Kira Gelir Beyannamesi Nasıl Verilir?

truck

Kira gelir vergisini ödeyebilmek için beyan verilmesi gerekmektedir. Yıllık belirlenen kira geliri istisna sınırını aşmayanlar vergi mükellefi olmadığından beyanname vermelerine gerek yoktur.

Ev ve işyeri sahipleri taşınmazlarını kiraya vermeleri halinde yıllık belirlenen miktarı geçmesi halinde kira gelir vergisini ödemekle mükelleftir.

Kira gelir vergisini ödeyebilmek için beyan verilmesi gerekmektedir. Yıllık belirlenen kira geliri istisna sınırını aşmayanlar vergi mükellefi olmadığından beyanname vermelerine gerek yoktur.

Kira vergisi mükelleflerinin yıl içindeki taşınmazının beyannamesini 1- 25 Mart tarihinde vermesi gerekmektedir. Mükellefler ikamet ettikleri yerdeki vergi dairesine beyannamelerini verecekleri gibi internet üzerinden de verebilirler.

Beyanname verme son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde ertesi ilk iş günü mesai bitimine kadar beyanname verilebilir. Ayrıca kira beyannamesinin posta ile ve ya özel dağıtım şirketleri ile gönderildiği takdirde vergi dairesinin eline ulaştığı tarih ve taahhütlü posta ile gönderilen postada yer alan postaya veriliş tarihi olan zarfın üzerinde yazan tarih beyanname veriliş tarihi olarak baz alınır.  

Kira vergisini beyannamaesinin online olarak verilebilmesi için online Kira Beyanname sistemine giriş yapılması gerekmektedir.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sisteminde mükelleflerin MERNİS, banka, PTT, sigorta şirketleri ve Tapu Sicil Müdürlüğünden Vergi İdaresi Başkanlığı' nın veri tabanına aktarılan bilgiler doğrultusunda hazırlanan ve internet ortamında mükelleflerin onayına sunulan bir sitemdir. Kira beyanname sistemine; 

- Kullanıcı Girişi menüsünden kullanıcı kodu, parola ve şifre ile,

- TC Kimlik Numarası menüsünden sistemin sizden isteyeceği güvenlik bilgileri ile,

- Mavi kart sahibi olanların Mavi Kart Bilgileri ile Giriş menüsünden sistemin sizden isteyeceği güvenlik bilgileri ile,

- Yabancı Kimlik Numarasına sahibiyseniz Yabancı Kimlik No ile Giriş menüsünden sistemin sizden isteyeceği güvenlik bilgileri ile giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra " Beyanname Doldur ” ekranında ki beyanname bilgileri doldurulur. Ardından “ Beyanname Onaylamaya Geç ” butonuna tıklanarak onaylama aşamasına geçilir. Taslak halinde ki beyannamenizi bu adımda onaylayabilir ve ya iptal edebilirsiniz. Bu aşamadan sonra; 

- Onay beklenen satırın en solunda yer alan kutu işaretlenerek  “Onay” a basılır

- Onay mesajı ekranında çıkan “Evet” seçeneği işaretlenir.

- Ekranda ikinci açılan onay mesajı ekranında da “Evet ”seçeneği işaretlenir.

- Daha sonra bu ekranda karşınıza ikinci bir onay ekranı çıkarak buraya da onay vermelisiniz.

- Onay a basıldıktan sonra açılan uyarı mesajında “Tamam” tıklanarak onaylama işlemi tamamlanır. Bu aşama çok önemli olup beyannamenizin onaylandığını ya da onaylanmadığını gösterir. Bu yüzden "onaylandı" yazısını gördüğünüzden emin olmalısınız.

Oluşturduğunuz beyannamenizi ve tahakkuk fişinizi bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 

Kira Geliri Beyanında İndirilecek Giderler Nelerdir? 

Kira geliri vergisini ödemekle yükümlü olan taşınmaz sahipleri vergi beyanı hesaplama giderlerinden herhangi biri üzerinden belli oranlar düşülmektedir. 

Götürü gider yöntemini seçen taşınmaz mal sahibi, yıllık kira gelirlerinin istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’ ini götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. 

Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderlerde ise brüt kira geliri üzerinden; 

– Ev sahibinin kiraya verdiği taşınmaz için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

– Kiraya verilen taşınmazın idaresi için yapılan ve taşınmazın önemi ile orantılı olan idare giderleri,

– Kiraya verilen taşınmazın sigorta giderleri,

– Kiraya verilen taşınmaz için yapılan ve harcanan borçların faiz giderleri,

– Konut olarak kiraya verilen taşınmazın iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i, 

-- Kiraya verilen taşınmaz için ödenen; vergi, resim, harç ve şerefiyelerle vergi mükellefi tarafından Belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

–  Amortismanlar,

– Taşınmaz sahibi tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

– Kiracıların ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

– Taşınmazını kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut ve ya lojmanların kira bedeli, 

-- Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak sözleşmeye, Kanuna ve ya İlama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar indirilebilir. 

Dövizli Kira Sözleşmelerinde Kira Artışı

Dövizli Kira Sözleşmelerinde Kira Artışı

Türkiye’de kiralar Türk Lirası’nın yanı sıra dövizle de ödenebilmektedir. Peki, dövizli kira sözleşmelerinde kira artışı nasıl olmaktadır? Artışın ne kadar olması gerektiği de Borçlar Kanunu çerçevesinde belirlenmektedir.

OKU
Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Kira gelirlerinin vergilendirilmesi zorunludur. Mükellefle tarafından bir takvim yılı içinde o yıla ait olarak nakdi veya ayni tahsil edilen kira bedelleri, o yıl elde edilmiş gelir olarak kabul edilmektedir.

OKU
Kira Kontratı Nasıl Doldurulur?

Kira Kontratı Nasıl Doldurulur?

Kira kontratı hazırlanırken dikkat edilmesi gereklidir. Peki, kira kontratı nasıl doldurulur? Kontratın gayrimenkul danışmanı tarafından doldurulması, işlemin hatasız olarak yapılmasını sağlamaktadır.

OKU
Kira Depozitosunu Geri Almak

Kira Depozitosunu Geri Almak

Kiralama işleminde kiracının belli bir oranda güvence bedeli vermesi, Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Peki, kira depozitosunu geri almak mümkün müdür?

OKU
Park Residences'de kira öder gibi ev sahibi olma şansını yakalayın!

Park Residences'de kira öder gibi ev sahibi olma şansını yakalayın!

Uzun zamandır hayalini kurduğunuz eve kavuşmak istiyorsanız ve yeterli derecede paranız yok ise Park Residences sizlere kira öder gibi ev sahibi olma şansı sunuyor. Yeni ödeme seçenekleri sunan Park Residences bu anlamda alanındaki diğer projelerden de büyük farklar yaratmaya devam ediyor.

OKU