Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

truck

Kiracının taliye edilmesinde bazı kriterler vardır. Peki, kiracı nasıl tahliye edilir? Kiracı, mesken ve işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye edilebilmektedir.

Kiraya veren kişi, kendisi ya da çocuklarının ihtiyacı için kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açabilmektedir. Kiracı birden fazla ile hepsine birden dava açılmalıdır. Dava sözleşmenin bitiminden bir ay içinde açılabilse de, dava açılacağı önceden bildirilmesi durumunda dava, bildirimi takip eden dönem sonuna kadar açılabilmektedir. Dava açıldıktan sonra da kira bedeli alınabilmektedir. Kiracının tahliye edilebilmesinin bir başka hukuki yolu da yeni malikin ihtiyacı nedeniyledir. Malik, satın alma tarihiden itibaren bir ay içinde ihtiyacını, tahliye istediğini, aksi takdirde tahliye davası açacağını kiracıya bildirmekle mükelleftir. Bildirimin ardından altın ay sonra dava açılabilmektedir.

Kiracı nasıl tahliye edilir sorusuna, yeniden inşa ya da esaslı onarım nedeniyle de tahliyenin de mümkün olduğu şeklinde cevap verilmektedir. Taşınmaz yeniden inşa ya da amacıyla onarım, , genişletme veya düzenleme için yapılan çalışmalar sırasında oturum mümkün olmadığı anlaşılması durumunda, kira sözleşmesinin sonunda tahliye davası açılabilmektedir. Davanın açılma süresi de kira süresinin bitiminden itibaren bir ay içindedir. Burada davayı kiralayan açmaktadır ancak ihtiyaç nedeniyle tahliye davalarında olduğu gibi malikin de davayı açma hakkı vardır. Bu dava için önceden ihtar zorunlu değildir. Ancak ihtar gönderildiyse, davanın dönem sonuna kadar açılması mümkün olmaktadır.

Kiracı nasıl tahliye edilir sorusunun bir başka cevabı da “bir yılda iki haklı ihtar nedeniyle”dir. Kiranın ödenmemesinden dolayı bir yıl içinde iki kez yazılı ihtarname gönderilen kiracı aleyhine tahliye davası açılabilmektedir. Bir yıl tabiri, bir kira yılıdır. Tahliye davası da kira süresinin bitimini takip eden bir aylık sürede açılmalıdır. Davanın açılabilmesi için kiracının iki haklı ihtara neden olması, iki ihtarın bir kira döneminde ve bir yıl içinde farklı aylara ait olması gereklidir. Kiracının ya da eşinin aynı belediye sınırları içinde bulunmadı da tahliye nedenidir. Böyle bir durumda kiraya veren, kiracının tahliyesini isteyebilmektedir. Dava belli bir süreye bağlı değildir. Ancak kiracının aynı belediye sınırları içinde meskeninin bulunması, her zaman tahliye nedeni olmamaktadır. Tahlile davasının açılabilmesi için kiracının sağlık durumu, sosyal, ekonomik ve kültürel şartları dikkate alınmalıdır. Örneğin romatizmal rahatsızlığı bulunan kiracının aynı belediye sınırları içinde rutubetli bir bodrum kata sahip olması, tahliyesini önleyen faktörlerden biridir.

Kiracı nasıl tahliye edilir diye sorulan sorunun cevaplarından biri de kiraya veren olduğu kadar malik tarafından açılan davalardır olmaktadır. Davalar, malik tarafından her zaman açılabilmektedir. Malik olanlar, tahliye davası açmak için kira sözleşme sorunu ya da iktisap tarihi üzerinden altı ayın geçmesini beklemek zorunda değildir. Kiracının Borçlar Kanunu’na göre tahliyesi de söz konusudur. Kiracının sözleşmeye aykırı davranması durumunda tahliye davası açılabilmekte ve kiracı tahliye edilebilmektedir.

"Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?" Yorumlar

"Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?" Benzer Haberler


Kiracı Sözleşme Bitmeden Evden Çıkabilir mi?

Kiracı Sözleşme Bitmeden Evden Çıkabilir mi?

Kira sözleşmesi, mal sahibi ile kiracı kişi ya da kurum arasında yapılan ve yazılı olarak imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya kira kontratı denilmektedir. Kontratın süreli ya da süresiz olması mümkündür. Kontratın üzerinde herhangi bir süre belirtilmemişse sözleşmenin süresi bir yıllık olarak kabul edilmektedir. . Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracı Hangi Vergileri Öder?

Kiracı Hangi Vergileri Öder?

Ülkemizde konutlar için bir takım vergiler alınmaktadır. Bu vergilerin bir kısmını konut sahibi ödemek zorundadır. Ancak söz konusu konut içerisinde ikamet eden kişi kiracı ise, söz konusu kiracının da ödemek zorunda olduğu bir vergi vardır. Çevre temizlik vergisini evde ikamet eden kişi öder, yani evde ikamet eden kişi kiracı ise bu vergiyi ödemek kiracının görevidir. Ayrıntılar haberimizde…

Kiracı Hakları Nelerdir?

Kiracı Hakları Nelerdir?

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?. Kiralama sürecinin başlangıcında kiracı ile mülk sahibi arasında kira sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu kira sözleşmesi kapsamında her iki tarafında bir takım hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra hakları borçlar kanunu kapsamında koruma altına alınır. Bu kapsamda kiracıların hak ve yükümlülüklerinin ne olduğunu merak ediyorsanız ayrıntıları haberimizde yer almaktadır.

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracının taliye edilmesinde bazı kriterler vardır. Peki, kiracı nasıl tahliye edilir? Kiracı, mesken ve işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye edilebilmektedir.. Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracı Evden Çıkmıyor Ne Yapayım?

Kiracı Evden Çıkmıyor Ne Yapayım?

Bazı durumlarda kiracının evden çıkarılması büyük bir sorun haline gelebilmektedir. Bu durumda kiracı evden çıkmıyor ne yapayım sorusu sorulmaktadır. Kiracının evden çıkması durumunda uygulanmazsı gereken yasa maddeleri bulunmaktadır.

10 Yıllık Kiracı Nasıl Evden Çıkarılır?

10 Yıllık Kiracı Nasıl Evden Çıkarılır?

Kiracı ile mal sahibi arasındaki kira sözleşmesi ile başlamaktadır. Bu sözleşme de Borçlar Konunu kapsamında değerlendirilmekte ve feshedilebilmektedir. Peki, 10 yıllık kiracı nasıl evden çıkarılır? . Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiracı ile kiralayan mülk sahibi arasında imzalanan kira sözleşmesinin içinde yer alan maddeler ve bu hususa ilişkin kanun dayanaklarından dolayı mülk sahibi kiracıyı yasal bir gerekçe göstermeden mülkten tahliye edemez. Bu söz konusu yasal gerekçelerin ne olduğu hakkındaki detaylı bilgi haberimizde…

Kirasını Ödemeyen Kiracı Nasıl Evden Çıkarılır

Kirasını Ödemeyen Kiracı Nasıl Evden Çıkarılır

Kiracı ile kiraya veren mal sahibi arasında çıkabilecek bir olumsuz durum sebebiyle, yani kiracının her ay düzenli olarak ödemek zorunda olduğu kira bedelini ödememesi halinde icra takibi yolu ile söz konusu kiracı mülkiyetten çıkartılabilir. Bu durumun gerçekleşebilmesi için iki ay peş peşe kiranın ödenmemiş olması ve mülk sahibi tarafından tebligat gönderiliş olması gerekmektedir.