Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti nedir? Bu kavram, konut alırken dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biridir. Çünkü kat mülkiyeti olan bir gayrimenkul tercih edilmelidir.

Kat mülkiyeti, konut satın alınırken ortaya çıkan bir kavramdır. Özellikle ev satın almak isteyenler, Kat Mülkiyeti Yasası’na vakıf olmaları gereklidir. Peki, kat mülkiyeti nedir? Bu kavram, konut alırken dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biridir. Çünkü kat mülkiyeti olan bir gayrimenkul tercih edilmelidir.

Kat mülkiyeti nedir sorusu sorulduğunda, konutun mülkiyetidir denilebilmektedir. Tapu, bir mülkiyetin en önemli evrakıdır ve bu evrak üzerinde de hassasiyetle durulmalıdır. Gayrimenkul alacak kişinin kat mülkiyetinin tesis edilip edilmediğine dikkat etmesi gereklidir. Özelikle kat mülkiyeti olan gayrimenkuller satın alınmalıdır.

Son derece önemli olan kat mülkiyeti nedir? Bu kavram, binadaki bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet yani sahipliktir. Kat mülkiyeti tapusu olan bir gayrimenkul satın alındığında, kişinin o yere tam anlamıyla sahip olduğu belirtilmektedir. Konut ve daire numarası net olarak belli olmaktadır.

Kat mülkiyetinin kurulabilmesi için gerekli olan bazı hususlar bulunmaktadır. Bunun için binanın inşaatının tamamlanmış olmasının yanı sıra kullanmaya elverişli olması da gereklidir. Kat mülkiyeti kurulabilmesi için binanın kâgir olması gereklidir. Yani binanın iskeletinin çelik ya da betondan olması gereklidir. Toprak ya da ahşap binalarda kat mülkiyetinin kurulması mümkün olmamaktadır. Bu bilgiler ışığında kat mülkiyeti nedir denildiğinde, binanın kusursuz yapıldığını gösteren evraktır cevabı verilebilmektedir.

Kat mülkiyeti için inşaatın, onaylanan inşaat projesine uygun olarak bitirilmesi gereklidir. İnşaatın plana uygun tamamlanmasının ardından ilgili belediyeye başvurularak iskan raporu alınmalıdır.

Belediyedeki ilgili birim, inşaatın onaylanan projeye uygun olarak yapılması durumunda iskan belgesi vermektedir. Bu belge ile Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gidilmesi, kat mülkiyetinin kurulması için başvuru yapılması gereklidir. Başvurunun ardından kat mülkiyeti tapusu alınmaktadır.

Kat mülkiyeti nedir sorusu sorulurken genellikle kat irtifakı ile karıştırılmaktadır. Kat irtifakı ile kat mülkiyeti birbirinden tamamen ayrı kavramlardır. Kat irtifakı, iskanı olan bir bina anlamına gelmektedir. Ancak iskanı olmayan bir dairenin kesinlikle satın alınmaması gerektiği belirtilmektedir. Çünkü iskanı olmayan binanın, onaylanan proje ile ilgili olmadığı sonucu çıkarılmalıdır. Böyle bir binaya belediyenin iskan vermesi söz konusu değildir. İskan alınabilmesi için imar affı çıkarılmalıdır. Bu durumda iskanı olmasa bile binanın kat irtifak tapusu olabilmektedir. Bu durumda da bankalar konut kredisi vermektedir. Kat irtifakı olan bir mülkiyet, arsanın maliki ya da kat irtifakı tapusuna sahip olan ortak malikler, tapu dairesine başvurarak tapularını kat mülkiyetine döndürebilmektedir.

Bütün bu bilgiler ışığında kat mülkiyeti nedir sorusunun en kısa cevabı, “daireye gerçek anlamda sahip olmak”tır.

Kat mülkiyeti nedir diye soru sorulurken gayrimenkul satın alırken de dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Binanın tamamlanmış olması durumunda belediyeden istan alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir. İskan, yapı kullanma izin belgesidir ve binaların ruhsata uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını göstermektedir. Binanın inşaat aşamasında olması durumunda da ruhsatının geçerlilik süresine dikkat edilmelidir. 

Etiketler : Emlak Rehberi   Tapuda Kat Mülkiyeti Nedir