Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Kira gelirlerinin vergilendirilmesi zorunludur. Mükellefle tarafından bir takvim yılı içinde o yıla ait olarak nakdi veya ayni tahsil edilen kira bedelleri, o yıl elde edilmiş gelir olarak kabul edilmektedir.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesi zorunludur. Mükellefle tarafından bir takvim yılı içinde o yıla ait olarak nakdi veya ayni tahsil edilen kira bedelleri, o yıl elde edilmiş gelir olarak kabul edilmektedir. Öte yandan gelecek yıllara ait olup da peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri de ilgili yılın geliri olarak kabul edilerek beyan edilmelidir.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesi sonrasında ödemeler yabancı para cinsinden yapıldığında, ödeme gününün borsa rayici ile borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek kur üzerinden Türk Lirası’na çevrilmektedir.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesi hususunda bir konutun yıllığı 30 bin liradan 2 yıllık kiraya verilmişse ve yıllık kira bedeli de peşin olarak tahsil edilmişse, peşin olarak tahsil edilen 60 bin lira, ait olduğu yılın toplam geliri olarak dikkate alınmamaktadır. Bir sonraki döneme ait peşin olarak tahsil edilen kira, ilgili yılın geliri kabul edilmekte ve ilgili o yılın beyannamesinde bildirilmektedir. Dolayısıyla 30 bin liralık gelir ait olduğu yıla, kalan 30 bin liralık gelir ise bir sonraki yılın geliri olarak beyan edilmelidir.

Kiraya verilen gayrimenkul karşılığında kira bedeli olarak bir araç alındıysa, aracın emsal bedeli o gayrimenkul için tahsil edilmiş kira bedeli olarak kabul edilmektedir. Kira gelirlerinin vergilendirilmesi de bu şekilde yapılmaktadır.

Mülkünü konut olarak kiraya veren ve yıllık 50 bin dolar alan kişinin geliri, verginin ödeme gününde geçerli olan kur üzerinden Türk Lirası’na çevrilmekte ve kazanç bu şekilde değerlendirilmektedir.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili olarak tüm detayların bilinmesi gereklidir. Örneğin 3 bin 600 lira ve daha az kira geliri varsa beyanname verilmemektedir. 3 bin 600 lira üzeri kira geliri olması durumunda beyanname verilmesi gerekmektedir. Brüt 29 bin lira ve daha az geliri olan işyeri için beyanname verme zorunluluğu bulunmamakta, ancak brüt 29 bin lira ve üzerinde kira geliri elde edilen işyeri için beyanname verilmesi zorunlu olmaktadır. Aynı yıl içinde konut ve işyeri kirası elde edildiğinde, konut kira gelirinden 3 bin 600 lirası istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarla işyeri kira gelirinin toplamı 29 bin 000 lirayı aşması durumunda hem konut hem de işyeri kira geliri beyan edilmesi gerekmektedir. Bu rakamı aşmaması halinde ise sadece konut kira geliri beyan edilmektedir.

Konut kira geliri toplamı 20 bin lira, işyeri kira geliri toplamı ise 15 bin lira olan bir kişi, konut ve işyeri kira gelirlerinin toplamı 29 bin lirayı geçtiği için hem konut hem de işyeri kira gelirleri için beyanname verilmelidir. Kira gelirlerinin vergilendirilmesi için beyanname verildiğinde, işyeri üzerinden yapılan tevkifatlar hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.

Örneğin konut kira geliri toplamı 10 bin lira, işyeri kira geliri toplamı ise 15 bin lira olan bir kişi, konut ve işyeri kira gelirleri toplamı 29 bin lirayı geçmediği için yalnızca konut kira gelirlerine ilişkin beyanname vermelidir. 

Etiketler : Emlak Rehberi   kira gelirlerinin vergilendirilmesi   borsa gelirlerinin vergilendirilmesi