Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Yönetici Yetkileri

truck

Site/apartman yöneticisinin görevlerini, sorumluluklarını ve haklarını Kat Mülkiyeti Kanunu ayrıntılı olarak belirlemiştir.

Site/apartman yöneticisinin görevlerini, sorumluluklarını ve haklarını Kat Mülkiyeti Kanunu ayrıntılı olarak belirlemiştir. Yönetici gerek Kanunla gerek kat malikleri kurulunca kendisine verilen yetkileri aşamaz. Öte yandan, yönetici, bir vekilin sahip olduğu haklara sahip olup, gerekli şartlar oluştuğunda, kendine ait sözleşmeyi feshederek, yöneticilikten çekilebilir. Yöneticinin nasıl atandığı, yetkisinin sınırları ve hakları konusunda daha fazla bilgi edinmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Site/apartman yöneticisinin yetki sınırları ve yetkinin doğru kullanım şekli Kat Mülkiyeti Kanununda düzenleme altına alınmıştır. Kanunda belirtilen yetki ve sorumlulukların her türlü dışına çıkmak yöneticinin yetki sınırlarını aşması anlamına gelecektir. Site/apartman yöneticisi, aynı zamanda kendisine tanınan haklardan daha fazlasını talep edemeyecektir.

Yönetici Nasıl Atanır?

Kat maliklerinin kendi aralarından bir kimseyi veya dışarıdan seçecekleri birini ya da 3 kişiden oluşan bir kurulu anagayrimenkulün yönetimi için atamaları mümkündür. Atanan kişiye Yönetici, kurulu da Yönetim Kurulu adı verilir. Sekiz veya daha fazla bölümden oluşan anagayrimenkullerde yönetici atanması zorunluluğu vardır. Kat maliklerinin atanacak yönetici konusunda anlaşamamaları halinde gayrimenkulün bulunduğu yer Sulh Mahkemesi tarafından gayrimenkule bir yönetici atanabilir.

Yöneticinin Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

1. Genel yönetim işlerinin görülmesi yöneticinin görev alanındadır. Yönetici yetkileri ve yöneticinin genel görevleri yönetim planında belirtilir.
2. Defter tutulması ve belgelerin saklanmasından yönetici sorumludur. Kat malikleri kurulu tarafından alınan bütün kararların protokolleri, ihtar ve tebligat özeti ile tarihleri, bütün giderleri yönetici Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen deftere yazmak, giderlerin belgelerini ve diğer bütün belgeleri dosyada saklamakla yükümlüdür.
3. İşletme projesinin yapılması yöneticinin görevi kapsamındadır. İşletme projesi genellikle kat malikleri kurulunca kabul edilir. Eğer böyle bir proje yoksa, yönetici hemen bir işletme projesi hazırlar. Bu projede anagayrimenkulün 1 yıllık tahmini gelir ve gider tutarları, bu giderlerin kat maliklerine düşecek tahmini miktarı gösterilir.
4. Kat Mülkiyeti Kanununda yöneticinin kat maliklerine karşı tıpkı bir vekil gibi sorumlu olması öngörülmüştür. Yönetici, kat malikleri kuruluna hesap vermekle yükümlüdür.

Yöneticinin Hakları Nelerdir?

Yönetici bir vekilin sahip olduğu haklara sahiptir. Eğer kat malikleri üzerlerine düşen borç ve yükümlülükleri ihtara rağmen yerine getirmiyorlarsa yönetici kendine ait sözleşmeyi feshederek dilerse yöneticilikten çekilebilir. Eğer bu yüzden herhangi bir zarara uğramışsa da, kat maliklerinden zararının tazminini isteyebilir.
Kat malikleri kurulu tarafından yöneticinin yönetim giderlerine ne oranda katılacağı genellikle kararlaştırılır. Ancak, buna ilişkin bir karar alınmamışsa yönetici yönetim süresince kendi payına düşen yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.

Milliyet

"Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Yönetici Yetkileri" Yorumlar

"Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Yönetici Yetkileri" Benzer Haberler


Kat Mülkiyeti Kanunu 2018

Kat Mülkiyeti Kanunu 2018

Ülkemizde yeni inşa edilmekte olan taşınmaz türü mülkiyetleri yakından ilgilendiren bir durum olan kat mülkiyetine dair hükümlerin yer aldığı Kat Mülkiyeti Kanunu 2017 yılı içerisinde uygulanacak son hali ile haberimizin içerisinde yer almaktadır. Kat mülkiyeti kanunu içerisinde gerçekleştirilen değişiklikler sonrasındaki son halini haberimizin alt kısmından indirebilirsiniz.. Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Yönetici Yetkileri

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti nedir? Bu kavram, konut alırken dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biridir. Çünkü kat mülkiyeti olan bir gayrimenkul tercih edilmelidir.

Kat Mülkiyeti İle Kat İrtifakı Arasındaki Fark Nedir?

Kat Mülkiyeti İle Kat İrtifakı Arasındaki Fark Nedir?

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Yönetici Yetkileri. Kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasında fark vardır. Peki, kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki fark nedir? Kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasında fark vardır ve her ikisi de geçerlidir.

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Yönetici Yetkileri

Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Yönetici Yetkileri

Site/apartman yöneticisinin görevlerini, sorumluluklarını ve haklarını Kat Mülkiyeti Kanunu ayrıntılı olarak belirlemiştir.. Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Yönetici Yetkileri

Kat Mülkiyeti Tapusu İçin Gerekli Belgeler

Kat Mülkiyeti Tapusu İçin Gerekli Belgeler

Kat mülkiyeti tapusu, binadaki tüm bölümlerin ayrı ayrı kullanılmasına elverişli olduğunun göstergesidir. Peki, kat mülkiyeti tapusu için gerekli belgeler nelerdir?

Kat Mülkiyeti Tapusu İçin Gerekli Belgeler

Kat Mülkiyeti Tapusu İçin Gerekli Belgeler

Kendi evinizi inşa etmeye karar verdiyseniz ya da bir inşa halindeki binadan ev almayı düşünüyorsanız kat irtifakı ile kat mülkiyeti durumu sizler için önem arz etmektedir. Kat mülkiyeti tapusu almak için gerekli olan bir takım belgeler ve bir kısım şartlar bulunmaktadır. Ayrıntılar haberimizde…. Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Yönetici Yetkileri

Ev Satın Alırken Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakına Dikkat

Ev Satın Alırken Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakına Dikkat

Ev alma planları yapılırken ya da ev satın alınırken konut kredisi kullanmak isteyenler bira daha dikkatli olmak zorundadır. Satın alma işlemleri yapılırken kat mülkiyeti ve kat irtifakı ile iskan belgesine dikkat edilmelidir.

Kat Mülkiyeti Tapusu İçin Gerekli Belgeler

Kat Mülkiyeti Tapusu İçin Gerekli Belgeler

Yapı inşaatları oldukça yoğun bir süreç olmakta iken inşaat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte tüm işler bitmiş sayılmaz. İnşaat aşamasının tamamlanmasının ardından ilgili yapının iskan belgesinin alınması gerekmektedir. Kat mülkiyeti nedir? Kat mülkiyeti başvurusu nereye yapılır? Kat mülkiyeti için gerekli evraklar? Tüm bu soruların cevabı haberimizde…