç ve gelirlerden meydana gelen vergisi mükelleflerinin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlanıp mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir.

Bu sistemin önceden hazırlanmış kira beyannamesi sisteminden farklı yönleri vardır. Önceden hazırlanmış beyanname sistemi yalnızca kira geliri elde edenleri kapsamaktadır. Yeni sistem ise ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan oluşan gelirleri kapsamaktadır. Dolayısı ile yeni sistemle daha fazla vergi toplanması mümkün olmaktadır.

Önceden hazırlanmış kira beyannamesi sisteminde de profesyonel desteğe gerek duyulmadan beyannamenin görüntülenmesi, doldurulabilmesi ve değiştirilmesi mümkün olmaktadır. Beyannamenin sunulması aşamasında da verginin hesaplanması, otomatik olarak yapılmaktadır. Vergi mükellefine tahakkuk ettirilmesi de onaya sunulması sırasındadır.

Önceden hazırlanmış kira beyannamesi sistemi ile vergi beyannamelerinin süratli bir şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı’na ulaştırılması sağlanmaktadır. Ayrıca sistem, vergi beyannamelerinin doldurulma aşamasındaki hataların da en az seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir. Sistem, vergi dairesinin mükellef kayıt etmesi, beyannamelerin kabul edilmesi, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin azaltılmasını da hedeflemektedir.

Önceden hazırlanmış kira beyannamesi sistemi, kira geliri olan kişilere ait banka, tapu, sigorta şirketleri gibi üçüncü taraflardan elde edilen bilgilerin kullanılarak gayrimenkul sermaye iradı beyannamelerinin otomatik olarak doldurulduğu ve mükellefin onayına sunulduğu bir sistem olarak öne çıkmaktadır.

Önceden hazırlanmış kira beyannamesi sistemi ile ilk kez mükellef olan kişilerin gönderecekleri beyannameleri de kapsamaktadır.

Halen vergi mükellefi olan ancak adres değişikliği edeni ile beyannamelerini yeni adreslerinin bağlı bulunduğu vergi dairelerine vermek sorunda olan mükellefler de önceden hazırlanmış kira beyannamesi sistemi ile kendileri için özel olarak hazırlanan beyannamelerini internet ortamında onaylayabilmekte, bu sayede vergi dairesi değişikliği de otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Önceki beyannamelerin önceden hazırlanmış kira beyannamesi sistemine verilmiş sayılabilmesi için de sistemin üzerinden onay yapılması gereklidir. Onaylama işleminin de beyanname verilmesi gerekli olan süresinin son günü gece yarısından önce tamamlanmış olması gerekmektedir.

"Önceden Hazırlanmış Kira Beyannamesi Nedir?" Yorumlar

"Önceden Hazırlanmış Kira Beyannamesi Nedir?" Benzer Haberler


Önceden Hazırlanmış Kira Beyannamesi Nedir?

Önceden Hazırlanmış Kira Beyannamesi Nedir?

Kira geliri ödemesi gerekenler, vergiden önce kira beyannamesi vermelidir. Bu beyannamenin her yıl belirtilen süreye kadar verilmesi gereklidir. Kira beyannamesinin internet üzerinden doldurulması da mümkündür. Peki, önceden hazırlanmış kira beyannamesi nasıl doldurulmaktadır. . Önceden Hazırlanmış Kira Beyannamesi Nedir?