İskan Nasıl Alınır?

truck

İskan, binaların ruhsat ve proje eklerine uygun olarak yapıldığını gösteren Belediye tarafından verilen resmi bir belgedir. İskansız konutlara birçok banka kredi vermemektedir.

İskan, ruhsatlı binaların ruhsat ve projesine sadık kalınarak tamamlandığını göstererek mülkiyet kurulmasını sağlayan resmi bir belgedir. İskan, ilgili Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimi tarafından verilir.

İskansız oturumu olan evlerin iskanlarının alınmamasının başında inşaat firmasının, yapıyı projesine uygun olarak yapmaması ya da kanunen ödemesi gereken harç ve sigorta primlerini ödememiş olmasıdır.

Iskansız bir bina,  kişilerin can ve mal güvenliği açısından risk taşır. İskansız binalar ruhsat ve projesine sadık kalınarak yapılmamıştır.  

İskan nedir? İskan nasıl alınır?

En kısa ve öz anlamıyla iskan belgesi oturma izninin Resmi Kurumlarca verildiğini belirten belgedir. İnşaat sahibi iskan almak için bir dilekçe ile Belediyeye başvurmalıdır. Başvuru alındıktan sonra Belediyenin yetkili personelleri binanın ruhsat ve projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığını tespit ederler. Belediyeden onay çıkması halinde mal sahibi veya müteahhidinden gerekli tüm evraklar istenir. Teknik raporlarla taahhütname verildikten sonra Belediye tarafından Genel İskan Raporu düzenlenir.

Genel iskan raporu alınan söz konusu binanın malikleri,  3 adet tapu fotokopisi ile Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Amirliğine başvuru yaparak gerekli harç, emlak vergisi ve katılım paylarını ödeyerek vergi dairesinden ilişiğini keser ve kendi dairesi için iskan belgesini alır. İskan belgesinin alınabilmesi için  yapının inşaat çalışmalarının bitmiş olması gerekir.

Ayrıca yapı ruhsatı alındıktan sonra inşaata 2 yıl içinde başlanarak 5 yıl içinde bitirilmesi gerekmektedir. 

İskan alırken gerekli belgeler nelerdir?

Konut projesine uygun olarak yapıldığı takdirde iskan almak için gerekli belgeler; yapı kullanma izin dilekçesi, SSK'dan alınan borcu yoktur belgesi, Vergi Dairesinden her bağımsız bölüm için alınacak olan ilişiği kesilme belgesi, kanal vizesi , sığınağı olan binalarda Sivil Savunma Müdürlüğü`nden alınacak olan Sığınak Uygunluk Raporu, Telekom vizesi, toprak vizesi, 13×18 Ebadında binanın ön ve arka cephe fotoğrafı, Emlak  ve Çevre Vergisi borcu yoktur yazısı, çevre raporu ısı yalıtım vizesi, asansörlü bina asansör kullanma izin belgesi, vizelerin yapılarak ruhsata işlenmesi için Fenni mesul ve Yüklenici uygun raporu, tapu tescil belgesi, harç ve ücretlerin yatırılması, yapı denetim kuruluşunun raporu, doğalgaz tesisatının kontrol edildiğine dair bir yazı, binada yangın merdiveni varsa İtfaiye Müdürlüğü`nden Yangın Merdiveni veya Yangın Holü Uygunluk Raporu, Yangın Tesisat Raporu, sıhhi tesisat ve kalorifer vizelerinin yapılması gereklidir. Asansörlü binaya iskan almak için asansör firmasından temin edilecek belgeler; TSE Belgeleri, Garanti Belgesi, Mühendislerin SMM Belgeleri, 4 adet Muayene Raporu, Muayene fişi ve Uygulama projeleri dir. 

İskanı kim alır?

İskan raporunu müteahhit almak zorundadır. Fakat  satış ve ya kat karşılığı sözleşmesinde iskan alınması ile ilgili bir madde varsa madde gereği uygulanır. Müteahhit tarafından alınan iskandan sonra kat malikleri de gerekli belgelerle gerekli başvuruları yaparak kat mülkiyeti tapusunu alırlar.

Müteahhit iskanı almaz ise müteahhite dava açılabilir.  


 
İskan olmaz ise ne olur?

İskanı olmayan binalardan konut satın alanlar doğalgaz, elektrik, su aboneliği gibi Kurum hizmetlerinden yararlanamazlar. Elektrik ve su şantiye elektrik suyu olduğundan ortak sayaç söz konusu olacaktır kullanım oranlarına göre fatura adil olmayacağından bir çok problem yaşanacaktır. İskansız abonelikler hukuka aykırı olsa da bazı bölgelerde yapılmaktadır.

İskansız binalar için Belediyeler sorun yaratabilmektedirler. 

Bazı doğalgaz firmaları abonelik  sözleşmesi yaparken sözleşmeye "iskanın 1 ay içinde getirilmesi" diye şerh düşerler. Bu işlemler tamamen hukuka aykırıdır.  

Bazı bankalar İskanı alınmamış konuta kredi vermemektedir. Bu yüzden iskanı alınmış konut almak lehinize olacaktır.

"İskan Nasıl Alınır?" Yorumlar

2 YORUM
  1. gonul akdemir 25 Ekim 2017 11:22

    malesef büyük şehirlerde hiçbirşey denetlenmiyor iskanı olmayan eve tabu , satış vs işlemlerin yapılmamaız gerekiyor veya mutahite belirli bir süre verilmesi gerekiyor insanlar butur konuları bilmedikleri için ev sahibi olduk diye seviniyor sonradan başına geleceklerden habersiz . kesinlikle belediyelerin mutahitlere taviz vermemeleri gerekiyor

  2. Nurgül daloglu 4 Mayıs 2017 10:51

    Tabiki iskani mutahitlermutahitlet almıyor sonra dogalgaz için abonelik alınca iskan olmadan olmuyor belediyeye parayı verince 800 tl hiç bir denetim yok iskan hazır alıyorsun

"İskan Nasıl Alınır?" Benzer Haberler