Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Hızlı nüfus artışına paralel olarak konut ihtiyacının artması, kat karşılığı yapılan inşaat sayısını artırmaktadır. Ancak bunun gerçekleşmesi için kat karşılığı inşaat sözleşmesi detaylarının bilinmesi gereklidir.

Hızlı nüfus artışına paralel olarak konut ihtiyacının artması, kat karşılığı yapılan inşaat sayısını artırmaktadır. Ancak bunun gerçekleşmesi için kat karşılığı inşaat sözleşmesi detaylarının bilinmesi gereklidir.

Arsa sahipleri ile müteahhitler arasında yapılan anlaşmaların boş arsalara yeni konut bloklarının yapılması olabileceği gibi, eskiyen binaların yıkılarak yerine yeni binaların yapılması şeklinde de olabilmektedir. Ancak her iki durumda da kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmalıdır bu sözleşmenin nasıl yapılacağı bilinmelidir.

İnşaat sektörünün kat karşılığı bina yapılması sonucunda gelişmesi, bunun yanı sıra kentsel dönüşüm çalışmaları, imar problemlerini ve diğer hukuksal sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle mahkemelere taşınan anlaşmazlıklar incelendiğinde, özellikle mağdur eden tarafın müteahhitler, mağdur olan tarafın da arsa sahipleri olduğu görülmektedir. Tarafların karşılıklı çıkarlarının korunabilmesi için de ilk yapılması gereken, kat karşılığı inşaat sözleşmesi olmaktadır. Bu sözleşme ile olası sorunlar ortadan kaldırılabilmekte, sorunlar başlamadan ifade edilmekte ve böylece inşaat projesine sorunsuz bir şekilde başlanabilmektedir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin arsa payı karşısında müteahhide devrettiği haklarını korumakta, müteahhit de kendi malzeme ve olanakları ile inşaata başlaması, inşaatı bitiminde daireleri arsa sahiplerine devretmeyi taahhüt etmesini içeren bir yükümlülük sözleşmesidir. Bu sözleşme, iki tarafa da yükümlülük getirmektedir.

Arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmesi, resmi olarak tapu müdürlüğü ya da noter huzurunda yapılması durumunda geçerli olmaktadır. Aksi durumda sözleşmenin hukuki bir değeri olmamaktadır. Sözleşmenin imzalanmasından önce arsanın imar durumunun belediyeden sorgulanması tavsiye edilmektedir. Böylece arza üzerinde iki tarafın da anlaştığı şekilde inşaat yapılıp yapılamayacağı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda olası anlaşmazlığın önüne geçilebilmektedir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi içinde inşaatın süresi, inşaatın tamamlanmasının gecikmesi halinde sözleşmenin fesih yetkileri ve cezai şartlar bulunmalıdır. Arsa sahiplerine belli bir kira bedelinin ödenmesi kararlaştırıldığı durumlarda, bedel, süre ve şartlar net olarak ifade edilmelidir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılırken inşaat projesinin kimin tarafından çizileceği, harç ve ruhsat giderlerinin kim tarafından karşılanacağı vurgulanmalıdır. İnşaat ruhsatının alınması için sözleşmede bir süre belirlenmelidir. İnşaat süresi ruhsatın alınması ile başlamaktadır ve ruhsat için belli bir sürenin belirlenmesi, müteahhidin sözleşmeye bağlı kalmasını artıran bir etkendir.

Ruhsatın alınmasının ardından kat irtifakının kurulması da söz konusu olmaktadır. Bu da müteahhidin dairelerin inşaat başlamadan satmasının yolunu açmaktadır. Böyle bir avantaj, müteahhidin mali riske girmesini engellemekte ve sermaye avantajını sunmaktadır. Ancak bu durumun aleyhte olmaması için de yapılan bir sözleşme ile müteahhide ait dairelere ipotek konulabilmekte,  inşaatın aşamalarına göre de ipoteklerin kademeli olarak kaldırılmasına karır verilebilmektedir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi içinde kullanılacak olan malzemelerin de belirtilmesi gereklidir. Hangi cins malzemenin kullanılacağı, teknik şartname ile birlikte imzalanmalıdır. Böylece ileride çıkabilecek uyuşmazlıklarda kanıt elde edilmiş olmaktadır.

Etiketler : Emlak Rehberi