Kiracı Sözleşme Bitmeden Evden Çıkabilir mi?

Kiracı Sözleşme Bitmeden Evden Çıkabilir mi?

Kira sözleşmesi, mal sahibi ile kiracı kişi ya da kurum arasında yapılan ve yazılı olarak imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya kira kontratı denilmektedir. Kontratın süreli ya da süresiz olması mümkündür. Kontratın üzerinde herhangi bir süre belirtilmemişse sözleşmenin süresi bir yıllık olarak kabul edilmektedir.

Peki, kiracı sözleşme bitmeden evden çıkabilir mi? Kiracı sözleşme bitmeden evden çıkmak istediğinde öncelikle ev sahibi ile anlaşma yoluna gitmesinde yarar vardır. Karşılıklı anlaşma olduğunda sorusuz olarak evden ayrılmak mümkün olmaktadır.

Karşılıklı anlaşmanın olmaması durumunda öncelikle kira sözleşmesinin detaylı bir şekilde incelenmesinde yarar vardır. Her sözleşmenin bazı maddelerinde farklılıklar vardır ancak genel hükümler tektir. Örneğin evin kullanılabilir durumunun kalmaması, sağlık sorunlarına neden olması gibi durumlarda kiracının kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunmaktadır. Dolayısı ile kiracı sözleşme bitmeden evden çıkabilir mi sorusu sorulduğunda öncelikle bu ayrıntılara dikkat edilmelidir. Ancak bu tip sorunlar olduğunda belli bir süre öncesinden demsi yollarla bildirim yapılması gereklidir. Örneğin noter aracılığı ile sorunun belirtildiği bir bildirim yazısının gönderilmesi, anahtarın teslim edilmesi gereklidir. Anahtar teslimi için de teslim tesellüm belgesi düzenlenmelidir. Bazı ev sahiplerinin kirayı almak için anahtarı almaması gibi durumlar görülebilmektedir. Bu nedenle anahtar tesliminin noterde yapılmasında yarar vardır. Eğer bu şartlar yerine getirilmeden kiracı sözleşme süresi dolmadan konutu boşalttığında, ev sahibinin kira bedeli istemeye hakkı bulunmaktadır. Yeni Borçlar Kanun, ev sahibine bu hakkı vermiştir. Örneğin; kiracı sözleşme süresinin bitmesini beklemeden ve yasal prosedürleri yerine getirmeden evi boşaltmışsa, ev sahibi mülkü yeniden benzer koşullarda kiraya verebileceği makul bir süre kadar kira bedeli isteyebilmektedir. Ancak kiracının bu süre içinde benzer koşullarda yeni bir kiracı bulması gereklidir. Bu maddelerin 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

Kiracı sözleşme bitmeden evden çıkabilir mi sorusu sık sorulan soruların arasında gelmektedir. Fiziki şartlarda olumsuzluk olmasa bile kiracılar, daha düşük bir kira bedeline sahip başka konut bulduğunda evi boşaltmak istemektedir. Bu durumda ev sahibinin sözleşmede belirtilen tarihe kadar kira alma hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle bir mülkü kiralamadan önce gerek konumuna, gerek emlak kira durumuna, gerekse mülkle ilgili diğer ayrıntılara dikkat edilmesi gereklidir. Bilindiği gibi konut kiraları genellikle bir yılla sınırlıdır ve bu yıl dolmadan kiralanan mülk boşaltılmak istendiğinde, kalan kira bedelleri tahakkuk ettirilmektedir. Kiralanan yen, kiracının kendinden kaynaklanan bir nedenle kullanılmadığında da kiracının kira bedelini öreme yükümlülüğü bulunmaktadır. Mülkün sözleşmenin bitiminden önce boşaltılması durumunda da sözleşmeden doğan tüm borçları, benzer şartlarda kiraya verilene kadar kiracı tarafından ödenmektedir. Bu da yasalarla belirtilmiştir.

Bu durumda kiracı sözleşme bitmeden evden çıkabilir mi sorusu çok net olmaktadır. Evle ilgili sağlık sorunu oluşturabilecek bir durum varsa, can güvenliği için risk oluşturuyorsa kiracının sözleşme bitmeden evden çıkabilmesi mümkündür. Ancak bunun için de noterden bildirimde bulunulması gereklidir.

Etiketler : Emlak Rehberi   kiracının sözleşme bitmeden çıkması   kiracı sözleşme bitmeden çıkabilirmi