Konut Dokunulmazlığı Nedir?

Sık sık “konut dokunulmazlığı” ile ilgili görüşler ortaya açıklanmaktadır. Peki, konut dokunulmazlığı nedir? Konut dokunulmazlığı, yasal durum olmaksızın ya da kamu düzenine ait sakıncalar meydana gelmeksizin kişilerin konutlarına girilememesi, herhangi bir arama yapılamaması, eşyaya el konulamamasıdır.

Sık sık “konut dokunulmazlığı” ile ilgili görüşler ortaya açıklanmaktadır. Peki, konut dokunulmazlığı nedir? Konut dokunulmazlığı, yasal durum olmaksızın ya da kamu düzenine ait sakıncalar meydana gelmeksizin kişilerin konutlarına girilememesi, herhangi bir arama yapılamaması, eşyaya el konulamamasıdır.

Konut dokunulmazlığı yasal gereçte olmadan ihlal edildiğinde, ihlal eden kişi ya da kişilere ağır cezalar verilebilmektedir.

Konut dokunulmazlığı nedir denildiğinde, konut dokunulmazlığının genel suçlardan olduğu ifade edilmektedir ve herkes tarafından işlenebilmektedir. Ancak aileden bir kişinin, rızası olmadan aynı konutta yaşayan aile bireylerinin odasına girdiğinde ortada herhangi bir suç unsuru olmamaktadır. Aile ile birlikte yaşayan yardımcıların da aile bireylerinin odasına girmesi suç teşkil etmemektedir. Ailenin bir ferdi evi terk ettiğinde, bu suçu işleyebilmektedir. Akrabalık bağı olan kişinin bu suçu işleyebilmesi ise aile bireylerinin rızalarının olmadığını açıkça beyan etmelerine bağlıdır.

Evlilik birliğinin sürdüğü hallerde, mahkeme tarafından boşanma kararı verilmediğinde, eşlerin birbirlerine karşı bu suçu işlemesi söz konusu değildir.

Konut dokunulmazlığı nedir denildiğinde bu terim. mağdur açısından da özellik taşımamaktadır ve dolayısı ile herkesin bu suç kapsamında mağdur olabilmesi mümkündür. Hukuksal olarak konutta oturma hakkına sahip olan herkes mağdurdur. Haklarında boşanma kararı verilen eşlerden birinin diğerinin konutuna rızası dışında girmesi de konut dokunulmazlığını ihlal suçunun kapsamında değerlendirilmektedir.

Hukuken konutta oturma hakkına sahip olan mağdurdur.  Haklarında ayrılık kararı verilen eşlerden birinin diğerinin konutuna rızaya aykırı olarak girmesi halinde konut dokunulmazlığı ihlal edilmiş olur.

Türk Ceza Kanunu’nda Konut Dokunulmazlığı Nedir? Kanuna göre bir kişinin konutuna, konutunun eklentilerine, işyerleri ve eklentilerine rıza gösterilmeden girilmesi cezalandırılmaktadır.  

Konut, ikametgâhtan farklıdır, İkametgâh, kişinin yerleşme niyetiyle fiili olarak oturduğu yerdir. Konutta ise yerleşme niyetinin varlığının aranması söz konusu değildir. Bu sayede kişinin yılın belli günlerinde gittiği yazlık ya da tatil odası gibi yerler da bu suçun kapsamına girmektedir.

Yasada konutun geniş bir tanımı yapılmamıştır. Buna karşın konut dokunulmazlığı nedir denildiğinde kişinin kısa süreliğine de istirahat ettiği yere izinsiz olarak girilmesi anlamı çıkarılmaktadır. Bazı kişilerin bir yeri konut olarak nitelendirilebilmesi için gece istirahatına ayrılmış olmalıdır. Ancak gecenin fiilen orada geçirme şartı aranmamaktadır. Baskın görüşe göre ise konut gece istirahatına ayrılmaza da kişinin hayatını devam ettirebilmek için asgari ihtiyaçlarını görebildiği yerdir. Kişinin konutta gecelemesi normaldir ancak bir yerin konut olabilmesi için olmazsa olmaz bir kural değildir.

Bir yerin konut olup olmadığı da dışarıdan bakınca ayırt edici şekilde belirlenmelidir. Bu şekillerin aşılması olanaksız derece yüksek ve zor olması gerekmemektedir. Önemli olan yerin konut olarak ayrıldığının belli olmasıdır. Konutu ikametgâhtan ayıran en önemli özelliği, orada sürekli oturma şartının olmamasıdır. Kişinin gününü tamamen orada getirmesi mümkün olduğu gibi birkaç saat de kullanabilmektedir. Bu nedenle kiralanan bir otel odası da konut olarak suça konu olabilmektedir. Ayrıca kişinin konut olarak barınak yada sığınak da kullanması söz konusudur. Buralar da konut dokunulmazlığı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, konut dokunulmazlığı nedir sorusunun cevabı, kişinin kısa süreliğine de olsa kaldığı otel odasına izinsiz girilmesidir denilebilmektedir. 

Etiketler : Emlak Rehberi