Muris Muvazaası Nedir?

Muris muvazaası, miras ile ilgili bir terimdir. Bu terim, miras bırakanın mal kaçırması ile ilgili durumda açılan davadır.

Miras bırakan kişiler genellikle bazı mirasçılardan mal kaçırmak için gayrimenkullerini mirasçılardan biri ya da bir kaçına devretmekte, bu şekilde bazı mirasçılarını mirastan yoksun bırakmaktadır. Yapılan bu uygulama hukuksuz bir uygulamadır. Bu işlemde genellikle herhangi bir bedel ödenmeyip gayrimenkul satılmış gibi gösterilmektedir. Kimi zaman tapuda gösterilen satış bedeli ile gayrimenkulün gerçek satış değeri arasında ciddi farklar olmaktadır. Böyle durumlarda mirastan mahrum olan mirasçıların tamamın muris muvazaası davası açabilmektedir.

Peki, muris muvazaası davasını kimler açabilmektedir? Bu davayı sadece mirasçılar açabilmektedir. Yasal ya da atanmış mirasçıların evlat edindiği kişilerle alt soylarının dava açması söz konusu olabilmektedir. Mirasçılar, sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçerliliğini yitirip yitirmediğinin ortaya çıkarılması ve tapu tescilinin iptalini isteyebilmektedir.

Hukuki yararı olmayan kişilerin muris muvazaası davası açamamaktadır. Ayrıca reddi miras ile mirası reddedenlerin, miras hakkından feragat ettiklerine dair sözleşme imzalayanların ve miras bırakan kişi mirastan çıkarılanların muris muvazaası davasını açmaları mümkün değildir.

Muris muvazaası söz konusu olduğunda davanın açılacağı kişi ya da kişiler de önemlidir. Bu tip davalarda davalı, gayrimenkulü devralan kişidir. Bu kişi de genellikle kardeş olmaktadır. Bu kişinin ölmesi durumunda davalı, onun mirasçıları olmaktadır.

Muris muvazaası davasının açılacağı mahkeme de önemlidir. Mahkeme, mirasın bulunduğu yerin adliyesinde açılabilmektedir ve görevli mahkeme de asliye hukuk mahkemeleridir.

Muris muvazaası davası miras bırakanın ölmesinin ardından açılabilmektedir. Bu davada zaman aşımı yoktur.

Muris muvazaası davası kanıtlarla ortaya konulabilmekte, tanıklar dinletilebilmektedir. Muvazaanın kanıtlanması için miras bırakanın varlıklı olduğu ve malını satmaya gerek duymayacağı, alıcının alım gücünün olup olmadığı, satış bedeli ile yapılan keşif sonrasında ortaya çıkan fiyatla arasında önemli bir farkın bulunup bulunmadığı yönündeki iddialar da davanın, dava açanın lehine olabilecek kanıtlar arasındadır.

Muris muvazaasıyla ilgili davalar sıklıkla gündeme gelmektedir. Ancak yine de hangi durumlarda davanın açılabileceği tam olarak bilinmemektedir. Uygulamada sık karşılaşılan muris muvazaası davaları arasında birden fazla durum göze çarpmaktadır. Bunların arasında; ilk eşten ve ilk eşten doğan çocuklardan doğan çocuklardan mal kaçırmak için baba ya da annenin, gayrimenkulünü ikinci eşine devretmesi ya da satması, kız çocuklarından mal kaçırmak için babanın ya da annenin gayrimenkullerini erkek çocuklarına devretmesi veya satması, İlk evliliklerden olan çocuklardan mal kaçınmak için baba ve annenin gayrimenkulü ikinci evliliğinden doğan çocuklarına devretmesi ya da satması, ikinci evlilikten doğan çocuklardan mal kaçınmak için baba ya da annenin gayrimenkulünü önceki evliliğinden doğan çocuklarına satması ya da devretmesi, en sevdiği çocuğun dışındaki çocuklarından mal kaçınmak için babanın ya da annenin, gayrimenkulünü çocuklarından herhangi birisine satması ya da devretmesi satması gelmektedir.

Bu ve benzeri durumlar için muris muvazaası davası açıldığında, davanın dava açan lehine sonuçlanması mümkündür. 

Etiketler : Emlak Rehberi   muris muvazaası kanıt   muris muvazaa