Kat İrtifakı Nasıl Kurulur? | Emlakta Haber

Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?

truck

İnşaatın tam olarak bitmemiş ama satışı yapılan bir binada malikler lehine kat irtifakının kurulması gereklidir. Peki kat irtifakı nasıl kurulur? Kat irtifakı, Tapu Sicil Müdürlüğü kurulmaktadır.

İnşaatın tam olarak bitmemiş ama satışı yapılan bir binada malikler lehine kat irtifakının kurulması gereklidir. Peki kat irtifakı nasıl kurulur? Kat irtifakı, Tapu Sicil Müdürlüğü kurulmaktadır.

Kat irtifakı nasıl kurulur sorusunun öğrenilmesi kadar nasıl sona erdiği de bilinmelidir. Kat irtifakının sona ermesi, maliklerin ortak idaresi ya da kendiliğinden sona erebilmektedir. At irtifakının kurulabilmesi için binadaki tüm maliklerin onayının olması gereklidir.

Kat irtifakı ile kat mülkiyeti birbiri ile karıştırılmaktadır. Oysa ikisi de birbirinden farklıdır ve en belirgin fark da kat irtifakının yapımı tamamlanmamış bir binaya, kat mülkiyetinin ise tamamlanmış binaya verilmesidir.  

Kat irtifakı nasıl kurulur denildiğinde, ortada inşaat yokken ya da inşaatın yapımı sürerken, binanın daireleri ile ilgili malikler adına kat irtifaklı tapu çıkarılabilmektedir. Kat irtifakı kurulurken maliklerin arsa payları esas alınmalıdır. Binanın tamamlanmasının ardından malikler tapu müdürlüğüne başvurarak kat irtifak tapusunu kat mülkiyet tapusuna çevirebilmektedir.

Yapı tamamlanınca dilerse malikler tapu idaresine başvurarak, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirebilirler.

Kat irtifakı alınmasının ardında binanın inşaatı tamamlanınca kat mülkiyeti alınmalıdır. Bu mülkiyetin belirli bir süre içinde alınması gereklidir. Alınmaması cezaya tabi olmaktadır. Banka konut kredisi kullanılarak konut satın alınacaksa, kat irtifaklı bir projeden alınmalıdır. Bankalar, kat irtifakı olmayan binalara konut kredisi vermemektedir.

Kat irtifakı nasıl kurulur denildiğinde, resmi senet ile kurulur diye cevap verilmektedir. İrtifak hakkı tapu siciline bu resmi senetle tescil edilmektedir. Proje yapılırken satın alınan konut, ofis ve işyeri için öncelikle irtifaklı arsa tapusu verilmektedir. Sonrasında da kat irtifakı hazırlanmaktadır. Arsa payının devredilmesi durumunda kat irtifakının da devredilmesi söz konusudur.

Kat irtifakının kurulması için tüm maliklerin onayının olması gereklidir ve kat irtifakının iptal edilebilmesi için de yine tüm maliklerin yazılı olarak beyan etme şartı aranmaktadır. Arsanın, üzerine bina yapılamayacak bir hale gelmesi ya da kamulaştırılması sonucu da irtifak kendiliğinden sona ermektedir. Bu gibi durumlarda ortak maliklerin yazılı iznine gerek kalmamaktadır.

Kat irtifakı nasıl kurulur denildiğinde bilinmesi gereken bir başka kural da kat irtifakının kurulmasının ardından 5 yıl içinde binanın çizilen projeye uygun olarak tamamlanması gerekli olduğudur. 5 yıl içinde binanın tamamlanamaması durumunda kat irtifakı maliklerinden birinin kat irtifakının bozulmasını isteme hakkı vardır. Bunun için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulması gereklidir.

Kat irtifakı nasıl kurulur sorusu sorulurken, Türk Dil Kurumu tarafından verilen karşılığı da bilmek gereklidir. TDK, kat irtifakı için “binanın üzerine kat yapımına izin veren hak” olarak tanımlamıştır. Kat irtifakı, inşaatın yapım aşamasında kurulmaktadır. Kat irtifaklı tapunun alınmasının ardından bina tamamlandığında belediyeden iskan alınmalıdır. İskan, yapı kullanma belgesidir. İskanın alınmasının ardından kat mülkiyetli tapu alınabilmektedir.

Kat irtifakı nasıl kurulur diye araştırma yapıldığında, tapu üzerinde böyle bir ibare görüldüğünde iki durum akla gelmelidir. Bunlardan birisi binanın yeni inşa edildiğidir. Diğeri ise iskanı alınmamış bir bina olduğu anlamına gelmektedir. 

"Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?" Yorumlar

"Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?" Benzer Haberler


Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?

Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?

İnşaatın tam olarak bitmemiş ama satışı yapılan bir binada malikler lehine kat irtifakının kurulması gereklidir. Peki kat irtifakı nasıl kurulur? Kat irtifakı, Tapu Sicil Müdürlüğü kurulmaktadır. . Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?

2 Kişilik Çadır Nasıl Kurulur?

2 Kişilik Çadır Nasıl Kurulur?

Kamp hayatına ilgi duyanların en önemli malzemelerinden birisidir çadırlar. Doğanın haşerelerine karşı sizi koruyan bu bezden evin kurulumu da sanıldığı kadar kolay değildir. İyi bir çadır seçimi nasıl olmalıdan, iki kişilik bir çadırın kurulum aşamasıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar...

Aile Malları Ortaklığı Nasıl Kurulur?

Aile Malları Ortaklığı Nasıl Kurulur?

Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?. Aile malları ortaklığı, aile şirketi olarak nitelendirilmektedir. Bu otaklıkta hısımların teredeki paylarının tümünü ya da bir bölümünü bırakması, ya da ortaya başka mallar koyarak iştirak halinde mülkiyet biçiminde aralarında ortaklık oluşturmasıdır.

Aile Malları Ortaklığı Nasıl Kurulur?

Aile Malları Ortaklığı Nasıl Kurulur?

Ülkemizde miras yolu ile alt soya bırakılan farklı mülkiyet türleri bulunmaktadır. Bu mülkiyetlerden biri de mesken ya da işyeri olmaktadır. Bu tür meskenlerin miras yolu ile devredilmesinden kaynaklanan bazı olumsuz sonuçların önlenmesi için ise aile malları ortaklığı kurulmaktadır…. Kat İrtifakı Nasıl Kurulur?