Kat İrtifak Tapusu Kat Mülkiyetine Çevirme

truck

Kat mülkiyeti tapusunu sorunsuz bir şekilde edinebilmek ilk olarak söz konusu inşaat sürecinin son bulmuş olması ve iskan belgesinin temin edilmiş olması gerekir.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti, yasal olarak düzenlenen çerçeveler dahilinde bir diğer değişle kat mülkiyeti kanununun açıklamış olduğu şekil itibari ile inşaat aşaması tamamlanmış bir mülkiyetin, daire, mağaza, ofis, kat, dükkan, depo ve mahzen gibi bir kısım bölümlerinin ayrı ayrı olmak üzere kullanım durumunun elverişli olanların, sözü edilen mülkiyetin sahibi ya da pay ortakları tarafınca kat mülkiyeti kanunu hususlarına uygun bir şekilde bağımsız mülkiyet ve kullanım hakkı kurmalarına izin verir niteliktedir. Bir diğer deyişle, söz edilen mülk sahibinin, sahip olduğu mülkiyetin bağımsız bölümleri üstünde kurmuş olduğu mülkiyet ve kullanım hakkı şeklinde kısaca özetleyebiliriz.

Kat İrtifak Tapusu Kat Mülkiyetine Çevirme:

Az önce bahsetmiş olduğumuz kat mülkiyeti tapusunu sorunsuz bir şekilde edinebilmek ilk olarak söz konusu inşaat sürecinin son bulmuş olması ve iskan belgesinin temin edilmiş olması gerekir. Belirtmiş olduğumuz işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlanmış olan yapılar için kat mülkiyeti tapusu alınabilmektedir.

Fakat bu hususa rağmen hala yapım aşaması süren ya da henüz inşaatına başlanmamış olan bir mülkiyetin, belirtilen hususlarının tamamlanmasından sonra alınacak olan kat mülkiyetine esas olmak üzere, mülkiyetin yapıldığı arsanın sahibi ya da arsa üzerinde ortak payları olan malikler tarafından bir takım kanun ve yasalar eşliğinde arsa tapusu edinilebiliyor.

Söz konusu olan kat irtifakı tapusu halinden kat mülkiyeti durumuna geçilebilmesi için edinilmesi gereken bir kısım belge eşliğinde bağlı bulunulan tapu müdürlüklerine başvuru yapılması ve kat mülkiyeti için talep edilen bir takım harçların yatırılması gerekmektedir.

Kat Mülkiyeti İçin Gerekli Olan Belgeler?

İlk olarak bina için yapı kullanım izni alınması gerekmektedir. Söz konusu ana yapının ön, arka ve yan cephelerinin açıkça görüldüğü, en az 13x18 aralığında büyüklüğe sahip ve belediye tarafınca onaylanmış bir fotoğraf gerekmektedir.

Ana yapı bünyesinde yer alan her bağımsız bölümün arsa payını, daire, ofis, kat gibi alanların birden başlayarak sırası ile devam eden numaralarını ve var ise eklentilerini gösteren ve ana yapının sahibi ya da bütün pay sahiplerinin imzalamış olduğu noter onaylı bir liste gerekmektedir.

Bahsi geçen bağımsız alanların kullanım tarzına ve birden fazla bölümün bulunması halinde bu yapıların vasıflarına göre bir takım husus ve esaslar sınırları içinde düzenlenmiş, kat mülkiyeti sağlayan sahibi ya da pay ortakları tarafından imzalanmış bir yönetim planı gerekmektedir.

"Kat İrtifak Tapusu Kat Mülkiyetine Çevirme" Yorumlar

"Kat İrtifak Tapusu Kat Mülkiyetine Çevirme" Benzer Haberler


Kat İrtifak Harcı

Kat İrtifak Harcı

Kat irtifakı, bir binanın birden fazla bağımsız bölümleri için kurulmaktadır. Peki, kat irtifak harcı için ne kadar ücret ödenmelidir?. Kat İrtifak Tapusu Kat Mülkiyetine Çevirme

Kat İrtifak Tapusu Kat Mülkiyetine Çevirme

Kat İrtifak Tapusu Kat Mülkiyetine Çevirme

Kat mülkiyeti tapusunu sorunsuz bir şekilde edinebilmek ilk olarak söz konusu inşaat sürecinin son bulmuş olması ve iskan belgesinin temin edilmiş olması gerekir.